logo

pdf Nine Lives Of Leadership

Being a leader is tougher than ever! Workplaces are more complex and competitive. Change is occurring at the speed of light. Work relationships need to be built in broader, matrixed, and more global organizations. Today’s leaders need new skills and more support to respond to the challenges and opportunities that rocket their way like water out of a fire hose. I have great respect for the people who take on the role of leader. Great leaders are able to make a significant difference. They shape results and our work experience. Being a leader can also be a stressful and thankless job....

pdf Elementary business English course

Market Leader is an elementary level business English course for businesspeople and students of business English. It has been developed in association with the Financial Times, one of the leading sources of business information in the world. It consists of 12 units based on topics of great interest to everyone involved in international business.The new edition features new authentic texts and listenings throughout, reflecting the latest trends in the business world.

doc CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CÔNG TÁC KĨ SƯ

Kỹ sư là tầng lớp trí thức trong xã hội, có học vị và địa vị cao trong xã hội. Người kỹ sư có sự đóng góp lớn về trí tuệ và tài năng của mình cho cộng đồng xã hội làm cho xã hội phát triển liên tục, mang lại nhiều của cải cho xã hội. Anh ta được trọng vọng và kính trọng như mọi thành phần trí thức khác như: bác sĩ, dược sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ v v… và là một trong các nhà khoa học đương thời. Do đó chúng ta cần phải...

pdf The Seven Habits of Highly Effective People

Winning is a habit. So is losing. Twenty-five years of experience, thought, and research have convinced Covey that seven habits distinguish the happy, healthy, successful from those who fail or who must sacrifice meaning and happiness for success in the narrow sense.

ppt Bài giảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo

Nhà lãnh đạo là người dẫn đường, người truyền lửa, thủ lĩnh, thần tượng, Boss, CEO, nhạc trưởng, huấn luyện viên, người thầy mẫu mực, tác nhân xúc tác của những nhân viên cấp dưới. Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo mẫu mực? Hãy tham khảo tài liệu dưới đây của chúng tôi để giúp các ban nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.

ppt Kỹ năng động viên nhân viên

Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thân để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm về những yếu tố động viên nhân viên.

pdf Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo trong công ty

Các nhà lãnh đạo kinh doanh giỏi không tự dưng sinh ra. Nếu có ước mơ và khát vọng, bạn có thể có cơ hội trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Thực tế đã chứng minh rằng, phần lớn những ông chủ doanh nghiệp thành công nhất hiện nay đều gây dựng năng lực lãnh đạo của mình thông qua sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của bản thân cũng như việc trau dồi kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo.......

pdf MANAGERIAL LEADERSHIP

The fact is that we still clearly have a need for good managers —people who are able to effectively plan, organize, direct and control. We also have a great need for leaders inside organizations— people who inspire, motivate, and develop others. And we need leaders at all levels in our organization, not just at the top. The old adage that we manage things and lead people applies here, albeit with a slight revision—the need is to successfully manage projects and activities while simultaneously leading people effectively......

ppt LEADERSHIP SKILLS

Nhà lãnh đạo làm gì? Nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng Nhà lãnh đạo là người giải quyết vấn đề Nhà lãnh đạo là người xây dựng đội ngũ Nhà lãnh đạo là nhà quản trị Nhà lãnh đạo là người truyền đạt Nhà lãnh đạo là nhà phân phối quyền lực Nhà lãnh đạo là mối liên lạc Nhà lãnh đạo là nhà hoạch định

Tổng cổng: 89 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net