logo

doc Nghiên cứu xã hội học về các ấn phẩm, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình ở các nước tư bản phát triển

"Xã hội học (XHH) tư bản là một hệ thống tổ chức xã hội phức tạp của nhận thức, hệ thống này có nhiệm tụ chứng minh "một cách khoa học" quyền được tồn tại của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nó theo đuổi mục đích phân hướng tư tưởng của quần chúng, soạn thảo ý thức con người theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị. Những thành phần của hệ thống này là các thuyết XHH, các thuyết có các dạng, mức độ và các hướng khác nhau.......

pdf Báo cáo: Giải pháp phân tán phát triển các mạng viễn thông

Báo cáo: Giải pháp phân tán phát triển các mạng viễn thông giúp bạn nắm bắt 3 giải pháp phân tán phát triển các mạng viễn thông, cũng như xu hướng phát triển mạng theo giải pháp phân tán.

pdf Bài giảng môn Lý thuyết mạch

Lý thuyết mạch là một trong số các môn cơ sở của kỹ thuật điện tử, viễn thông, tự động hoá, nhằm cung cấp cho sinh viên có khả năng nghiên cứu các mạch tương tự, đồng thời nó là cơ sở lý thuyết để phân tích các mạch số. Với ý nghĩa là một môn học nghiên cứu các hệ thống tạo và biến đổi tín hiệu, nội dung cơ sở lý thuyết mạch...

pdf Replication Strategies for Streaming Media

This report provides a brief overview of several important techniques for media broadcasting and stream merging, as well as a discussion of traditional IP multicast and overlay multicast. Additionally, we present a proposal for a new distribution system, based on the broadcast and stream merging algorithms in the BitTorrent distribution and replication system.

ppt Sự phát triển của thông tin Quang

Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến với môi trường truyền dẫn là dây dẫn và không gian. Với Thông tin Quang thì thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền qua sợi quang và biến đổi thành tín hiệu ban đầu

pdf Configuring Voice over IP for the Cisco 3600 Series

This chapter shows you how to configure Voice over IP (VoIP) on the Cisco 3600 series. For a deion of the commands used to configure Voice over IP, refer to the “Voice-Related Commands” chapter in the Voice, Video, and Home Applications Command Reference. VoIP enables a Cisco 3600 series router to carry voice traffic (for example, telephone calls and faxes) over an IP network.

doc Định hướng Cấu trúc mạng thế hệ mới mạng viễn thông của VNPT Giai đoạn 2001-2010

Tài liệu "Định hướng Cấu trúc mạng thế hệ mới mạng viễn thông của VNPT Giai đoạn 2001-2010" nhằm giúp bạn nắm bắt nguyên tắc tổ chức và cấu trúc mới mạng viễn thông của VNPT giai đoạn 2001-2010, nguyên tắc tổ chức lớp mạng truyền dẫn, nguyên tắc Tổ chức mạng chuyển mạch,... Mời tham khảo.

Tổng cổng: 247 tài liệu / 13 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net