logo

Hướng dẫn sử dụng kế toán NKC bằng file Excel


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1- Khi mở file kế toán NKC * Cần lưu ý một số vấn đề sau : - Nhớ chọn nút Enable. - Nếu không được thì vào Tools\Macro\Security\Chọn nút Low hoặc Medium/ Rồi bấm OK. (Tốt nhất là nên chọn chế độ Medium) - Khi quét virus theo bảng BKAV thì nhớ đừng đánh dấu vào ô chọn tất cả cả các macro, vì nếu đánh vào ô này thì macro đọc số tiền bằng số thành chữ sẽ bị lỗi. 2- Nhập số dư đầu kỳ - Nhập số dư tài khoản đầu kỳ thì nhập số dư chi tiết nhất (tức là nhập từ tài khoản con) ở bảng Cân đối số phát sinh theo dạng text (có thể click chọn trong ô) - Nhập số dư công nợ ở bảng Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả (Lưu ý là phải thêm danh mục công nợ khách hàng và mã theo hướng dẫn ở bảng này, đồng thời chú ý các cột bên phải của bảng cho đúng tính chất công nợ phải thu (131) hoặc phải trả (331). - Tương tự như vậy nhập số dư NVL, SP, HH ở bảng Nhập xuất tồn cũng vậy. - Khi phát sinh thêm khách hàng, NVL, SP, HH bạn cũng khai bổ sung ở 2 bảng tổng nợ công nợ phải thu, phải trả và bảng Nhập xuất tồn 152 hoặc 156. 3- Nhập dữ liệu phát sinh : - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải nhập ở bảng Data (tức là phiếu thu, chi, nhập xuất NVL, SP, HH, Công nợ, Chứng từ NH, ….) - Dòng tổng cộng ở bảng phatsinh phải bằng với số tổng cộng ở bảng NKC - Nếu có phát sinh 152, 155, 156 thì sổ dư trên bảng N-X-T phải khớp với dư chi tiết trên bảng CDPS của từng tài khoản. - Khi nhập liệu phải nhớ định dạng cột ngày tháng lại theo kiểu dd/mm/yy - Nên sử lại trong hệ thống máy tính kiểu ngày và định dạng số tiền theo đúng quy định của Bộ Tài chính (tức là đối với số tiền hàng trăm và hàng chục phải bằng dấu chấm (.) và chữ số thập phân bằng dấu phẩy (,). - Bạn có thể vào Control Panel/Chọn Regional and Language Options/Bấm chọn Custumize…Chọn các thẻ Numbers,Currency, Date để định dạng lại. - Khi xem sổ Cái, sổ chi tiế các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ TGNH, Sổ NKTT, NKCT phải chú ý dòng ngày tháng trích lọc ở trên. Ví dụ bạn có thể xem từ ngày …. đến ngày …Đồng thời bạn phải chọn nút mã xử lý (chọn X) để xem toàn bộ sổ. - Khi bạn xóa một dòng ở bảng nhập liệu phatsinh thì phải nhớ copy lại dữ liệu ở phía bên phải của bảng này cho đúng số thuế để khi in phiếu thu, chi không bị sai. - Đồng thời ở các sổ bạn phải copy lại dữ liệu (lưu ý là khi copy bạn nên chọn dòng cách tiêu đề khoảng 3-4 dòng để tránh sai công thức) - Khi copy bạn nên đánh dấu khối toàn bộ dòng tới vị trí mà bạn cần copy rồi bấm phím nóng Ctrl + D. - Đối với bảng NKC khi copy bạn nên đánh dấu chọn dòng cách tiêu điều khoảng 5-6 dòng. Ngoài ra, nếu có gì thắc mắc cần giải thích thêm thì liên hệ với tôi theo Mail : [email protected] hoặc Handphone : 091 381 5291. Tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các bạn.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net