logo

doc Làm sao để có khách hàng mới?

Khách hàng mới với các doanh nghiệp bắt tay vào quá trình kinh doanh là cả một vấn đề không dễ dàng gì. Làm thế nào để có các khách hàng đầu tiên và khách hàng tiếp theo. Làm thế nào để duy trì và phát triển hệ thống khách hàng. Có cả một loạt các công việc phải làm ở mỗi doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển được. Một vấn đề đầu tiên được đặt ra ở đây chính là thái độ với khách hàng. Khách hàng thì nhiều nhưng số người là khách hàng của......

pdf Các kế sách làm giàu

Trong kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhỏ, người mới làm ăn, khi phát hiện thấy những cơ hội kinh doanh đích thực nhưng lực còn yếu, thế còn non thì cần phải biết chia sẻ bớt cơ hội, liên doanh liên kết với những người có tiềm lực hơn mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo dựng thành công bước đầu để phát triển mở rộng kinh doanh trong tương lai.

pdf Corporate Governance and Enterprise Reform in China

Corporate governance has been identified by the Chinese government as the core element of the “modern enterprise system.” The policy focus on corporate governance reflects the significant progress that China has made in building market institutions and the importance it attaches to changing corporate behavior.

pdf Human Resource Management -Diploma in Business Administration Study Manual

Human Resource Management is about the managerial and leadership processes which enable people to give of their best in today’s turbulent working scenarios. To that end, the syllabus content is less concerned with the academic study of human and organisational behaviour, but concentrates more on the development of effective, pragmatic, yet innovative solutions to the issues surrounding the need to maximise people’s productivity, efficiency and effectiveness.

doc E-mail Etiquette

To start with, this document is intended to offer the guidance to the user on the official e-mails. Personal mails vary from person to person, so it is better to leave them personally to the reader. In our office culture vocal communication is an important part. It is easy for us to convey any message to other person who is in front of us or on the other end of a telephone.

pdf Sự thiển cận trong Marketing

Lúc phát hành bài báo này, Theodore Levitt là giảng viên quản trị kinh doanh ở Trường Kinh doanh Harvard. Ông là tác giả của một số sách, trong đó có Khu vực thứ ba: Chiến thuật mới cho một xã hội phản ứng nhanh (1973) và Marketing vì sự tăng trưởng doanh nghiệp (1974). Làm thế nào một công ty có thểđảm bảo sự tăng trưởng liên tục của mình? Năm...

Tổng cổng: 5586 tài liệu / 280 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net