logo

Kỹ thuật ANTEN


Kỹ thuật ANTEN CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU §1.1 LỊCH SỬ * Thông tin điện : - Telegraphy (1884) - Telephony (1878) * Nền tảng lý thuyết : LT trường điện từ Maxwell (1854) * Hệ thống Telegraphy không dây dùng bức xạ điện từ (Marconi – 1897) * Đèn điện tử và phát dao động (1904 – 1915) CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN Mạng nội hạt Anten phát – anten thu Thành phố Hệ thống yêu Dùng bức xạ điện từ đông dân cư cầu phổ TH hẹp (truyền thanh) Suy hao phụ thuộc khoảng cách theo quy luật lũy thừa Dây đôi → suy hao 2÷3 dB(10 kHz/km) → Truyền dữ liệu tần số thấp Cự ly thông tin lớn Cáp đồng trục → Tín hiệu Video → Thông tin di động (tàu bờ) Các phương tiện giao thông đường bộ, máy Tổn hao 4 ÷ 5 dB, quy luật hàm mũ bay…. Khoảng cách thông tin hạn chế - Thông tin vệ tinh - Kinh tế - Bảo mật * Nhược điểm : Hiệu suất thấp 1 §1.2 CÁC HỆ THỐNG ANTEN + Anten thông dụng : - Anten râu trên ôtô - Anten tai thỏ trên tivi - Anten vòng cho UHF - Anten Log-chu kỳ cho TV - Anten Parabol thu sóng vệ tinh + Trạm tiếp sóng vi ba (Microwave Relay) - Anten mặt - Anten Parabol bọc nhựa + Hệ thống thông tin vệ tinh : - Hệ anten loa đặt trên vệ tinh - Anten chảo thu sóng vệ tinh - Mảng các loa hình nón chiếu xạ (20-30GHz) + Anten phục vụ nghiên cứu khoa học QUY ƯỚC VỀ CÁC DẢI TẦN SỐ Dải tần số Tên, ký hiệu Ứng dụng 3 – 30 kHz Very low freq. (VLF) Đạo hàng, định vị 30 – 300kHz Low freq. (LF) Pha vô tuyến cho mục đích đạo hàng 300 – Medium freq. (MF) Phát thanh AM, hàng hải, trạm 3000kHz thông tin duyên hải, chỉ dẫn tìm kiếm 3 – 30 MHz High Freq. (HF) Điện thoại, điện báo, phát thanh sóng ngắn, hàng hải, hàng không 30 – 300MHz Very High Freq. (VHF) TV, phát thanh FM, điều khiển giao thông, cảnh sát, taxi, đạo hàng 0,3 – 3 GHz Ultrahigh (UHF) TV, thông tin vệ tinh, do thám, Radar giám sát, đạo hàng 3 – 30 GHz Superhigh freq. (SHF) Hàng không, Viba (microwave links), thông tin di động, thông tin vệ tinh 30 – 300GHz Extremly high freq. Radar, nghiên cứu khoa học (EHF) 2 §1.3 KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ + Dải phát thanh AM chuẩn (0,55 – 1,6 MHz): Dùng tháp anten + Dải sóng dài : - Anten đơn giản với độ lợi thấp, đặt trên mặt đất. - Mode truyền: sóng mặt, suy hao ~ R-4. - Mức nhiễu cao do nhiễu công nghiệp - Cần máy phát công suất lớn (50-500kW) - Mức nhiễu và suy hao cao - Cự ly thông tin cỡ vài trăm dặm - Suy hao tăng nhanh theo tần số (không sử dụng cho TS>20MHz) - Chiều cao của anten cần được lựa chọn thích hợp. - Có thể có hiện tượng Fading trong thời gian hàng giây, phút, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm không khí. khắc phục Fading phân tập theo không gian và tần số. + Dải sóng 30 – 40 MHz : - Có thể sử dụng sự phản xạ từ tầng điện ly - Cự ly thông tin hàng ngàn km các dịch vụ truyền thông quốc tế - Sự phản xạ phụ thuộc mật độ điện tử tạo bởi bức xạ mặt trời - Không được sử dụng trên 40MHz (do xuyên qua và fading) +Trên 40MHz - Truyền thẳng (TV, Viba) - Kích thước anten phải lớn gấp một số lần bước sóng - Ở dải sóng Viba ( 3 – 30cm) có thể dùng những anten gương có độ lợi cao (40-50dB), công suất máy phát giảm, nhiễu khí quyển giảm, có thể dùng tín hiệu biên độ nhỏ + Dải sóng mm : - Suy giảm sóng do khí quyển hoặc do mưa tăng - Cự ly thông tin bị giới hạn 3 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT AN TEN, CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ANTEN §2.1 MỞ ĐẦU Một số qui ước về ký hiệu: chữ nét đậm vector, chữ nghiêng thông số + Định nghĩa anten: là một cấu trúc được làm từ những vật liệu dẫn điện tốt, được thiết kế để có hình dạng kích thước sao cho có thể bức xạ sóng điện từ theo một kiểu nhất định một cách hiệu quả. + Nguyên lý hoạt động: dòng điện thay đổi theo thời gian trên bề mặt anten → bức xạ sóng điện từ Anten là một cấu trúc mà dòng thay đổi theo thời gian, được cấp từ một nguồn thích hợp qua đường truyền hoặc ống dẫn sóng, có thể bị kích thích với biên độ lớn trên bề mặt anten. + Yêu cầu về cấu trúc anten: đơn giản, kinh tế (ví dụ : anten nửa sóng) + Bài toán chính của lý thuyết và kỹ thuật anten: xác định phân bố mật độ dòng điện J trên bề mặt anten sao cho trường bức xạ thỏa mãn các điều kiện biên trên anten. Bài toán này thường chỉ có thể giải gần đúng. + Phân bố dòng trên anten có thể được xác định chính xác hơn khi xác định được đặc trưng trở kháng của anten. + Từ đặc tính tuyến tính của hệ phơng trình Maxwell, về nguyên tắc có thể xác định được phân bố trường tổng khi biết phân bố trường của phân tử dòng. + Các phương trình Maxwell, thế vector và thế vô hướng là những công cụ toán học chủ yếu để giải bài toán về anten. + Các đặc trưng cơ bản của một anten: - Kiểu bức xạ (hàm phương hướng). - Độ rộng tia, hệ số định hướng, điện trở bức xạ. + Các phần tử bức xạ cơ bản: Phần tử dòng điện nguyên tố, vòng điện nguyên tố, dòng từ nguyên tố, vòng từ nguyên tố. 4 §2.2 PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN 2.2.1 HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL + Đối tượng chủ yếu của thuyết và kỹ thuật anten là khảo sát sự bức xạ và thu trường điều hòa ~ejwt. + Dòng điện và trường sẽ được biểu diễn dưới dạng các vector mà các thành phần của chúng là các số phức. Khi đó, trường thực có dạng: jω t ε ( r , t ) = Re E ( r )e (2.1) + Các phương trình Maxwell: (2.2.a e) ∇ × E = − jω B (2.2a) ∇ × H = jω D + J (2.2b) ∇ ⋅D = ρ (2.2c) ∇ ⋅B = 0 (2.2d) ∇ ⋅ J = − j ωρ (2.2e) + Trong chân không : D = ε 0 E , (2.3a); B = µ0 H , (2.3a); −9 + ε 0 = 10 36π ( Fara / met); µ 0 = 4π .10 −7 ( Henry / met) + Trong môi trường có hằng số điện môi ε và độ dẫn điện σ: dòng dẫn J c = σ E ⎛ σ ⎞ (2.2b) => ∇ × H = ( jωε + σ )E + J = jω⎜ ε + ⎟ E + J ⎜ ⎝ jω ⎟ ⎠ 2.2.2 CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN BIÊN CỦA MỘT VẬT DẪN LÝ TƯỞNG (σ = ∞): (2.5) Bên trong vật dẫn: E , H = 0 Trên bề mặt: n x E = 0, n . H = 0 Mật độ dòng điện mặt: J s = n x H Mật độ điện tích mặt: ρ s = n.D BIÊN CỦA MỘT VẬT DẪN KHÔNG LÝ TƯỞNG: Trường điện từ xuyên qua bề mặt với biện độ giảm theo hàm mũ: e-z/δ (δ = (2/ωµoσ) với đồng σ = 5.8 × 10 7 S / m , δ = 1/2 6.6x10-3cm ở tần số 1MHz, và 2.1x10-4cm ở 1GHz (2.7) Ví dụ: với đồng, σ = 5.8x10 S/m, δ = 6.6x10 cm ở tần số 1MHz, và 7 -3 2.1x10-4 cm ở tần số 1GHz. Trong đa số các trường hợp thực tế có thể coi trường điện từ không xuyên qua các vật dẫn tốt như kim loại. Tuy nhiên, khi tính đến điện trở của các vật dẫn kim loại 5 thì cần tính tới tổn hao Joule theo định luật Ohm (tổn hao của đường truyền, ống dẫn sóng…) TÍNH TỔN HAO: Từ trường H tạo ra dòng mặt J s = n × H ( định luật Ampere) Thành phần tiếp tuyến của điện trường liên quan với mật độ dòng điện mặt: n × E = Z s n × J s (ĐL Ohm) (2.8) Trong đó Zs là trở kháng bề mặt của vật dẫn: Z s = (1 + j )σδ (Ohm/dt) (2.9) s Bao gồm thành phần thuần trở 1/σδs (điện trở của lớp da có chiều sâu δs) và thành phần cảm ứng do sự xuyên qua của từ trường. Tổn hao trên đơn vị diện tích được cho bởi phần thực của vector Poynting hướng vào vật dẫn tại bề mặt vật dẫn: 1 2 Js P=2 (2.10) σδ s - Nếu σ = vô cùng, thì chiều sâu lớp da, và do đó trở kháng bề mặt và tổn hao = 0 - Thường người ta so sánh trở kháng bề mặt với trở kháng của không gian tự do: 1 µ Z0 = ⎛ 0 ⎞ 2 = 377Ohm (2.11) ⎜ ε ⎟ ⎝ 0⎠ - Với Cu, tại 1MHz, Zs = 2.6x10-4(1+j) Ohm - Kết quả trên có thể áp dụng cho các vật dẫn tốt khác và cho các bề mặt có bán kính cong lớn hơn nhiều so với độ sâu lớp da. BIÊN GIỮA HAI ĐIỆN MÔI: n × E1 = n × E 2 , n × H1 = n × H 2 , n × D1 = n × D2 2.2.3 THẾ VECTOR VÀ THẾ VÔ HƯỚNG Từ (2.2a), (2.2b) và (2.3) => ∇ × ∇ × E = k 02 E − jωµ 0 J , (2.12) Với k 0 = ω (µ 0ε 0 ) là số sóng của không gian tự do 1/ 2 - Theo phương trình này điện trường có thể được tìm trực tiếp khi biết phân bố dòng. Trong thực tế có thể đơn giản hóa bài toán nhờ thế vectơ A và thế vô hướng Φ : Mặt khác bất cứ vectơ nào với zero curl đều có thể biểu diễn dưới dạng gradient của một hàm vô hướng. Do đó có thể đặt : B = ∇× A (2.13) - Vì ∇ × ∇ × A = 0 nên A được gọi là thế vector. - Sử dụng công thức của giải tích vector => ( ∇ 2 A + k 02 A = − µ 0 J + ∇ ∇. A + jωµ 0ε 0 Φ ) (2.14) - Để đơn giản ta chọn : ∇ × A = − jωµ 0 ε 0 Φ (Điều kiện Lorentz) (2.15) - Khi đó (2.14) trở thành : ∇ 2 A + k02 A = − µ 0 J (2.16) - Thay các phương trình (2.14) và (2.15) vào (2.2c) => ∇ 2 Φ + k 02 Φ = − ρ / ε 0 (2.17) 6 - Sử dụng điều kiện Lorentz và (2.14) => E = − jω A + ∇∇. A / jωµ 0 ε 0 (2.18) - Trường hợp nguồn dòng : J = J z .a z thì J = J z .a z và (∇ 2 + k 02 )Az = − µ 0 J z (2.19) § 2.3 BỨC XẠ CỦA PHẦN TỬ DÒNG ĐIỆN - Định nghĩa phần tử dòng điện: I dl thẳng, rất mỏng, rất ngắn. Giả thiết dữ liệu // (z). - Thế vector chỉ có một thành phần theo phương (z) tuân theo PT (2.19). trong đó Jz=I/dS, với dS là tiết diện của phần tử dòng. Thể tích dV - Các mặt sóng đồng pha có dạng hình cầu bán kính r, tâm = góc toạ độ. - Vận tốc pha = (công thức) 2π C C - Bước sóng λ o= = = (2.25) ko w f 2π Tìm biểu thức của của trường: - Sử dụng (2.13) và (2.18) và hệ toạ độ cầu. r - Biểu diễn A theo các thành phần trong hệ toạ độ cầu và lưu ý rằng: Ta có: µ Idl ( A = 0 e − jkt0 ar cos A - a θ sin A 4πr ) (2.26) Dùng (2.13): 1 Idl.sinθ ⎛ jk0 1 ⎞ − jk0r H = ∇× A = ⎜ + ⎟e aϕ (2.27) µ0 4π ⎝ r r 2 ⎠ ∇∇.A Từ (2.18) => E = − jω A + = Er ar + Eθ aθ (2.28) jωµ0ε 0 1 1 - Nếu r rất lớn so với bước sóng thì : (vùng xa) bỏ qua các số , r2 r3 e − jk0r E = jZ 0 Idlk0 sinθ aθ (2.29a) 4πr e − jk0r H = jIdlk0 sin θ aϕ (2.29b) 4πr * Nhận xét: - Vậy ở khu xa, trường bức xạ chỉ có thành phần ngang, điện trường và từ trưòng vuông góc với nhauvà vuông góc với phương truyền sóng. tỷ số biên độ của chúng 1 chính bằng trở kháng sóng của không gian tự do Z0; Z 0 = ⎛ µ 0 ε ⎞ 2 ⎜ ⎟ ⎝ 0⎠ - Dạng vector: E = −Z0 ar × H (2.30a) H = Y0 a r × E (2.30b) Trong đó: Y0 = Z 1 0 - Trường không có tính đối xứng cầu. ( E Z và H phụ thuộc sinθ ) * Vector Poynting phức: 1 ar E × H * = I .I * Z 0 (dl ) k 02 sin 2 θ 2 (2.31b) 2 32π 2 r 2 8 Có dạng thuần thực, (trường bức xạ) có hướng trùng với hướng lan truuyền, và công suất bức xạ giảm tỷ lệ nghịch với r2 * Các số hạng còn lại của (2.27) và (2.28): chiếm ưu thế khi r < λo và tạo ra trường phản ứng ở khu gần vì tính thuần ảo của vector Poynting. - Nếu kor rất nhỏ sao cho có thể thay e − jk r ≅ 1 thì: (khu gần) 0 Idlk0 sin θ H= aϕ (2.32a) 4πr Z Idl ⎡ 2 cosθ ⎛ 1 ⎞ sin θ ⎛ 1 ⎞ ⎤ E= 0 ⎢ ⎜1 + ⎟ar + 2 ⎜1 + ⎟aθ ⎥ 4π ⎣ r 2 ⎜ ⎝ jk0 r ⎟ ⎠ r ⎜ ⎝ jk0 r ⎟ ⎦ (2.32b) ⎠ Cho k0rphương trình (2.32b) trở thành Qdl ⎡ 2 cosθ sin θ ⎤ E= ⎢ r 3 ar + r 3 aθ ⎥ (2.32c) 4π ⎣ ⎦ Lưu ý : - Tương tự như phân bố trường tĩnh của một dipole điện. - Mặc dù trường ở khu gần không đóng góp vào công suất bức xạ, chỉ liên quan đến sự tích tụ năng lượng ở khu vực bao quanh ngay gần anten, nhưng cần được tính đến khi tính trở kháng anten. - Biểu thức của vector Poynting phức, được tính bởi việc sử dụng các biểu thức tổng quát của trường sẽ có phần thực (phần liên quan trực tiếp đến bức xạ) chỉ bao gồm trường bức xạ cho bởi biểu thức (2.31) __________________________________________________ § 2.4 MỘT SỐ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ANTEN Bức xạ của một phần tử dòng điện còn được gọi là bức xạ lưỡng cực. Được dùng để định nghĩa các thông số cơ bản của anten nói chung. Kiểu bức xạ: Phân bố tương đối của công suất bức xạ nnhư là hàm của hướng bức xạ trong không gian - Công suất bức xạ của dipole nguyên tố tỷ lệ với sin2θ (2.31). Kiểu bức xạ có dạng hình số 8 như hình sau: (hình vẽ) -a) Mặt 3 chiều -b) Mặt E -c) Mặt H * Tia nửa công suất: Giữa các điểm mà công suất bức xạ = ½ công suất cực đại 9 Hệ số định hướng và độ lợi: - Các anten thường không bức xạ dồng đều theo mọi hướng. - Sự thay đổi của cường độ bức xạ theo hướng không gian được mô tả bởi hàm hệ số định hướng D(θ,ϕ) của anten. - Cường độ bức xạ là công suất bức xạ góc đặt (hay góc khối). Chính bàng tích của vector Poynting với r2. - Đối với dipole nguyên tố: (lưu ý (31)) dPr sin 2 θ = I .I * Z 0 (dl ) k 02 2 (2.33) dΩ 32π 2 Định nghĩa hệ số định hướng: dPr D (θ , ϕ ) = 4π dΩ (2.34) Pr Với Pr là công suất bức xạ toàn phần. - Với dipole nguyên tố: từ (2.33)=> I .I *Z0 (dlk0 ) 2 Pr = (2.35) 12π Vì dΩ =sinθ dθ dϕ. Từ (2.33) và (2.34) => D (θ , ϕ ) = 1,5 sin 2 θ (2.36) Cực đại đạt giá trị 1.5 khi θ=π/2. • Hệ số định hướng cực đại (thường viết tắt là hệ số định hướng) đặc trưng cho khả năng của anten tập trung năng lượng bức xạ theo một hướng cho trước. • Anten vô hướng: Bức xạ đồng đều theo mọi hướng. • Độ lợi G(θ,ϕ)của 1 anten được định nghĩa tương tự như hệ số định hướng, nhưng công suất bức xạ đựơc thay bằng công suất toàn phần đặt vào anten Pin. • Hiệu suất của anten: Pr = ηPin (2.37) • Vậy : G(θ , ϕ ) = ηG(θ , ϕ ) (2.38) * Effectve isotropic radiated power: (EIRP)=(input power)x(maximum gain). chẳng hạn 1 anten có độ lợi =10, công suất nguồn = 1W chỉ đạt hiệu quả như 1 anten có độ lợi 2 và công suất 5W. Cả hai anten có sùng 1 chỉ số EIRP.vậy có thể giảm công suất máy phát nếu sử dụng anten có độ lợi cao. * Điện trở bức xạ Ra : - Định nghĩa: là điện trở tương đương tiêu thụ cùng 1 lượng công suất như anten bức xạ khi dòng cung cấp như nhau. - Đối với anten dipode : Z 0 (dlk 0 ) 2 2 ⎛ dl ⎞ => Ra = = 80π 2 ⎜ ⎟ ⎜λ ⎟ (2.39) 6π ⎝ 0⎠ 10 Trong đó: Z 0 = 120π , k 0 = 2π λ 0 Ví dụ: dl = 1m, λ0 = 300m( f = 1MHz) , Ra = 0,0084 Ω. Nhận xét: - Ra thưòng rất nhỏ - T’ỷ lệ thuận với diện tích của anten Các anten dipode thường có điện khoáng lớn và hiệu suất thấp, do đó độ lợi thấp. Một anten có hiệu suất cao phải có kích thước so sánh được với bứớc sóng. Trong dải sóng phát thanh (500-1500kHz, tương ứng 600-200m )cần anten với cấu trúc đơn giản như các tháp cao. ______________________________________________ §2.5 Bức xạ của vòng điện nguyên tố : + Phân tử dòng bán kính r0, dt.π .r02 cưòng độ I , trục của phần tử //z. + Nếu r0 *Công suất bức xạ toàn phần : 2 M Z 0 k 04 Pr = (2.45) 12 π * Điện trở bức xạ tương đương: 2 ⎛ r ⎞ R a = 320 π ⎜ 0 ⎟ ⎜λ ⎟ 2 (2.46) ⎝ 0 ⎠ Ví dụ : ro = 10cm , tại 1MHz , Ra = 3,8.10-3Ω (rất nhỏ). * Nếu dùng N vòng đây Ra ↑ N2 lần Dùng cho anten thu (radio).Anten vòng không có hiệu suất cao nhưng có phổ tín hiệu rộng. Độ lợi > Ra. _______________________________________________ §2.6 BỨC XẠ TỪ CÁC PHÂN BỐ DÒNG BẤT KỲ Xét thể tích V với phân bố dòng J (r' ) . Phần tử dòng J (r' )dV' đóng góp vào thế vector 1 lượng : (2.24) µ 0 J ( r ' ) dV ' − jk 0R e 4π R (2.47) Với R = r − r ' * Vùng xa: R ≈ r − ar .r ' (2.47’) µ0e− jk r 0 ' A(r ) = ∫ J (r )e dV jk a .r ' ' 0 r => (2.48) 4πr V Từ (2.13) và (2.18) khi chỉ tính đến các số hạng chứa 1/r => E= jk0 Z0e− jk0r 4πr ∫ [ ] ' ar .J ( r' ) ar − J ( r ' ) e jk0 ar .r dV ' (2.49) V Khi dòng điện I phân bố trên đường cong C, thì PT(2.49) => E (r ) = jk0 Z 0 e − jk0r 4πr [ ∫ (ar .a)ar − a I (l' )e dl] jk0 ar .r ' ' (2.50) C → Với a : vector đơn vị dọc theo C theo hướng của dòng điện * Tổng quát : jk0 Z0e− jk0r → E (r ) = f (θ ,ϕ ) (2.51) 4πr 12 → f (θ , ϕ ) :hàm phương ứng của trưòng bức xạ. ________________________________________________ §2.7 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRỞ KHÁNG ANTEN * Mục đích : - Phối hợp trở kháng với đưòng truyền tín hiệu . hiệu suất cao * Trường hợp lý tưởng : trở kháng vào ≡ Ra nối trực tiếp anten với đường truyền có trở kháng đặc trưng Zc Zc = Ra * Xét : Anten có trở kháng Za nối nguồn qua đường truyền có Zc + Hệ số phản xạ sóng tại đầu vào : Za − Zc Γ= (2.59) Za + Zc VSWR ( Voltage – Standing – Wave – Ratio ) 1+ Γ VSWR = (2.60) 1− Γ * Điều kiện phối hợp trở kháng : VSWR ≤ 1,5 giá trị VSWR = 1,5 tương ứng với |Γ| = 0.2 hoặc hệ số phản xạ công suất = 0.04 (≡ 4%) * Trở kháng anten : P + Pd + 2 jω ( Wm − We ) Za = r (2.61) 1 I I* 2 0 0 Với : Pr : Công suất bức xạ Pd : Tổn hao Ohmic Wm : Từ năng trung bình We : Điện năng trung bình được tích trữ ở vùng cảm ứng (vùng gần) I0 : Dòng cấp vào đầu vào anten => Khi Wm = We -> Phần cảm ứng của Za = 0 (đk cộng hưởng) + Với anten dipole : điều kiện cộng hưởng xảy ra khi chiều dài anten = n ( ½ bước sóng) + Tính điện trở thuần của dipole nửa sóng : - Vật liệu : Cu - Bán kính ống đồng : ro I 0 cos k 0 z - Dòng trên anten : I 0 cosk0 z => mật độ dòng điện mặt : 2πr0 - Tổn hao Ohmic: 13 2 λ ⎛ I ⎞ 1 1 2 λ0 Pd = 2πr0 0 ⎜ 0 ⎟ = I0 R = (2.62) 8 ⎜ 2πr0 ⎟ σδS 2 ⎝ ⎠ 8πr0σδS Với r0 = 0,5cm, λ 0 = 3m (100 MHz ), δ S = 6,6.10 −6 m => R = 0,062 Ω − > R >> Ra = 73,13Ω ____________________________________ § 2.8. TRỞ KHÁNG TƯƠNG HỖ + Khi 2 anten dipole đặt gần nhau phân bố dòng trên mỗi anten chịu ảnh hưởng bởi trường bức xạ của anten còn lại. z1, z2 : toạ độ dọc theo bề mặt z’1, z’2 : toạ độ dọc theo trục Gọi : - A11(z1) : thế vector tại z1 gây bởi dòng I2(z’2) - A12(z1) (công thức) - Thế vector tổng cộng tại z1: AZ = A11 ( z1 ) + A12 ( z1 ) 1 (2.63) - Cường độ trường : 1 ∂2 E1( Z1 ) = (k02 + 2 ) AZ1 jωε 0 µ0 ∂z1 Điều kiện biên : Ez = -Eg khi − b 2 > z > b 2 , r = a (2.64) Ez = 0 khi b 2 > z > l, r = a Với b : độ rộng khe giữa hai chấn tử Eg : Điện trường giữa hai mép khe giữa hai chấn tử. Vg Vg .b = = Za : trở kháng vào của dipole ( khi b>> có thể biểu diễn lim bE g = Vg ) I(0) I(0) b →0 Và Eg = Egδ(z) với δ (z ) : hàm delta Dirac δ (z ) = 0 khi z ≠ 0 (2.65) z ∫δ −z (z') dz'=1 Có thể viết lại (2.63) cho cả 2 bề mặt dipole 1 và 2 : ∂2 (k + 2 )[A11(z1 ) + A12 (z1 )] = − jωε0 µ0V1δ (z1 ) 2 0 (2.66a) ∂z1 ∂2 (k + 2 )[A21(z2 ) + A22 (z2 )] = − jωε0 µ0V2δ (z2 ) 2 0 (2.66b) ∂z2 14 Hệ (2.66) có nghiệm dạng : jk0Y0 µ0 A11(z1 ) + A12 (z1 ) = − V1 sin k0 z1 + C1 cosk0 z1 (2.67a) 2 jk Y µ A21(z2 ) + A22 (z2 ) = − 0 0 0 V2 sin k0 z2 + C2 cosk0 z2 (2.67b) 2 Các hằng số C1, C2 phải thoả mãn điều kiện biên : I1(±l1) = I2(±l2) = 0 Khi đó (2.67) trở thành : lj − jk0Rij µ e Aij (zi ) = 0 ∫ I j (z 'j )dz'j (2.68) 4π −l Rij j i , j =1, 2 Với : [ R11 = (z1 − z1')2 + a2 ] 1 2 = [(z − z ') + d ] 1 2 2 R12 1 2 2 (2.69) = [(z − z ') + d ] 1 2 2 R21 2 1 2 = [(z − z ') + a ] 1 2 2 R22 2 2 2 Từ (2.69) và (2.67) có thể viết V1 = I1(0) Z11 + I 2(0) Z12 V2 = I1(0) Z21 + I 2(0) Z22 (2.70) Từ nguyên lý thuận nghịch => Z21 = Z12 ≡ Trở kháng tương hổ Z11 và Z22 ≡ Trở kháng riêng, khác ở một mức độ nào đó với trở kháng vào của mỗi anten độc lập. λ0 λ0 - Nếu chiều dài các dipole ≈ , và cách nhau ≅ thì trở kháng riêng ≈ trở 2 5 kháng vào của mỗi anten độc lập. + Đánh giá trở kháng tương hỗ : Từ nguyên lý thuận nghịch => Tương tác của trường gây bởi dòng I1(z1)với dòng I2(z2) và ngựợc lại => l2 l1 ∫E −l 2 z 21 ( z 2 ) I 2 ( z 2 )dz 2 = ∫E −l 1 z12 ( z1 ) I1 ( z1 )dz1 (2.71) Hoặc dưới dạng vector : l2 l1 ∂2 ∂2 ∫ I 2 ( z2 ) (k0 + ∂z22 ) A21 ( z2 )dz2 = −∫l I1( z1) (k0 + ∂z12 ) A12 ( z1 )dz1 2 2 (2.72) −l 2 1 Nhân (2.66a) với I1(z1) rồi lấy tích phân theo z1 (2.66b) với I2(z2) rồi lấy tích phân theo z2 15 l1 I1( z1) −l1 l1 I1( z1) I1( z' ) ∂ 2 e − jk0R11 ' − jk0Y0V1 ∫ δ ( z1) dz1 = I1(0) ∫∫ 1 (k + 2 ) 2 dz dz1 ∂z1 4πR11 1 0 −l1 I1(0) −l1 −l1 I1(0) I1(0) => I1( z1) I 2( z' ) (2.73) ∂ 2 e − jk0R12 ' l2 l2 + I 2( 0) ∫∫ (k + 2 ) 2 2 dz2 dz1 ∂z1 4πR12 0 −l 2 −l 2 I1(0) I 2(0) -Giả thiết phân bố dòng chuẩn hoá I1(z1)/I1(0) và I2(z2)/I2(0) không thay đổi do tương tác giữa các dipole =>các tích phân. Trong (2.73) không phụ thuộc vào dòng vào anten (vì đã được chuẩn hoá) . I1(0) và I2(0) có thể xem như các biến độc lập. So sánh (2.73) với (2.70) => j 1 2 I1( z1) I2( z2 ) 2 ∂2 e− jk0R12 l l 4πk0Y0 −∫1−∫2 I1(0) I2(0) Z12 = (k0 + 2 ) dz2dz1 (2.74) l l ∂z1 R12 * Nếu 2l 1 ≈ 2l 2 =≈ λ0 2 : thực nghiệm và lý thuyết đã chứng minh I1(z1) sink0 (l1 − z1 ) I2 (z2 ) sink0 (l 2 − z2 ) = ; = I1(0) sink0l1 I2 (0) sink0l 2 (2.75) => (2.74) trở thành : jZ0 l2 ⎛ e− jk0R1 e− jk0R2 e− jk0R0 ⎞ 4π sin(k0l1 )sin(k0l 2 ) −∫2 ⎜ R1 Z12 = ⎜ + − 2cos( 0l1 ) k ⎟sink0 (l 2 − z2 )dz2 (2.76) l ⎝ R2 R0 ⎟ ⎠ Với [ R1 = (l1 − z1)2 + d 2 ]1 2 [ R2 = (l1 −z2) +d 2 ]1 2 2 [ R0 = z 2 + d 2 2 ] 1 2 ___________________________________________ 16 CHƯƠNG III : CÁC LOẠI ANTEN DIPOLE §3.1 ANTEN DIPOLE NỬA SÓNG * Nuối= dây song hành * Gồm 2 nhánh λ0 4 * Thí nghiệm +LT phân bố dòng có dạng sóng đứng hình sin : λ λ I = I 0 cos k 0 z ⎛ − 0 ≤ z ≤ 0 ⎞ (2.52) ⎜ 4 4⎟ ⎝ ⎠ Sử dụng (2.50) với a = az , r = z'az và ar az = cosθ => λ0 − jk0 r 4 jk0 I 0 Z 0e E= 4πr ∫ (a λ r cosθ − az ) cos(k0 z ' )e jk0 z 'cosθ dz' − 0 4 π − jk0r cos( cosθ ) jI0 Z0e 2 = aθ (2.53) 2πr sinθ π cos( cosθ ) jI0 Z0 − jk0r 2 => H = Hϕ .aϕ = e aθ (2.54) 2πr sinθ * Mật độ dòng công suất : 2 ⎡ π ⎤ I 0 Z0 ⎢ cos(2 cosθ ) ⎥ 2 1 Re E × H = 2 2 ⎢ ⎥ (2.55) 2 8π r ⎢ sinθ ⎥ ⎣ ⎦ * Công suất bức xạ toàn phần : tích phân (2.55) trên mặt cầu r 2 ⎡ π ⎤ I Z 0 2 π π ⎢ cos( 2 cos θ ) ⎥ 2 Pr = 0 8π ∫ ∫ ⎢ sin θ 0 0 ⎢ ⎥ sin θ . d θ . d ϕ (2.56) ⎥ ⎣ ⎦ Tích phân (2.56) được tính theo tích phân cosine => 2 Pr = 36 ,565 I 0 (2.57) * Điện trở bức xạ của anten dipole nữa sóng ≈ 73,13Ω => Dây song hành nuôi anten cần có trở kháng ≈ 73,14Ω * Hệ số định hướng :từ (2.55)và(2.57) => 17 2 ⎡ π ⎤ ⎢ cos( 2 cos θ ) ⎥ D (θ , ϕ ) = 1,64 ⎢ ⎥ (2.58) ⎢ sin θ ⎥ ⎣ ⎦ Dmax = 1,64 ≈ Phần tử dòng Góc nữa công suất = 780 * Ra = 73,13Ω là rất lớn ≈ trở kháng vào (bỏ qua cảm kháng vào) § 3.2. ANTEN HÌNH NÓN + Gồm 2 hình nón đối đỉnh, góc mở θ 0 , được kích thích tại tâm giữa 2 mũ tiếp xúc hình cầu, bởi nguồn điện áp hình sin. (hình vẽ) + Nghiên cứu lý thuyết bởi tác giả Schelkunoff đã chứng minh : cấu trúc hình nón sẽ cho sóng điện từ ngang hình cầu TEM với các thành phần Eθ , Hϕ , chỉ phụ thuộc vào r và θ. Khi đó các phương trình Maxwell sẽ trở thành : → ar ∂ → (rEθ ) = − jωµo Hϕ aϕ (3.1a) r ∂r → → ar ∂ a ∂ → (sinθ .Hϕ ) − θ (rHϕ ) = jωεo Eθ aθ (3.1b) r sinθ ∂r r ∂r Vì đã giả thiết Er = 0 nên số hạng đầu tiên trong (3.1b) phải =0 => có thể đặt : C. f (r ) Hϕ = (3.2) sinθ C =const => (3.1a,b) trở thành : ∂ C.r. f (r) (rEθ ) = − jωµo (3.3a) ∂r sinθ ∂ .r. f (r) C ( ) = − jωεo rEθ (3.3b) ∂r sinθ * Vi phân (3.3a) theo r và thay vào (3.3b) => ∂2 (rEθ ) = −k0 rEθ 2 (3.4) ∂r 2 e − jk0r e jk0r => rEθ = C1(φ ) + C2(φ ) r sin θ r sin θ Chú ý vế phải của (3.3a) tỷ lệ với 1sin θ => 18 e − jk0r + − e jk0r Eθ = C +C (3.5) r sin θ r sin θ Các sóng cầu lan truỳên ra xa và vào trong nguồn với biên độ C+ và C- , tương ứng . e − jk0r + − e jk0r Sử dụng (3.1a) => Hϕ = C Y0 + C Y0 (3.6) r sin θ r sin θ 1 ⎛ε0 ⎞ 2 Y0 = ⎜ ⎟ : dẫn nạp sóng của không gian tự do ⎝ µ0 ⎠ * Điện áp giữa hai hình nón = tích phân đường của Eθ từ θo đến π - θo : V =V+e−jk0r +V−ejk0r (3.7) θ0 Với V ± = 2V ± ln cot g ( ) , V có dạng sóng điện áp. 2 * Mật độ dòng mặt trên hai hình nón trên và dưới là: +e − jk0r − e jk0r J s = C Y0 − C Y0 Hướng theo trục z r sin θ r sin θ dòng toàn phần trên mỗi hình nón là I = 2πrsinθoJs I = I +e− jk0r − I −e jk0r = Yc (V +e− jk0r −V −e jk0r ) (3.8) I có dạng sóng dòng: πY0 Yc = (3.9) θ : Dẫn nạp đặc trưng của đường truyền hình nón ln cot g ( 0 ) 2 Trở kháng đặc trưng: Z0 θ θ Zc = Yc−1 = ln cot g ( 0 ) = 120ln cot g( 0 ) (3.10) π 2 2 * Nếu tại r = l 0 , các mặt nón hở mạch lý tưởng thì I = 0 và V + e − jk 0 l 0 = V − e jk 0 l 0 (3.11) Zt + jZctgk0l 0 Z a = Zc (3.12) Zc + jZt tgk0l 0 Zt : Trở kháng đầu cuối hiệu dụng, do dòng cảm ứng (công thức) * Khi θo
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net