logo

Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_ Chương III

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương III: " Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...
CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương Lý luận chung Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 2 I. Lý luận chung 1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng detail b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng detail 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại detail b. Ngân hàng trung ương detail 3 II. Ngân hàng trung ương 1. Định nghĩadetail 2. Lý do ra đời của ngân hàng trung ương detail 3. Vai trò của ngân hàng trung ươngdetail 4 III. Ngân hàng thương mại 1. Định nghĩa detail 2. Phân loại detail 5 IV. Các nghiệp vụ của NH thương mại 1. Nghiệp vụ huy động vốn detail 2. Nghiệp vụ cho vaydetail 3. Nghiệp vụ trung gian detail 4. Mối quan hệ giữa các nghiệp vụ detail 5. Sức hoàn trả của ngân hàng thương mại detail 6 V. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 1. Công ty tài chính detail 2. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm detail 3. Quỹ tín dụng detail 7 Hết chương III Thuật ngữ cần chú ý Ngân hàng Trung ương Sức hoàn trả của NHTM Ngân hàng thương mại Nghiệp vụ huy động Tổ chức tín dụng phi NH Nghiệp vụ nhận gửi Nghiệp vụ trung gian 9
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net