logo

doc Thông tư Số: 79/2006/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc

doc QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ N

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

doc Thông tư số 04/2004/QĐBNV

QUY ĐỊNH Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐBNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

pdf Quyết định số 1185/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Luật Bóng rổ

Quyết định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT số 1185/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Luật Bóng rổ. Căn cứ vào Nghị định số 22/2003/CP ngày 11/3/2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục Thể thao.

doc Quyết định số 2102/QĐ-BTP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

doc Luật về xuất bản (quốc hội ban hành)

Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động...

doc Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

doc Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

Hướng dẫn này được áp dụng để chỉnh lý các phông hoặc khối tài liệu hành chính tiếng Việt được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân tại lưu trữ lịch sử các cấp và lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức.

doc Nghị định số 18/2008/NĐ_CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài truyền hình Việt Nam.

pdf Thông tư 22/2009/TT-BCT

Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

pdf NGHỊ ĐỊNH số 39/2009/ NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật. ...

pdf Quyết định số 39/2008/QĐ_UBND

Công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

pdf Thông tư

Hướng dẫn chệ độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các hội Căn cứ nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN Căn cứ nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính...

pdf Thông tư số 16/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2009.

doc Luật số 65/2006/QH11

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

doc Mã số mã vạch của hàng hóa

Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu chi tiết hơn về mã số, mã vạch của hàng hóa.

doc Danh mục thuốc nổ công nghiệp năm 2004

Danh mục thuốc nổ công nghiệp hiện có tại thị trường Việt Nam năm 2004(Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;)

doc Luật tục Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh miền núi - biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 mét so với mực nước biển. Chiếm tuyệt đai đa số cư dân bản địa ở Gia Lai là hai dân tộc Jrai và Bahnar. Theo những tài liệu dân tộc học và khảo cổ học thì có thể giả định địa danh cư trú gốc của người Jrai là cao nguyên Pleiku và hai lưu vực sông Ayun và sông Ba. Rồi từ địa bàn đó, dần dần người Jrai tiến xa lên về phía tây và......

pdf Nghị định số 140/2006/NĐ-CP

Nghị định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 81/2006/NĐ-CP Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

pdf GFSI, BRC, IFS, ISO 22000 what do they mean?

Một số kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong ngành thực phẩm.

Tổng cổng: 62 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net