logo

Kỹ năng thuyết phục thành công

Tham khảo tài liệu 'đàm phán, thuyết phục là một nghệ thuật kinh doanh', kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Kỹ năng Thuyết phục 1 Cách duy nhất buộc người khác làm bất cứ việc gì là khiến cho họ thích làm điều đó Dale Carnegie 2 Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục 3 Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục 4 Khái niệm thuyết phục  Khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng  Làm cho người khác làm một việc gì đó 5 Thuyết phục vs quyền lực? 6 Chiến lược thuyết phục Uy tín:  Trình độ  Chú tâm  Danh tiếng  Nhân cách Lập luận logic Thể hiện tình cảm 7 Tâm Trí Thể Mỹ 8 Tâm = 3 Tài 9 Chiến thuật thuyết phục Khích lệ chủ động Khích lệ thụ động (lắng nghe) Ngăn chặn chủ động Ngăn chặn bị động 10 Lắng nghe là hùng biện nhất Nhĩ Nhãn Nhất Vương Tâm Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu back 11 Các nhân tố trong thuyết phục Thái độ Giá trị cá nhân Vai trò bản ngã Uy tín 12 Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục 13 Thông điệp một hay hai mặt  Mọi thứ đều có tính hai mặt  Đối tác biết cả hai mặt của vấn đề  Đối tác không biết cả hai mặt của vấn đề 14 Quy nạp và diễn dịch  Diễn dịch  Đưa ra lập luận  Giải thích nguyên nhân tại sao  Quy nạp  Giải thích các nguyên nhân lý lẽ  Đưa ra lập luận, kết luận 15 Đặc tính và lợi ích  Đặc tính  Là tính chất của sản phẩm  Không phải là một phần của sản phẩm  Lợi ích  Là những gì sản phẩm có thể đem lại  Thoả mãn nhu cầu 16 Lựa chọn thay thế rõ ràng Chỉ ra nguyên nhân tại sao Đưa ra giải pháp thay thế  Rõ ràng  Có lợi 17 Bên thứ ba Không nói trực tiếp về chính đối tác Hãy tìm bên thứ ba có ý nghĩa 18 Chỉ ra xung đột  Phát hiện các giá trị cá nhân  Phân tích để đối tác thấy sự xung đột  Đề xuất cách giải quyết xung đột 19 Trình bày những thông tin mới  Những thông tin/ chủ đề/ vấn đề mới  Những thông tin mới cho chủ đề/ vấn đề cũ 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net