logo

pdf Chương 8: Cấu hình bộ thí nghiệm vi điều khiển chương trình SPKT-C

Sau khi đã nghiên cứu vi điều khiển ở các chương từ 1 đến 7 thì bạn có thể bắt đầu thực hiện các bài thực hành đối với vi điều khiển để giúp bạn hiểu rõ hơn những gì bạn đã đọc.

doc Chương 1: Mạng truyền số liệu và sự chuẩn đoán

Thông tin liên lạc đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống, hầu hết chúng ta luôn gắn liền với một vài dạng thông tin nào đó. Các dạng trao đổi tin có thể như: đàm thoại người với người, đọc sách, gửi và nhận thư, nói chuyện qua điện thoại, xem phim hay truyền hình, xem triển lãm tranh, tham dự diễn đàn

doc Thông tin số

Là hệ thống thông tin liên lạc bằng điện tín, đánh dấu sự phát triển đầu tiên của hệ thống truyền thông điện. Đây là một hệ thống truyền thông số. Truyền thông điện báo được khởi xướng bởi Samuel Morse và được công bố vào năm 1837.Morse đã phát minh ra mã nhị phân có chiều dài thay đổi bằng cách sử dụng chuỗi các dấu chấm (∙) và dấu gạch (-) (gọi là các từ mã) để biểu diễn cho các mẫu tự alphabet của Tiếng Anh....

pdf Chương 6: Tính toán tuyến thông tin vệ tinh

Tham khảo tài liệu 'chương 6: tính toán tuyến thông tin vệ tinh', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất

Tham khảo tài liệu 'chương 5: kỹ thuật trạm mặt đất', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 4: Khái niệm chung về thông tin vệ tinh

Tham khảo tài liệu 'chương 4: khái niệm chung về thông tin vệ tinh', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 3: Thiết kế tuyến vi ba

Tham khảo tài liệu 'chương 3: thiết kế tuyến vi ba', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 2: Các cơ sở về sóng vô tuyến - pha đinh - thiết bị vi ba số

Tham khảo tài liệu 'chương 2: các cơ sở về sóng vô tuyến - pha đinh - thiết bị vi ba số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 1: Tổng quan về hệ thống vi ba số

Tham khảo tài liệu 'chương 1: tổng quan về hệ thống vi ba số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Ống nhún Ôtô

Một bộ đàn hồi (lò xo hay nhíp) không có kèm theo ống giảm chấn (còn gọi là ống nhún) là một điều không tưởng, Vậy thì điều gì ẩn chưa trong nhiệm vụ của một bộ giảm chấn?

pdf Chương 6: Đa hợp / Dồn kênh

Tài liệu tham khảo về kĩ thuật viễn thông

pdf Chương 5: Truyền thông tương tự

Tham khảo tài liệu 'chương 5: truyền thông tương tự', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 4: Truyền thông số

Tham khảo tài liệu 'chương 4: truyền thông số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phần II: Lớp vật lý

Tham khảo tài liệu 'phần ii: lớp vật lý', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chương 2: Mô hình mạng

Tham khảo tài liệu 'chương 2: mô hình mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phần I: Tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng

Tham khảo tài liệu 'phần i: tổng quan về truyền số liệu và hoạt động mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ppt Microstrip antennas

Tài liệu tham khảo về kỹ thuật viễn thông

pdf Xử lý lỗi không vào được mạng internet ADSL

Một ngày đẹp trời bạn không vào được mạng, bạn sẽ làm gì? Đập máy chăng? Bạn nên bình tĩnh. Những bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý trong trường hợp này …

pdf Triển khai ADSL trên thế giới và ở Việt Nam

Trong những năm gần đây các hệ thống cung cấp dịch vụ xDSL mà đặc biệt là ADSL đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên toàn cầu. Một số nước có nền viễn thông phát triển mạnh thì thị trường đã bắt đầu đi vào giai đoạn bão hoà

pdf Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông (phần 2)

Thông thường, thông tin trao đổi giữa hai thực thể (source và sink) sẽ được truyền qua nhiều thực thể trung gian để tạo thành một đường nối (logical link) giữa 2 thực thể này.

Tổng cổng: 247 tài liệu / 13 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net