logo

Giáo trình trắc đia

Giáo trình " Trắc địa" là tài liệu phục vụ việc dạy và học môn Trắc địa cho các khoa xây dựng ở trường đại học Bách khoa cũng như ở một số trường thuộc khối Kỹ thuật. Khi biên soạn tác giả đã dựa vào khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về nội dung, giáo trình này gồm bốn phần: - Kiến thức chung về Trắc địa - Đo các yếu tố cơ bản - Bản đồ và mặt cắt địa hình - Trắc địa trong xây dựng công trình...
Biên soạn: Lê Văn Định GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG ------- 2006------- LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình " Trắc địa" là tài liệu phục vụ việc dạy và học môn Trắc địa cho các khoa xây dựng ở trường đại học Bách khoa cũng như ở một số trường thuộc khối Kỹ thuật. Khi biên soạn tác giả đã dựa vào khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về nội dung, giáo trình này gồm bốn phần: - Kiến thức chung về Trắc địa - Đo các yếu tố cơ bản - Bản đồ và mặt cắt địa hình - Trắc địa trong xây dựng công trình Nội dung ba phần đầu với phụ phần A và E trong phần thứ tư là những kiến thức cơ bản chung cho cả ba ngành xây dựng. Vì mỗi ngành xây dựng đều có những đặc thù riêng, nên trong phần thứ tư có ba phụ phần viết riêng cho từng ngành, cụ thể: - Phụ phần B: trắc địa công trình cầu đường - Phụ phần C: trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp - Phụ phần D: trắc địa công trình thủy lợi - thủy điện Tác giả đã cố gắng biên soạn nội dung vừa mang tính tổng hợp, vừa mang tính ứng dụng nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình này hoàn thiện hơn. Ý kiến của các bạn gửi về theo địa chỉ : [email protected]. PHỤ LỤC PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRĂC ĐỊA Mở đầu Trang 1 1 Khái niệm về trắc địa 2 Các chuyên ngành trắc địa 3 Vai trò trắc địa trong xây dựng 4 Tóm tắt lịch sử phát triển ngành Trắc địa Chương 1 : NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 1-1. Khái niệm về định vị điểm Trang 3 1-2. Mặt thuỷ chuẩn và hệ thống độ cao Trang 3 1-3. Hệ toạ độ địa lý Trang 4 1-4. Phép chiếu bản đồ và hệ toạ độ vuông góc phẳng Trang 5 1-5. Hệ định vị toàn cầu GPS Trang 6 1-6. Định hướng đường thẳng Trang 10 Chương 2 : LÝ THUYẾT SAI SỐ ĐO 2-1. Khái niệm và phân loại sai số đo Trang 11 2-2. Các tiêu chuẩn độ chính xác của kết quả đo Trang 12 2-3. Bình sai các trị đo Trang 14 PHẦN 2. ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN Chương 3 : ĐO GÓC 3-1. Nguyên lý đo góc bằng và góc đứng Trang 1 3-2. Máy kinh vĩ Trang 1 3-3. Phương pháp đo góc bằng Trang 6 3-4. Đo góc đứng Trang 9 Chương 4 : ĐO DÀI 4-1. Nguyên lý đo dài Trang 10 4-2. Đo dài trực tiếp bằng thước thép Trang 10 4-3. Đo dài bằng máy trắc địa và mia Trang 12 4-4. Khái niệm đo dài bằng máy đo điện tử Trang 14 Chương 5 : ĐO CAO 5-1. Nguyên lý đo cao Trang 15 5-2. Máy và mia thuỷ chuẩn Trang 16 5-3. Đo cao hạng IV và kỹ thuật Trang 20 5-4. Phương pháp đo cao lượng giác Trang 22 PHẦN 3. BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH Chương 6 : LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA 6-1. Khái quát về lưới khống chế trắc địa Trang 1 6-2. Các bài toán trắc địa cơ bản Trang 2 6-3. Khái niệm về bình sai Trang 3 6-4. Đường chuyền kinh vĩ - phương pháp bình sai gần đúng Trang 3 6-5. Lưới tam giác nhỏ Trang 5 6-6. Phương pháp giao hội Trang 8 6-7. Phương pháp bình sai gần đúng lưới độ cao đo vẽ Trang 10 Chương 7 : ĐO VẼ BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 7-1. Khái niệm và phân loại bản đồ địa hình Trang 10 7-2 Quy trình thành lập bản đồ địa hình Trang 10 7-3. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc Trang 12 7-4 Biểu diễn địa hình địa vật trên bản đồ Trang 15 7-5. Chia mảnh và đánh số tờ bản đồ Trang 17 7-6. Sử dụng bản đồ địa hình Trang 17 7-7. Đo vẽ mặt cắt địa hình Trang 20 PHẦN 4. TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Chương 8 : TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH ( 10 tiết ) PHẦN A. BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 8-1. Khái quát công tác bố trí công trình Trang 1 8-2. Bố trí các yếu tố cơ bản Trang 4 8-3. Bố trí chi tiết công trình Trang 7 PHẦN B. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG 8-4. Khái niệm tuyến đường và định tuyến đường Trang 9 8-5. Các dạng đường cong bố trí Trang 10 8-6. Bố trí các mặt cắt ngang thi công Trang 12 8-7. Công tác trắc địa trong xây dựng các công trình cầu vượt Trang 14 PHẦN C. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 8-4. Lưới ô vuông xây dựng Trang 14 8-5. Đo và Tính khối lượng san nền Trang 15 8-6. Công tác trắc địa trong xây dựng nhà nhân dụng và công nghiệp Trang 15 8-7. Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng Trang 16 PHẦN D. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN 8-4 Khái quát các công tác trắc địa trong xây dựng công TLTĐ Trang 17 8-4. Công tác trắc địa vùng hồ chứa nước Trang 18 8-6. Công tác trắc địa vùng đập ngăn nước Trang 19 8-7. Công tác trắc địa trong việc khảo sát đo đạc các tuyến kênh mương Trang 20 PHẦN E. ĐO HOÀN CÔNG VÀ QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 8-4 Đo vẽ hoàn công Trang 21 8-4. Quan trắc biến dạng công trình Trang 21
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net