logo

Giáo trình hóa học môi trường - Phần 2 Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển


16 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 2.1. Cấu trúc của khí quyển Khí quyển là lớp vỏ khí bao quanh Trái đất. Ranh giới phân chia giữa khí quyển và khoảng không gian bên ngoài không rõ ràng. Độ cao của lớp vỏ khí này có thể từ 500−1000 km từ mặt đất, tuy nhiên 99% khối lượng của khí quyển lại tập trung ở lớp khí chỉ cách mặt đất 30 km. Khí quyển được cấu tạo bởi nhiều chất khác nhau. Trong khí quyển có khoảng 50 hợp chất hóa học, gồm cả những hạt bụi lơ lửng (bụi, phấn hoa, vi khuẩn, vi rút,...). Thành phần và hàm lượng các chất có mặt trong khí quyển tùy thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu và phân bố theo độ cao. Càng lên cao, áp suất càng giảm, ở độ cao 100 km, áp suất khí quyển chỉ bằng một phần triệu (3×10−7 at) áp suất ở bề mặt Trái đất (1 at). Nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ −92° đến 1200°C. Khối lượng tổng cộng của khí quyển ước khoảng 5×1015 tấn, tức vào khoảng một phần triệu khối lượng Trái đất. Căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao, người ta chia khí quyển thành 4 tầng: tầng đối lưu (troposhere), tầng bình lưu (stratosphere), tầng trung lưu (mesosphere), tầng nhiệt lưu (thermosphere). Các thành phần của khí quyển và sự thay đổi nhiệt độ khí quyển theo độ cao được trình bày trong Hình 2.1 và Hình 2.2. UV (λ = 200 - 330 nm): đến độ cao 50 km UV, VIS, IR (λ > 330 nm): đến mặt đất UV (λ < 100 nm): đến độ cao 200 km Bức xạ Mặt trời 500 km Tầng Nhiệt lưu O2+, O+, NO+ 85 km Tầng Trung lưu O2+, NO+ 50 km O3 + hν (220 - 330 nm) → O2 + O Tầng Bình lưu O3 Hình 2.1. Các thành phần của khí quyển [14] Lớp dừng 10 - 16 km Tầng Đối lưu N2, O2, CO2, H2O Trái đất 17 Độ cao (km) Tầng Nhiệt lưu −92 ÷ 1200°C 100 80 Tầng Trung lưu −2 ÷ −92°C 60 40 Tầng Bình lưu −56 ÷ −2°C 20 Lớp dừng Tầng Đối lưu 15 ÷ −56°C Hình 2.2. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao trong khí quyển [8] −100 −50 0 50 2.1.1. Tầng đối lưu Nhiệt độ (°C) Tầng đối lưu (troposphere) chiếm khoảng 70% khối lượng khí quyển, ở độ cao từ 0 đến 11 km, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Độ cao của tầng đối lưu có thể thay đổi khoảng vài km, tùy thuộc vào các yếu tố, nhiệt độ, bề mặt đất... (khoảng 8 km ở hai cực, 18 km ở vùng xích đạo). Tầng này quyết định khí hậu của Trái đất, thành phần chủ yếu là N2, O2, CO2 và hơi nước. Khí trong khí quyển tập trung chủ yếu ở tầng đối lưu, với khối lượng khoảng 4,12.1015 tấn so với tổng khối lượng khí trong khí quyển là 5,15×1015 tấn. Mật độ không khí và nhiệt độ trong tầng đối lưu không đồng nhất. Mật độ không khí giảm rất nhanh theo độ cao (hàm số mũ). Nếu không bị ô nhiễm, thì nhìn chung thành phần của khí quyển ở tầng đối lưu khá đồng nhất, do có dòng đối lưu liên tục của các khối không khí trong tầng. Tầng đối lưu là một vùng xoáy, do có sự mất cân bằng trong tốc độ sưởi ấm và làm lạnh giữa vùng xích đạo và ở hai đầu cực. Phần trên cùng của tầng đối lưu có nhiệt độ thấp nhất (vào khoảng −56°C) được gọi là đỉnh tầng đối lưu hoặc lớp dừng (tropopause), đánh dấu sự kết thúc xu hướng giảm nhiệt theo độ cao trong tầng đối lưu, và bắt đầu có sự tăng nhiệt độ. Ở đỉnh tầng đối lưu do nhiệt độ rất thấp, hơi nước bị ngưng tụ và đông đặc nên không thể thoát khỏi tầng khí quyển thấp. Nếu không có đỉnh tầng đối lưu, đóng vai trò như tấm chắn rất hữu hiệu, hơi nước có thể bay lên các tầng khí quyển bên trên và sẽ bị phân tích dưới tác dụng của bức xạ tử ngoại có năng lượng lớn. Hydro tạo thành do phản ứng phân tích sẽ thoát khỏi khí quyển (hầu hết hydro và heli vốn có trong khí quyển đã thoát khỏi khí quyển theo con đường này). 18 2.1.2. Tầng bình lưu Tầng bình lưu (stratosphere) ở độ cao từ 11 đến 50 km, nhiệt độ tăng theo độ cao, từ − 56°C đến khoảng −2°C. Thành phần chủ yếu của tầng này là O3, ngoài ra còn có N2, O2 và một số gốc hóa học khác. Phía trên đỉnh tầng đối lưu và phần dưới của tầng bình lưu là tầng ozon, nhiệt độ trong tầng này gần như không đổi. Ozon ở vùng này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nó có tác dụng như lá chắn bảo vệ cho cuộc sống trên bề mặt Trái đất, tránh được tác dụng có hại của tia tử ngoại từ ánh sáng Mặt trời. O3 + hν (λ: 220 − 330 nm) → O2 + O + Q (làm tăng nhiệt độ) Trong tầng bình lưu, không khí ít bị khuấy động, do đó thời gian lưu của các phần tử hóa học ở vùng này khá lớn. Nếu các chất gây ô nhiễm bằng cách nào đó xâm nhập vào tầng này, thì chúng sẽ tồn tại và gây ảnh hưởng tác động trong một thời gian dài hơn nhiều so với ảnh hưởng của chúng ở tầng đối lưu. 2.1.3. Tầng trung lưu Tầng trung lưu (tầng trung gian, mesosphere) ở độ cao từ 50 km đến 85 km, nhiệt độ giảm theo độ cao, từ −2°C đến −92°C, do không có nhiều các phần tử hóa học hấp thụ tia tử ngoại, đặc biệt là ozon. Thành phần hóa học chủ yếu trong tầng này là các gốc tự do O 2+, NO+ được tạo thành do oxy và nitơ oxit hấp thụ bức xạ tử ngoại xa. 2.1.4. Tầng nhiệt lưu Tầng nhiệt lưu (tầng nhiệt, tầng ion, thermosphere), ở độ cao từ 85 đến trên 500 km. Nhiệt độ trong tầng này tăng từ −92°C đến 1200°C. Trong tầng này, do tác dụng của bức xạ Mặt trời, nhiều phản ứng hóa học xảy ra với oxy, ozon, nitơ, nitơ oxit, hơi nước, CO2..., chúng bị phân tách thành nguyên tử và sau đó ion hóa thành các ion O2+, O+, O, NO+, e−, CO32−, NO2 − , NO3−,...và nhiều hạt bị ion hóa phản xạ sóng điện từ sau khi hấp thụ bức xạ Mặt trời ở vùng tử ngoại xa (UV-C, λ < 290 nm). Ngoài các tầng trên, người ta còn có khái niệm tầng điện ly hay tầng ngoài (exosphere) và tầng ion (ionosphere). Tầng ngoài bao quanh Trái đất ở độ cao lớn hơn 800 km, có chứa các ion oxy O + (ở độ cao < 1500 km), heli He+ (< 1500 km) và hydro H+ (> 1500 km). Một phần hydro ở tầng này có thể tách ra và đi vào vũ trụ (khoảng vài nghìn tấn năm). Mặt khác, các dòng plasma do Mặt trời phát ra và bụi vũ trụ (khoảng 2 g/km2) cũng đi vào khí quyển Trái đất. Nhiệt độ của tầng này tăng rất nhanh đến khoảng 1700°C. Tầng ion là khái niệm dùng để chỉ phần khí quyển ở độ cao từ 50 km trở lên, trong vùng này không khí có chứa nhiều ion. Sự có mặt của các ion trong vùng này đã được biết đến từ năm 1901, khi người ta phát hiện ra hiện tượng phản xạ của sóng radio của lớp khí quyển tầng cao. Giới hạn trên của khí quyển và đoạn chuyển tiếp vào vũ trụ rất khó xác định, cho tới nay, người ta mới ước đoán khoảng 500 − 1000 km. 2.2. Sự hình thành và thành phần của khí quyển 2.2.1. Sự hình thành khí quyển Có nhiều giả thuyết khác nhau về sự hình thành của khí quyển. Giả thuyết được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất cho rằng, khí quyển lúc sơ khai có thành phần rất khác với thành phần của khí quyển hiện tại và hoạt động của vi sinh vật là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi này. Sự hình thành khí quyển gắn liền với sự hình thành và phát triển của sự sống trên 19 Trái Đất. Hơn một tỷ năm trước đây, núi lửa đã phun vào khí quyển CO 2, NH3 và hơi nước. Các chất này được tạo thành từ CH4 và các khí khác có trong lòng đất. Sau đó, dưới tác dụng của tia tử ngoại, sấm chớp, tia phóng xạ, các chất ban đầu trong khí quyển phản ứng với nhau tạo thành các amino axit và đường. Các dạng sống đầu tiên bắt đầu xuất hiện và phát triển trong đại dương. Các dạng sống sử dụng năng lượng từ quá trình lên men chất hữu cơ, quá trình quang hợp và cuối cùng là quá trình hô hấp. Người ta cho rằng, có thể trong khí quyển ở thời kỳ đầu cũng đã có sẵn một ít oxy để duy trì sự sống của các dạng sống sơ khai. Lượng oxy này có thể đã được tạo thành từ phản ứng phân tích hơi nước dưới tác dụng của sấm chớp hoặc bức xạ Mặt trời ở phần trên của khí quyển. Nhưng chính các loài thực vật mới là nguồn sản xuất oxy chủ yếu cho khí quyển, thông qua phản ứng quang hợp. CO2 + H2O + hν → {CH2O} + O2↑ Khi lượng O2 trong khí quyển gia tăng, nhiều loại thực vật phức tạp bắt đầu phát triển mạnh. Song song với quá trình phát triển của thực vật, lúc này các loài động vật tiêu thụ O 2 cũng tăng, do đó tạo ra sự cân bằng oxy trong khí quyển. Thành phần của khí quyển ở kỷ Cambri (khoảng 500 triệu năm trước đây) gần như tương tự với thành phần khí quyển hiện nay. Tuy vậy, thành phần của khí quyển ngày nay đang bị thay đổi. Các chất khí dễ bị biến đổi của khí quyển luôn bị đất, đá và các sinh vật hấp thụ hoặc thất thoát ra khoảng không vũ trụ. Chu kỳ đổi mới lượng CO2 trong khí quyển là từ 4 đến 8 năm, 3000 năm đối với O2 và 100 triệu năm với N2. Chu kỳ tiêu thụ và tái tạo các chất khí trong khí quyển thể hiện một cân bằng liên quan đến đất, không khí, động và thực vật. Lúc đầu, oxy có thể là chất khí độc hại cho các dạng sinh vật sơ khai. Tuy nhiên, lúc này, một lượng lớn O2 đã đuợc Fe(II) hấp thụ để tạo thành Fe2O3: 4Fe2+ + O2 +4H2O → 2Fe2O3 + 8H+ Quá trình này tạo thành một lượng lớn Fe2O3 sa lắng và là bằng chứng cho sự tạo thành của O2 tự do trong khí quyển thời kỳ đầu. Về sau, khi có các hệ enzim phát triển nhiều vi sinh vật có thể sử dụng O 2 để oxy hóa các chất hữu cơ có thể bị oxy hóa có trong đại dương. O2 tích lũy dần trong khí quyển dẫn đến sự hình thành lớp ozon ở tầng bình lưu. Tầng ozon đóng vai trò một lớp giáp bảo vệ cho sinh vật trên mặt đất khỏi bị bức xạ tử ngoại gây tác hại. Cuối cùng, Trái đất trở thành một môi trường sống thân thiện hơn, sinh vật bắt đầu chuyển từ cuộc sống dưới nước trong đại dương sang cuộc sống trên cạn ở mặt đất 2.2.2. Thành phần của khí quyển Nitơ, oxy và cacbon dioxit là 3 nhân tố sinh thái quan trọng của khí quyển. Nitơ là chất khí khá trơ về mặt hóa học, nó hầu như không tham gia các phản ứng hóa học ở điều kiện thường. Ở nhiệt độ cao, hoặc trong tia lửa điện, nitơ tác dụng với oxy tạo thành NO, tác dụng với hydro tạo thành NH3. Một số vi sinh vật trong tự nhiên có thể vượt qua được hàng rào năng lượng cao để phá vỡ liên kết bền vững trong phân tử nitơ, tạo thành các hợp chất của nitơ, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho như cầu phát triển của thực vật trong tự nhiên. Oxy là chất khí quan trọng trong khí quyển đối với động vật trên cạn cũng như với động vật dưới nước. Oxy là chất khí có hoạt tính hóa học cao, vì vậy, trong khí quyển, oxy tham gia vào nhiều phản ứng, tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau. Nồng độ oxy trong khí quyển nguyên thủy rất thấp, sau đó tăng dần qua các kỷ nguyên địa chất, chủ yếu do quá trình 20 quang hợp. Do sự điều chỉnh tự nhiên mà nồng độ oxy trong khí quyển hiện nay hầu như luôn được giữ ổn định ở khoảng 21%. Các chuyển hóa của oxy trong khí quyển sẽ được trình bày chi tiết hơn trong mục 2.3. Thành phần chính không khí khô ở tầng đối lưu được trình bày trong bảng sau: Bảng 2.1. Thành phần chính của không khí khô tầng đối lưu [7] Các cấu tử chính % (v/v) % (w/w) Nitơ (N2, khí) 78,09 75,51 Oxy (O2, khí) 20,95 23,15 Argon (Ar, khí) 0,93 1,23 Cacbon dioxit (CO2, khí) 0,03 0,05 Bảng 2.2. Các chất khí có hàm lượng thấp trong không khí khô ở tầng đối lưu [14] Khí % (v/v) 1 Nguồn phát sinh chính Sink 9 CH4 1,6 × 10−4 Sinh học 2 Quang hóa 3 CO ≈ 1,2 × 10−5 Quang hóa, nhân tạo 4 Quang hóa N2O 3 × 10 −5 Sinh học Quang hóa NOx 5 10−10−10−6 Quang hóa, sấm chớp, nhân tạo Quang hóa HNO3 10−9−10−7 Quang hóa Ngưng tụ ướt NH3 10−8−10−7 Sinh học Quang hóa, ngưng tụ ướt H2 5 × 10−5 Sinh học, quang hóa Quang hóa H2O2 10−8−10−6 Quang hóa Ngưng tụ ướt HO• 6 10−13−10−10 Quang hóa Quang hóa HO2 •6 10 −10 −11 −9 Quang hóa Quang hóa H2CO 10 −10 −8 −7 Quang hóa Quang hóa CS2 10−9−10−8 Nhân tạo, sinh học Quang hóa OCS 10−8 Nhân tạo, sinh học, quang hóa Quang hóa SO2 ≈ 2 × 10−8 Nhân tạo, quang hóa, núi lửa Quang hóa CCl2F2 7 2,8 × 10−5 Nhân tạo Quang hóa H3CCCl3 8 ≈1 × 10−8 Nhân tạo Quang hóa 1 Mức hàm lượng trong không khí không bị ô nhiễm 2 Từ các nguồn sinh học 3 Phản ứng xảy ra do hấp thụ năng lượng ánh sáng 4 Nguồn phát sinh do các hoạt động của con người 5 Tổng NO, NO2 6 Gốc tự do 7 Freon F-12, thường được ký hiệu là CFC-12 8 Methyl chloroform 9 Xem khái niệm sink ở mục 2.5 21 Mặc dù có nồng độ rất bé (0,0314% theo thể tích), nhưng cacbon dioxit là một thành phần quan trọng trong khí quyển. Cacbon dioxit đóng vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu cacbon để tổng hợp các hợp chất hữu cơ, thành phần cơ thể sinh vật, thông qua quá trình quang hợp. Ngoài ra, CO2 còn hấp thụ bức xạ sóng dài chuyển chúng thành nhiệt sưởi ấm bề mặt Trái đất. Nếu không có quá trình này (“hiệu ứng nhà kính”, xem mục 2.5.1), nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất sẽ chỉ còn khoảng -18°C Ngoài các cấu tử chính, không khí còn chứa nhiều cấu tử khác (phân tử, gốc tự do) với hàm lượng thấp, các hạt bụi. Không khí ẩm có thể chứa đến 4% hơi nước ... Ở các tầng khí quyển cao hơn 80 km, thành phần các cấu tử chính có thay đổi, nhưng tỷ lệ giữa chúng thay đổi không đáng kể. 2.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển Một số chuyển hóa cơ bản của oxy giữa khí quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh quyển được trình bày trong Hình 2.3. Hình 2.3. Trao đổi oxy giữa khí quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh quyển [14] Trong tầng đối lưu, oxy đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình xảy ra trên bề mặt Trái đất. Oxy tham gia vào các phản ứng tạo ra năng lượng, như quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch: 22 CH4 (khí thiên nhiên) + 2O2 → CO2 + 2H2O Vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy của khí quyển để phân hủy các chất hữu cơ. Một số quá trình phong hóa oxy hóa xảy ra dưới tác dụng của oxy, ví dụ: 4FeO + O2 → 2Fe2O3 Bên cạnh các quá trình tiêu thụ oxy, trong khí quyển oxy được tái tạo nhờ quá trình quang hợp: CO2 + H2O + hν → {CH2O} + O2 Các nhà khoa học cho rằng, hầu như toàn bộ lượng oxy có trong khí quyển là sản phẩm của quá trình quang hợp. Lượng cacbon được cố định trong các sản phẩm hữu cơ do quá trình quang hợp trước đây tạo ra, hiện đang phân tán trong tự nhiên chủ yếu duới dạng các hợp chất humic, chỉ một phần nhỏ lượng cacbon này chuyển thành các loại nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, mặc dầu ngày nay việc đốt nhiên liệu hóa thạch tiêu tốn một lượng lớn oxy, nhưng nguy cơ sử dụng hết oxy trong khí quyển là hoàn toàn không thể xảy ra. Do có mật độ không khí rất thấp và tác động của các bức xạ gây ion hóa, nên ở các lớp không khí trên cao, oxy không chỉ tồn tại ở dạng O2 mà còn ở các dạng khác như: oxy nguyên tử O, oxy phân tử ở trạng thái kích thích O2* và ozon O3. Dưới tác dụng của tia tử ngoại (λ < 290 nm) O2 bị phân tích thành oxy nguyên tử: O2 + hν → O + O do phản ứng này nên ở độ cao 400 km (thuộc tầng nhiệt lưu) chỉ còn khoảng 10% oxy trong khí quyển tồn tại dưới dạng phân tử O2. Do có chứa nhiều oxy nguyên tử nên phân tử lượng trung bình của không khí ( M KK ) ở độ cao 80 km nhỏ hơn M KK trên bề mặt Trái đất (28,97 g/ mol); vì vậy, người ta chia khí quyển thành hai vùng: homosphere là vùng khí quyển ở độ cao thấp có M KK đồng nhất; heterosphere là vùng khí quyển trên cao có M KK không đồng nhất. Bên cạnh nguyên tử oxy O, trong khí quyển còn tồn tại dạng nguyên tử oxy ở trạng thái kích thích O∗. Dạng O∗ được tạo thành từ các phản ứng sau: O3 + hν (λ = 290−320 nm) → O2 + O∗ O + O + O → O2 + O∗ O∗ bức xạ ra ánh sáng có các bước sóng 636, 630 và 558 nm (thuộc vùng khả kiến). Bức xạ này là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phát sáng của khí quyển (airglow − hiện tượng bức xạ liên tục sóng điện từ yếu của khí quyển. Bức xạ này tuy rất yếu ở vùng khả kiến nhưng lại có thành phần hồng ngoại khá mạnh). Ion oxy O+ có thể đã được sinh ra trong khí quyển do ánh sáng tử ngoại tác dụng lên oxy nguyên tử: O + hν → O+ + e ion O+ có mặt rất phổ biến ở một số vùng trong tầng ion. Một số ion khác có chứa oxy là O2+ và NO+. Ozon (O3) được tạo thành trong khí quyển nhờ các phản ứng: O2 + hν (λ < 290 nm) → O + O O + O2 + M → O 3 + M trong đó M là các phân tử khác như N2 hoặc O2 đóng vai trò tác nhân hấp thụ năng lượng do phản ứng tạo ozon giải phóng ra. Ozon có mặt nhiều nhất trong khí quyển ở độ cao từ khoảng 15 đến 35 km, nồng độ ozon cực đại trong vùng này có thể đạt đến 10 ppm. Vùng có chứa nhiều ozon này được gọi là tầng ozon, có khả năng hấp thụ mạnh bức xạ tử ngoại vùng 220− 330 nm, bảo vệ sự sống trên Trái đất. 23 Phần đọc thêm: Quá trình quang hợp và sự tạo thành các hợp chất của cacbon Cho đến nay cơ chế của quá trình quang hợp vẫn chưa được giải thích một cách hoàn chỉnh. Song người ta đã biết nhiều chuyển hóa quan trọng trong quá trình này. Thực vật có chứa một số các phân tử có màu, có khả năng hấp thụ ánh sáng, trong đó phổ biến nhất là chlorophyll a và chlorophyll b. H H C C hay hay HC CH N N N H H H (a) Các cách biểu diễn khác nhau của cấu trúc pyrrole CH2 1 2 H3C CH HC CH .. N H N X 8 3 H3C NH HN N Mg N H 7 .. 4 CH2 C2H5 N N CH2 CH CH COOphytyl 6 5 H3COOC CH3 O (b) Porphyrin: cấu trúc chung, có thể chứa (c) Chlorophyll: các nhóm thế khác nhau ở các vị trí 1 − 8 − Chlorophyll a: X = CH3 − Chlorophyll b: X = CHO (phytyl = C20H40) Hình 2.4. Cấu trúc của (a) pyrrole, (b) một vòng porphyrin, (c) chlorophyll Các liên kết đơn và liên kết đôi luân phiên xen kẽ, được gọi là hệ nối đôi liên hợp, có các điện tử dễ bị kích thích. Người ta cho rằng, có hai hệ chất màu trong tế bào có màu lục, mỗi hệ hấp thụ một phần riêng của phổ năng lượng Mặt trời. Một hệ chứa chlorophyll a, hấp thụ ánh sáng đỏ (λ ≈ 650 nm, năng lượng ≈ 185 kJ/mol) và bị kích thích. Các điện tử bị kích thích lúc này sẽ chuyển sang các hợp chất khác như NADPH hay ATP (adenosine- 5’- triphosphate). ATP là phân tử có trong các hệ sinh học đóng vai trò tác nhân cung cấp năng lượng các phản ứng cần năng lượng. Đó là một hợp chất rất quan trọng cho quá trình đồng hóa. ATP chuyển nhóm PO43− cho một trong các chất hữu cơ tham gia phản ứng. Phản ứng chuyển nhóm photphat này được gọi là phản ứng phosphoryl hóa (phosphorylation) sau: ROH + ATP → ROPO3 + ADP (phân tử hữu cơ) (sản phẩm trung gian của (adenosine- phản ứng phosphoryl hóa) 5’- diphosphate) − ROPO3   íng ú phan æ tiãp ï → ROX (sản phẩm hữu cơ) + PO43 ADP kết hợp với một nhóm photphat tạo thành ATP. Do quá trình gần như quay vòng, nên ATP đóng vai trò như một tác nhân vận chuyển năng lượng. Năng lượng có thể thu được trực tiếp từ quá trình quang hợp hay từ năng lượng hóa học của các hợp chất như cacbonhydrat và chất béo khi chúng bị phân tích để tạo thành ATP. NADPH tham gia phản ứng với các chất khử để tạo thành nicotinamide adenine dinucleotide photphate và đóng vai trò chất chuyển tải proton và electron: 24 NADPH + hợp chất khử → NADP+ + các sản phẩm oxy hóa NADPH có thể tạo thành từ NADP+ từ phản ứng: NADP+ + H+ + 2e− → NADPH Trong quá trình quang hợp, phân tử nước cung cấp proton và electron, đồng thời giải phóng phân tử oxy: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e− Sự kết hợp và khử cacbon dioxit để tạo thành các sản phẩm khác nhau của quá trình quang hợp có liên quan đến hàng loạt các phản ứng tuần hoàn liên tục và phức tạp (Hình 2.4). Một phân tử cacbon dioxit kết hợp với một phân tử hữu cơ đã được hoạt hóa, sau đó sản phẩm của phản ứng này bị khử bởi NADPH, rồi tiếp tục tái cấu trúc lại dưới tác dụng của các enzime đer tạo thành cacbohydrat, chất béo hoặc protein. ATP cung cấp năng lượng cho các phản ứng không thuận lợi về mặt năng lượng thông qua phản ứng phosphoryl hóa. Các enzime tạo điều kiện cho nhiều loại phản ứng khác nhau xảy ra (phản ứng cộng, phản ứng tái cấu trúc hoặc phản ứng phân hủy). Enzime là các chất xúc tác, chúng làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị mất đi sau phản ứng Sản phẩm của quá trình quang hợp là một loại sinh vật được gọi là sinh vật quang tự dưỡng (photoautotrophs), loại sinh vật này hấp thụ cacbon dioxit, nước và ánh sáng Mặt trời, tạo ra các phân tử hữu cơ và khí oxy. Sinh vật quang tự dưỡng sử dụng một ít hợp chất hữu cơ để tạo nguồn năng lượng cho nhiều phản ứng xảy ra trong tế bào. Ánh sáng Mặt trời CO2 Chuyển năng lượng PO43− + ADP ATP Năng lượng Giải phóng Cacbohydrat Phân tử hữu cơ hoạt động đầu tiên Chất béo Electron H+ Protein NADPH NADP+ NO3− O2 H2O NH4+ Hình 2.5. Vai trò của ATP và NADPH trong các phản ứng quang hợp [16] Năng lượng dự trữ dưới dạng các hợp chất hóa học, có thể vận chuyển hoặc giải phóng khi cần, do đó rất thích hợp cho sinh vật vào ban đêm, khi không có ánh sáng Mặt trời, hoặc lúc tạm thời thiếu cacbon dioxit và nước. Quá trình giải phóng năng lượng trong phản ứng sau, được gọi là sự hô hấp hiếu khí, có thể xem đây là quá trình 25 ngược với quang hợp: (CH2O)n + nO2 → nCO2 + nH2O + năng lượng Quá trình hô hấp, cũng như quá trình quang hợp bao gồm hàng loạt các phản ứng phức tạp xảy ra theo nhiều nấc với các chất xúc tác enzime. Năng lượng giải phóng ra từ phản ứng như phản ứng oxy hóa glucoz không phải được phát ra ngay một lúc, mà được tạo thành từng phần nhỏ, chủ yếu để tái tạo ATP, do đó điều khiển được các phản ứng xảy ra nhiều nấc trong quá trình sống của sinh vật. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + năng lượng Nhiệt tạo thành đã giúp cho quá trình đồng hóa, vì ở nhiệt độ cao hơn thì các phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn một cách đáng kể. Khi nhiệt độ tăng lên 10K thì tốc độ của các phản ứng hữu cơ tăng gấp hai lần. Sự gia tăng tốc độ tạo ra nhiều năng lượng hơn, do đó lại tạo điều kiện cho nhiều phản ứng tiêu thụ năng lượng xảy ra mà không bị thiếu năng lượng. Bằng việc sử dụng có hiệu quả các tính chất truyền nhiệt của các dung dịch nước, các sinh vật có thể kiểm soát môi trường của tế bào và duy trì nhiệt độ của chúng cao hơn nhiệt độ môi trường chung quanh bên ngoài. Điều này đã giúp tạo ra một môi trường bên trong ổn định và có thể tối ưu hóa cho phù hợp với các nhu cầu của cơ thể. Các dạng sinh vật có khả năng tận dụng triệt để việc sử dụng các hợp chất hóa học và sự hô hấp để cung cấp năng lượng chính là các sinh vật dị dưỡng. Các sinh vật quang tự dưỡng chuyển hóa năng lượng Mặt trời thành các hợp chất hóa học “có năng lượng cao”. Phần các hợp chất còn thừa không sử dụng hết trong quá trình đồng hóa của sinh vật quang tự dưỡng lại bị các sinh vật dị dưỡng tiêu thụ. Từ đó hình thành chuỗi thức ăn, trong đó sinh vật sản xuất đầu tiên lấy trực tiếp năng lượng Mặt trời, còn các sinh vật tiêu thụ khác nhau thì phụ thuộc vào cả sinh vật sản xuất lẫn các sinh vật tiêu thụ khác trong việc hấp thu năng lượng. Các sinh vật tiêu thụ sử dụng các phân tử đã được tổng hợp sẵn để phục vụ cho việc phát triển cơ thể, nhu cầu tổng hợp sinh học, các quá trình đồng hóa kiểm soát môi trường bên trong chúng, và hoạt động của cơ bắp. 2.4. Ô nhiễm không khí Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Có thể chia các nguồn gây ô nhiễm không khí thành hai nhóm: − Nguồn tự nhiên: núi lửa phun các khí SO2, H2S, các sulfua hữu cơ,...; cháy rừng thải vào khí quyển các khí CO, SO2, tro bụi...; sấm chớp tạo ra các khí NOx, HNO3; quá trình phân hủy các cơ thể chết giải phóng ra NH3, CH4, NOx, CO2... − Nguồn nhân tạo: các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người đã đưa vào khí quyển rất nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau. Các chất gây ô nhiễm không khí được chia thành chất gây ô nhiễm sơ cấp (primary pollutant) và chất gây ô nhiễm thứ cấp (secondary pollutant). Chất gây ô nhiễm sơ cấp là các chất thải ra trực tiếp từ các hoạt động của con người hoặc quá trình tự nhiên và gây tác động xấu đến môi trường. Chất gây ô nhiễm sơ cấp chịu các biến đổi hóa học trong môi trường, các sản phẩm của quá trình biến đổi có thể là các chất gây ô nhiễm khác được gọi là chất gây ô nhiễm thứ cấp. Có 5 chất gây ô nhiễm sơ cấp chính đóng góp hơn 90% vào tình trạng ô nhiễm không khí toàn cầu. Các chất này là: − Sulfua dioxit, SO2, − Các oxit của nitơ, NOx, − Cacbon monoxit, CO, 26 − Các hydrocacbon, HC, − Các hạt lơ lửng. Nguồn thiên nhiên Từ vũ trụ: Nguồn nhân tạo Bụi vũ trụ, tia Mặt trời Từ rừng: Chất thải phóng xạ Phấn hoa, nấm, bào tử Chất thải công nghiệp nấm, cháy rừng,… và sinh hoạt (CO2, N2O Khí quyển Từ núi lửa: Khí, khói, NO, NO2, SO2, HF, bụi,… CFCs, bụi tro, bụi Từ biển: Hạt muối từ amiăng, CH4, NH3, H2S) bọt nước biển,… Khói thải từ các phương Từ đất bị xói mòn: tiện giao thông (khói, Bụi đất, cát,… bụi đường...) Nguồn khác: Vi khuẩn, virut,… Hình 2.6. Các nguồn gây ô nhiễm khí quyển tự nhiên và nhân tạo Khi tác động tổng hợp của các chất gây ô nhiễm tăng lên so với tác động riêng lẽ của từng chất thì hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng synergism. Hiệu ứng ngược lại được gọi là hiệu ứng antigosism. Mặc dù các chất gây ô nhiễm thường xuyên được đưa vào khí quyển, nhưng cho đến nay các chất ô nhiễm này vẫn chỉ tồn tại trong khí quyển dưới dạng vết. Sở dĩ như vậy là do có nhiều quá trình vật lý hay hóa học xảy ra trong tự nhiên đã loại các chất gây ô nhiễm này ra khỏi không khí. Những quá trình đó được gọi là sink. Ví dụ khí CO2 được hấp thụ (hóa học) bởi cây xanh trong quá trình quang hợp, hoặc khí CO2 cũng bị loại khỏi không khí qua quá trình hòa tan (vật lý) vào nước đại dương. Nhưng các quá trình sink luôn luôn loại các chất khí gây ô nhiễm ra khỏi không khí, trong nhiều trường hợp nó chỉ chuyển từ chất khí gây ô nhiễm này thành một chất khí gây ô nhiễm khác. Ví dụ H2S bị oxy hóa trong không khí thành SO2, và vẫn tồn tại trong khí quyển (chất gây ô nhiễm sơ cấp và chất gây ô nhiễm thứ cấp). Bảng 2.3. Thời gian lưu của một số chất gây ô nhiễm khí quyển [7] Chất gây ô nhiễm Thời gian lưu (năm) N2O 20 CO2, CH4 3 CO 0,4 SO2 < 0,02∗ NO, NO2 < 0,01∗ NH3, H2S 27 ppm. Điều đáng lưu ý là khi nồng độ của khí này vượt trên 3 ppm thì khả năng phát hiện mùi của khứu giác sẽ nhanh chóng bị mất đi. Nồng độ của SO2 trong tầng đối lưu biến động từ khoảng 1 ppb ở xa các vùng công nghiệp đến khoảng 2 ppm ở các vùng bị ô nhiễm nặng. Ở khu đô thị và khu công nghiệp nồng độ SO2 thường vào khoảng 0,1 đến 0,5 ppm, vùng nông thôn (bắc bán cầu) vào khoảng 30 ppb. Hoạt động núi lửa (đóng góp khoảng 67% lượng SO2 trên toàn cầu) và hoạt động sinh học là nguồn tự nhiên tạo ra SO2. Các vi sinh vật thường tham gia quá trình chuyển hóa các chất có chứa lưu huỳnh tạo thành H2S, (CH3)2S, các chất này sau đó bị oxy hóa nhanh trong không khí tạo thành SO2. Các nguồn tự nhiên hằng năm đưa vào khí quyển khoảng 2,3 × 1012 mol lưu huỳnh, tạo ra nồng độ nền của SO2 trong khí quyển nhỏ hơn 1 ppb. Hằng năm, lượng SO2 phát sinh do các nguồn nhân tạo tương đương 1,6 × 1012 mol lưu huỳnh. SO2 sinh ra do đốt nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu huỳnh, chủ yếu là than đá để sản xuất điện, luyện quặng sulfua kim loại... Do có thời gian lưu thấp, nên SO2 ít có cơ hội xâm nhập vào tầng bình lưu. Tuy nhiên, một số hiện tượng tự nhiên, như núi lửa, đã đưa một lượng khí này vào tầng bình lưu. Ở tầng này SO2 sẽ bị oxy hóa tạo thành các hạt H2SO4, đây được xem là quá trình tự nhiên làm suy giảm tầng ozon. Do lượng SO2 được phát thải không đều (khoảng hơn 90% nguồn thải ở Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Cực Đông) và thời gian lưu ngắn trong khí quyển, nên ô nhiễm khí SO 2 thường chỉ xảy ra ở từng khu vực mà không mang tính toàn cầu. Có hai quá trình sink chính của SO2 trong tầng đối lưu: hấp thụ lên các bề mặt khô hoặc ướt (dry deposition) và bị oxy hóa trong khí quyển thành SO 3 hay H2SO4. Các chất ô nhiễm thứ cấp này tạo ra mưa axit (wet deposition). Do đó, SO2 có thời gian lưu trong tầng đối lưu rất thấp (Bảng 2.3). BẢng 2.4. Một số ảnh hưởng của SO2 đối với con người [7] Nồng độ (ppm) Thời gian tiếp xúc Ảnh hưởng 0,03 − 0,5 liên tục Viêm cuống phổi 0,3 − 1 20 giây Thay đổi hoạt động của não 0,5 − 1,4 1 phút Ngửi thấy mùi 0,3 − 1,5 15 phút Tăng độ nhạy thị giác 1−5 30 phút Ngạt thở, mất khả năng khứu giác 1,6 − 5 > 6 giờ Co đường hô hấp (khí quản, phổi) 5 − 20 > 6 giờ Tổn thương phổi có thể hồi phục >20 > 6 giờ Phù phổi nước, tê liệt, chết SO2 là chất khí độc với động vật, nó có khả năng gây kích thích đường hô hấp, khó thở, đau khí quản và bệnh phổi mạn tính. Tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm SO 2 nặng trong thời gian ngắn cũng đã có thể gây hại cho sức khỏe. SO2 thường có mặt đồng thời với một số các tác nhân gây ô nhiễm không khí khác, và thường có xu hướng gây ra hiệu ứng tương tác synergism với các chất gây ô nhiễm khác. Người ta thấy rằng, khi có mặt các hạt bụi lơ lửng, thì tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp do không khí bị ô nhiễm SO 2 tăng lên, ngay cả khi nồng độ của SO2 chỉ vào khoảng 30 ppb. SO2 cũng gây hại lên thực vật, mức độ nhạy cảm của các loại cây khác nhau với khí này thường là khác nhau. Trong trường hợp tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nặng SO 2, lá cây có thể bị bạc màu và chết, nhẹ hơn có thể gây chậm phát triển mà không gây tổn thương 28 cụ thể. Người ta đã thấy có sự suy giảm tốc độ phát triển của các đồng cỏ, ngay ở nồng độ SO2 thấp khoảng 60 ppb. Mặt khác, SO2 cũng mang lại một số lợi ích, nó cung cấp dinh dưỡng cho thực vật, là nguồn nguyên tố vi lượng lưu huỳnh của thực vật. Người ta thấy rằng, thông thường ở gần các vùng công nghiệp thì đất trồng không cần bón phân sulfat, ngay cả khi canh tác liên tục quanh năm. Hiện nay có 4 hướng chủ yếu để hạn chế phát thải SO2: − Xử lý loại SO2 khỏi khí thải; − Loại lưu huỳnh khỏi nhiên liệu trước khi đốt; − Sử dụng loại nhiên liệu chứa ít lưu huỳnh; − Thay thế việc đốt nhiên liệu bằng các nguồn năng lượng khác. Phần đọc thêm: Quá trình oxy hóa SO2 trong tầng đối lưu Trong tầng đối lưu, SO2 bị oxy hóa một cách nhanh chóng tạo thành các chất gây ô nhiễm thứ cấp rất nguy hiểm là H2SO4 và SO3. Quá trình oxy hóa này rất phức tạp và hiện nay bản chất hóa học chi tiết của nó vẫn đang còn gây nhiều tranh cãi, nhưng các nhà hóa học đã phát hiện được ba nhóm cơ chế khác nhau liên quan đến quá trình này. Một trong số các cơ chế đã nêu là cơ chế oxy hóa dị thể, hai cơ chế còn lại là cơ chế oxy hóa đồng thể (oxy hóa trong pha khí và oxy hóa trong pha lỏng). − Oxy hóa dị thể: Phản ứng oxy hóa SO2 trong pha khí: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) (a) khi có mặt nước sẽ xảy ra phản ứng sau: SO3 (k) + H2O(l) → H2SO4 (dd) (b) trong điều kiện không khí khô và sạch, ở nhiệt độ thường của tầng đối lưu, phản ứng (a) xảy ra rất chậm, do đó đóng góp không đáng kể vào quá trình oxy hóa SO 2. Bề mặt các hạt bụi trong không khí như hạt tro bay, muội than,…có thể xúc tác cho phản ứng oxy hóa này. Hơi ẩm trong không khí tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc quanh bề mặt của các hạt bụi có thể làm tăng tốc độ phản ứng oxy hóa nói trên. Lớp màng nước mỏng này tạo điều kiện cho phản ứng (b) xảy ra, đồng thời hòa tan lớp sulfat tạo thành, ngăn cản tình trạng làm bão hòa các trung tâm xúc tác trên bề mặt. Quá trình này có thể xảy ra đáng kể gần các nguồn phát thải, nơi mật độ các hạt bụi trong không khí rất cao. − Oxy hóa đồng thể trong pha khí: Phản ứng oxy hóa SO2 trong pha khí đáng lưu ý nhất là phản ứng của gốc tự do hydroxyl (OH). Phản ứng đầu tiên tạo ra gốc HOSO2: OH + SO2 + M → HOSO2 + M (c) (M là cấu tử thứ 3 (phân tử hay bề mặt chất rắn) cần có mặt để hấp thụ năng lượng thoát ra khi tạo thành liên kết mới, làm bền hóa sản phẩm). Sau đó, HOSO2 bị oxy hóa tiếp tạo thành H2SO4. Cơ chế của phản ứng này chưa được biết đầy đủ, có thể đã có các phản ứng sau xảy ra: HOSO2 + H2O → HOSO2.H2O (d) HOSO2.H2O + O2 → H2SO4 + HO2 (e) trong không khí bị ô nhiễm, HO2 có thể phản ứng với NO tái tạo gốc OH, do đó làm quá trình tiếp diễn mãi: 29 HO2 + NO → OH + NO2 (f) − Oxy hóa đồng thể trong pha nước: SO2 bị oxy hóa nhanh trong nước. Trong nước, cân bằng sau sẽ được thiết lập: SO2 (n) + H2O (l) ⇌ H2SO3 (n) (g) − H2SO3 (n) ⇌ HSO3 (n) + H (n) + (h) − 2− HSO3 (n) ⇌ SO3 + H (n) (i) + Một số chất oxy hóa có mặt trong tầng đối lưu có thể chuyển lưu huỳnh (IV) thành axit sulfuric với tốc độ khá nhanh. Các chất oxy hóa đó là O 3, H2O2, NO2 . Ví dụ đối với H2O2, phản ứng xảy ra như sau: H2O2 (n) + SO2 (n) → H2SO4 (n) (k) muối sắt và các kim loại chuyển tiếp có nhiều mức oxy hóa xúc tác cho phản ứng này. H2O2 sử dụng cho phản ứng này có thể xuất phát từ không khí hòa tan vào nước hay tự sinh ra trong nước do phản ứng tự phân tích của HO2: 2HO2 + M → O2 + H2O2 + M (l) Cho đến nay, người ta chưa biết được trong điều kiện không khí như thế nào thì quá trình nào trong số 3 quá trình trên sẽ chiếm ưu thế. 2.4.2. Các oxit của nitơ N2O, NO và NO2 được xem là các chất ô nhiễm sơ cấp đáng lưu ý. • Nitơ oxit (N2O) N2O là chất khí không màu, ít hoạt động hóa học. N2O có thể tìm thấy khắp mọi nơi trong tầng đối lưu, nồng độ trung bình vào khoảng 0,3 ppm, hằng năm tăng thêm khoảng 0,2%. Nguồn phát sinh N2O chủ yếu có thể là quá trình denitrat hóa của một số vi sinh vật trong điều kiện thiếu oxy dưới đất hoặc nước. Hiện tượng này càng đáng lưu ý hơn do việc sử dụng ngày càng nhiều các loại phân bón nhân tạo có chứa nitơ, đặc biệt đối với loại đất có chứa nhiều chất hữu cơ và có chế độ thông khí không ổn định. N 2O có thể còn là sản phẩm phụ của quá trình nitrat hóa chưa hoàn toàn NH3, NH4+. Một phần nhỏ khí này có thể sinh ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch. Do ít hoạt động hóa học, nên N2O có thờì gian lưu trong tầng đối lưu khá lớn (khoảng 20 năm) và đồng thời phân bố khắp mọi nơi trong tầng này. Do có thời gian lưu lớn trong tầng đối lưu, nên khí nitơ oxit có đủ thời gian để xâm nhập vào đỉnh tầng đối lưu rồi vào tầng bình lưu, ở đây N2O bị phân hủy hoặc chuyển hóa: 2N2O + hν → 2N2 + O2 N2O + O * → 2NO (O* là nguyên tử oxy ở trạng thái kích thích có hoạt tính cao được tạo thành do sự phân hủy ozon bởi tia tử ngoại). Do các quá trình nêu trên, tầng bình lưu và các phản ứng hóa học xảy ra ở đó được xem là sink của nitơ oxit. Ảnh hưởng về mặt môi trường của sự gia tăng nồng độ nitơ oxit trong khí quyển chưa được biết rõ ràng. N2O là loại “khí nhà kính”, do đó nó có thể đã đóng góp vào quá trình làm nóng toàn cầu. Ngoài ra, khi xâm nhập vào tầng bình lưu thì N2O sẽ chuyển thành NO, sau đó tham gia vào các phản ứng có ảnh hưởng đến nồng độ ozon của tầng này. • Nitric oxit và nitơ dioxit (NO, NO2) 30 NO và NO2 thường được viết tắt là NOx. NO là chất khí không màu. NO2 là chất khí có màu nâu vàng. Cả hai khí này đều có hoạt tính hóa học cao. Khí NO dễ dàng bị oxy hóa thành NO2. Do có hoạt tính hóa học cao, nên thời gian lưu của NOx trong tầng đối lưu rất ngắn (Bảng 2.3). Cũng vì các lý do trên, nồng độ NOx trong tầng này biến động mạnh. Nồng độ của NO 2 dao động trong khoảng từ 1 ppb đến 0,5 ppm trong khoảng thời gian ô nhiễm cao điểm ở vùng đô thị. Phụ thuộc vào ánh nắng Mặt trời và mật độ giao thông, nồng độ NOx trong khu vực đô thị thường thay đổi theo kiểu như sau : − Trước khi có ánh sáng Mặt trời, nồng độ NO và NO 2 tương đối ổn định và hơi cao hơn nồng độ cực tiểu hàng ngày một ít. − Vào khoảng 6 đến 8 giờ sáng, mật độ xe cộ tham gia giao thông tăng dần lên, nồng độ NO tăng lên và đạt cực đại. − Vào khoảng giữa buổi sáng (9−10 giờ), nồng độ NO2 tăng cùng với sự gia tăng lượng bức xạ UV, do NO bị chuyển thành NO2. − Khi nồng độ NO giảm xuống dưới 0,1 ppm thì bắt đầu có sự tích tụ O3. − Vào chiều tối (17−20 giờ), nồng độ NO tiếp tục tăng trở lại do lượng giao thông tăng trở lại vào thời gian này. − Ozon tích lũy ban ngày sẽ phản ứng với NO vào ban đêm, làm nồng độ NO2 tăng nhẹ, trong lúc đó nồng độ ozon giảm. Ở các thành phố lớn có mật độ giao thông cao, nồng độ cực đại của NO và NO 2 trong không khí tương ứng là 1−2 và 0,5 ppm. NO, NO2, O3 (ppm) 0,50 0,40 NO 0,30 NO2 O3 0,20 0,10 0 Hình 2.7. Nồng độ (trung bình 1 giờ) hàng9 24 3 6 ngày 12 các chất18nhiễm ở Los Angeles, USA [8] của 15 ô 21 24 NO có thể được tạo thành từ 2 nguồn trong ngày nhân tạo. Giờ tự nhiên và − Nguồn tự nhiên: là quá trình cháy của sinh khối (cháy rừng), sấm chớp, oxy hóa NH3, hoặc do các quá trình kỵ khí xảy ra dưới đất (đối với NO). − Nguồn nhân tạo: đốt sinh khối hoặc nhiên liệu hóa thạch. Lượng NOx tạo ra từ nguồn thiên nhiên và nguồn nhân tạo hàng năm gần tương đương. Hiện nay, trên quy mô toàn cầu, lượng phát thải NOx đang gia tăng. NOx thường được tạo thành trong quá trình cháy ở nhiệt độ cao. Lúc đó có sự kết hợp trực tiếp nitơ và oxy của không khí: N2 + O2 → 2NO 31 Ngoài ra, NO còn được tạo thành do quá trình oxy hóa các hợp chất có chứa nitơ trong nhiên liệu. Sau đó, NO có thể bị oxy hóa tạo thành NO 2. Thông thường hầu như trong các nguồn phát thải NOx, NO đều chiếm hơn 90% lượng NOx. NOx cũng được tìm thấy trong tầng bình lưu, có thể do quá trình oxy hóa nitơ oxit hoặc do khói thải của các máy bay. Trong tầng đối lưu, NOx tham gia nhiều phản ứng hóa học với các tác nhân khác nhau, như O3, ánh sáng, gốc hydroxyl (OH), hydroperoxyl (HO2), các phân tử hữu cơ (bao gồm cả các gốc peroxyl hữu cơ, RO2), độ ẩm, các hạt lơ lửng (Hình 2.8). Ngoài các phản ứng hóa học, các quá trình vật lý như ngưng tụ khô và ướt cũng là các quá trình loại NO và NO 2 trong khí quyển. Trong đó, các quá trình hóa học được xem là cơ chế sink chủ yếu của NO x , còn các quá trình vật lý là sink của PAN (peroxyacyl nitrate), HNO3 và N2O5. NO3 hν hν O2 M M RH N2O5 O3 O2 O R O3 O2 HO2 OH RO2 RO H2O + M M hay hay NO NO2 HNO3 O hν OH hν RCO-O2 + M H2O N2O4 M N2O3 RCO-O2 H2O H2O RCO-O2-NO2 (PANs) HNO2 Hình 2.8. Các chuyển hóa hóa học chủ yếu của NOx trong tầng đối lưu [7] Ozon trong tầng đối lưu có thể oxy hóa NO thành NO2: NO + O3 → O2 + NO2 Đây là phản ứng nhanh, nhưng không xảy ra hoàn toàn. NO được tái tạo một phần đáng kể do NO2 tham gia phản ứng quang hóa sau: NO2 + hν (λ < 430 nm) → NO + O Nguyên tử oxy tạo thành có thể phản ứng với phân tử oxy để tái tạo ozon: O + O2 + M → O 3 + M trong đó, M là cấu tử thứ 3 (có thể là một phân tử hoặc bề mặt rắn) cần thiết để hấp thụ năng lượng giải phóng ra khi tạo liên kết mới, làm bền hóa sản phẩm phản ứng. Mặc dầu bản thân NOx đã là các chất gây ô nhiễm, nhưng các ảnh hưởng chính thường gây ra do các chất gây ô nhiễm thứ cấp được tạo ra từ NOx. Trong tầng đối lưu NOx bị oxy hóa thành axit nitric, tạo ra mưa axit. NOx là điều kiện cần để tạo ra sương khói quang hóa (photochemical smog). 32 Trong tầng bình lưu, NOx tham gia vào các quá trình hóa học làm ảnh hưởng đến nồng độ ozon trong vùng này. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm NOx: − Sử dụng chất xúc tác để chuyển hóa NOx trong khí thải động cơ xe máy. − Sử dụng quá trình “đốt 2 giai đoạn” có thể giảm đến 90% lượng NO x trong khí thải các nhà máy phát điện (thông thường các nhà máy này có khí thải chứa NOx từ 50 đến 1000 ppm): Giai đoạn 1: nhiên liệu (than đá / dầu / khí đốt) được đốt ở nhiệt độ khá cao, trong điều kiện thiếu oxy so với tính toán theo lý thuyết (90−95% theo tính toán) nhờ vậy hạn chế được lượng NO tạo thành do thiếu oxy. Giai đoạn 2: quá trình đốt nhiên liệu được hoàn tất ở nhiệt độ tương đối thấp với lượng dư không khí. Trong điều kiện này NO không được tạo thành. − NOx trong khí thải nhà máy có thể xử lý bằng cách sục khí thải qua dung dịch H2SO4 hay dung dịch chứa Ca(OH)2 và Mg(OH)2. Lúc đó ngoài NOx, SO2 cững bị loại khỏi khí thải: 1. Khí thải và NO2 được dẫn vào bộ phận oxy hóa: NO2 + SO2 + H2O → H2SO4 + NO 2. NO và NO2 phản ứng với nhau tạo thành N2O3, khí thải được sục vào bể chứa H2SO4. Khí thải sau khi đã xử lý được thải vào không khí: NO2 + NO → N2O3 N2O3 + 2H2SO4 → 2NOHSO4 + H2O 3. Sản phẩm của phản ứng trong bể sục được phân hủy trong hệ thống phân hủy tái tạo lại H2SO4: 2NOHSO4 + 1/2O2 + H2O → 2H2SO4 + 2NO2 4. NO2 tạo thành HNO3 trong bể phản ứng: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO lượng NO2 và NO thừa được dẫn quay lại bộ phận oxy hóa ban đầu. 2.4.3. Các oxit cacbon • Cacbon dioxit (CO2) Cacbon dioxit là chất khí không màu, hoạt tính hóa học trung bình. CO2 tan được một phần trong nước tạo ra axit cacbonic (H2CO3) . CO2 có mặt trong tầng đối lưu với nồng độ khoảng 362 ppm (số liệu năm 1993). Hàng năm nồng độ CO2 gia tăng khoảng 0,5%. CO2 được xem là chất khí nhà kính làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Tháng 7 năm 1992, Hội nghị cấp cao về Trái đất tại Rio de Janeiro đã công bố Công ước về sự thay đổi thời tiết, theo đó đến năm 2000 các quốc gia sẽ phải giảm lượng phát thải CO2 về bằng mức phát thải năm 1990. Nguồn chính tạo ra CO2 trong khí quyển là các quá trình hô hấp, phân hủy oxy hóa, đốt nhiên liệu, thoát khí từ đại dương. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch hàng năm đưa vào khí quyển khoảng 4 × 1014 mol C, đốt sinh khối (đặc biệt là đốt phá rừng) hàng năm đóng góp 1,7 × 1014 mol C. Quá trình quang hợp và đại dương (độ tan của CO2 trong nước biển nhiều hơn độ tan trong nước ngọt khoảng 200 lần) là các sink quan trọng nhất của CO2. Đốt rừng làm gia tăng lượng CO2 trong khí quyển đồng thời còn làm giảm quá trình sink của CO2 do quang hợp. CO2 được xem là chất khí nhà kính đáng quan tâm nhất. Tuy vậy, cho đến nay, mối 33 quan hệ giữa nhiệt độ toàn cầu và hàm lượng CO2 vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể dẫn đến nhiều hệ quả tiếp theo. Ví dụ, tăng nhiệt độ sẽ làm giảm độ tan của CO2 trong nước biển, làm tăng quá trình thoát khí CO2 từ đại dương; tuy vậy lúc này quá trình quang hợp cũng tăng làm giảm bớt lượng CO2. Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể giảm được lượng CO2 phát thải. • Cacbon monoxit (CO) CO (ở nhiệt độ < −192°C) là một chất khí không màu, không mùi và không vị. CO không tan trong nước. Các phản ứng tạo thành CO chính là: − Đốt cháy nhiên liệu hay hợp chất có chứa cacbon: 2C + O2 → 2CO − Phản ứng giữa CO2 với vật liệu chứa cacbon ở nhiệt độ cao: CO2 + C → 2CO − Phản ứng phân tích CO2 ở nhiệt độ cao: CO2 ⇌ CO + O Nồng độ nền của CO trong khí quyển thường nhỏ hơn 0,1 ppm. Nồng độ CO có thể tăng lên 2 − 20 ppm ở các vùng đô thị. Trong một số trường hợp đặc biệt, như ở các đường giao thông chật hẹp, kém thông khí (đường hầm), nồng độ CO có thể tăng đến trên 100 ppm. Thời gian lưu của CO trong không khí khá ngắn (khoảng 0,4 năm), do đó có sự biến động nồng độ CO theo thời gian và không gian trong khí quyển, ví dụ Bắc bán cầu bị ô nhiễm CO nhiều hơn Nam bán cầu. CO được tạo thành do các quá trình sinh học (trong đất liền và ngoài đại dương), ngoài ra nó còn là sản phẩm của quá trình oxy hóa các hợp chất hydrocacbon trong khí quyển và quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối. Các nguồn tự nhiên đóng góp một lượng CO vào khí quyển tương đương 1,8 × 1013 mol C hàng năm, trong lúc đó các nguồn thải nhân tạo đưa vào khí quyển khoảng 2,7 × 1013 mol C mỗi năm, và lượng này ngày càng gia tăng. Trong tầng đối lưu các quá trình sink chủ yếu của CO là: di chuyển lên tầng bình lưu (sau đó bị oxy hóa); hấp thụ vào đất và thực vật (có khoảng 16 vi khuẩn trong đất có khả năng hấp thụ CO từ không khí); bị oxy hóa bởi gốc hydroxyl (phản ứng này được xem là cơ chế sink chủ yếu của gốc hydroxyl, trong không khí không bị ô nhiễm khoảng 70% gốc OH phản ứng với CO, phần còn lại sẽ phản ứng với CH4): OH + CO → H + CO2 Nồng độ cao của CO trong không khí gây tác hại đến sức khỏe con người. CO kết hợp với hemoglobin (Hb) là tác nhân vận chuyển oxy của máu: HbO2 + CO „ O2 + HbCO (hemoglobin đã bị oxy hóa) (cacboxyhemoglobin) làm thiếu oxy cho quá trình hô hấp, ảnh hưởng đến hành vi, hoạt động (do đó ở những khu vực bị ô nhiễm nặng thì tai nạn giao thông thường xảy ra), và có thể gây tử vong. Ngoài tác hại đã nêu trên đối với người và động vật, khí CO còn được xem là một khí nhà kính đóng góp vào quá trình làm ấm lên toàn cầu. Sự gia tăng nồng độ CO trong khí quyển làm giảm nồng độ gốc hydroxyl do phản ứng xảy ra giữa các tác nhân này, vì vậy làm giảm tác dụng loại trừ các chất ô nhiễm khác của gốc hydroxyl. Đây chính là tác hại của CO đang được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất. Hơn 74% lượng CO phát thải từ các nguồn nhân tạo là từ hoạt động giao thông vận tải, mà trong đó chủ yếu là do các động cơ đốt trong dầu gasolin. Vì vậy, các giải pháp giảm 34 thiểu ô nhiễm tập trung chủ yếu vào việc cải thiện động cơ xe máy. 2.4.4. Hydrocacbon 2.4.4.1. Mêtan (CH4) Mêtan được tạo thành trong khí quyển do nguồn tự nhiên và nhân tạo. Hàng năm một lượng mêtan tương đương từ 8,6 × 1012 đến 2,9 × 1013 mol C được đưa vào khí quyển chủ yếu do hoạt động của vi sinh vật kỵ khí. Hoạt động của con người cũng đưa thêm một lượng mêtan tương đương 1,5 × 1013 đến 3,6 × 1013 mol C /năm vào khí quyển chủ yếu từ việc trồng lúa nước, đốt sinh khối ở nhiệt độ thấp, chăn nuôi gia súc, thải chất thải, khai thác nhiên liệu hóa thạch. Thời gian lưu của mêtan trong khí quyển khá dài (khoảng 3 năm), do đó mêtan phân bố khắp tầng đối lưu. Nồng độ mêtan hiện nay trong tầng đối lưu vào khoảng 1,75 ppm, tốc độ gia tăng hàng năm là 1 − 2%. Mêtan là khí nhà kính, nó đóng góp vào sự ấm lên toàn cầu. Sự ấm lên này sau đó lại làm gia tăng nồng độ mêtan do một lượng lớn khí này đang bị giữ trong băng dưới dạng CH4.nH2O (n ≈ 6) được giải phóng, vì vậy hiệu ứng nhà kính sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn. Có 3 cơ chế sink đối với mêtan: 2 − 7% bị đất hấp thụ, 6 − 12% bị chuyển vào tầng bình lưu. Phần mêtan còn lại bị phân hủy trong tầng đối lưu do một chuỗi các phản ứng trong Hình 2.9. Trong số các phản ứng đó quan trọng nhất là phản ứng của mêtan với gốc hydroxyl: CH4 + OH → CH3 + H2O Sự can thiệp của con người đã làm giảm số lượng gốc OH trong không khí do đó làm giảm tốc độ của phản ứng trên. Như đã trình bày trong mục 2.3.3, sự gia tăng nồng độ CO trong tầng đối lưu đã làm giảm khoảng 70% lượng gốc OH theo phản ứng: CO + OH → H + CO2 CH4 CH3 CH3O2 CH3O HCHO HCO CO CO2 hay H2O O2 + M M O2 HO2 hν H O2 NO (λ < 340 nm) O∗ OH H2O O3 O3 O M O2 + M O2∗ hν hν O2 M M + O2 (λ < 310 nm) (λ < 430 nm) NO2 Hình 2.9. Các phản ứng oxy hóa mêtan chủ yếu khi có mặt NOx trong tầng đối lưu vào ban ngày (xảy ra trong cả không khí sạch lẫn không khí bị ô nhiễm) [7] 2.4.4.2. Các hydrocacbon khác mêtan (non-methane hydrocarbons−NMHCs) Ngoài mêtan, trong khí quyển còn có trên 600 hydrocacbon khác. Một số các quá trình sinh học tạo ra một lượng lớn các hydrocacbon hoạt động, như isopren, α-pinen. Giao thông vận tải và các hoạt động nhân tạo có liên quan đến các dung môi hữu cơ đã bổ sung một lượng lớn hydrocacbon, như benzen, butan, etan, etin, hexan, pentan. propan, toluen vào khí quyển. Các hydrocacbon khác mêtan cũng được xếp vào loại khí nhà kính. Trong tầng đối 35 lưu, chúng bị oxy hóa tạo thành nhiều chất gây ô nhiễm thứ cấp, nhiều chất trong số này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành sương khói quang hóa. 2.4.4.3. Các dẫn xuất halogen của hydrocacbon Khi một hay nhiều nguyên tử hydro của hydrocacbon bị thay thế bằng những nguyên tử halogen (F, Cl, Br, I) sẽ tạo thành các dẫn xuất halogen. Nhiều hợp chất trong số này rất đáng quan tâm về khía cạnh môi trường. • Chlorofluorocarbons (CFCs) CFCs là các hợp chất bay hơi có từ 1 đến 2 nguyên tử cacbon trong phân tử liên kết với các nguyên tử clo và flo. Các CFC thường gặp là CCl3F (CFC-11), CCl2F2 (CFC-12), C2Cl3F3 (CFC-113), C2Cl2F4 (CFC-114) và C2ClF5 (CFC-115). CFCs là các hợp chất nhân tạo trước đây không có trong tự nhiên. CFCs được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ vào thập niên 1930 để làm tác nhân làm lạnh (hãng Du Pont và General Motors Coporation). Trong số các CFC thì CFC-11 (CCl3F) và CFC-12 (CCl2F2) được dùng phổ biến nhất. Nồng độ của chúng trong khí quyển lần lượt là 0,280 ppb và 0,484 ppb. Tốc độ gia tăng nồng độ hàng năm vào khoảng 4% (số liệu năm 1992). Các chất này đều là các chất trơ về mặt hóa học, không độc, không cháy, không mùi, nhiệt độ sôi thấp (−30°C) nhưng dễ bị hóa lỏng dưới áp suất, do đó chúng được xem là các chất lý tưởng để làm tác nhân làm lạnh cho tủ lạnh. Từ khi CFCs được phát minh, tủ lạnh trở thành thông dụng (trước đó các tác nhân làm lạnh như SO2, NH3, đều là các chất độc, nên tủ lạnh chỉ được dùng trong công nghiệp). Ngoài ra, CFCs còn được dùng làm dung môi, chất tạo xốp khi sản xuất đệm, chất đẩy trong các bình xịt khí. Do có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nên sản lượng CFCs trước đây liên tục gia tăng. Do khá trơ về mặt hóa học, không bị phân hủy trong tầng đối lưu, có thời gian lưu trong khí quyển rất dài (hàng chục, thậm chí hàng trăm năm), nên các CFC phân bố khắp tầng đối lưu và một phần đã thâm nhập vào tầng bình lưu. Trong tầng bình lưu CFCs bị suy giảm dần dần do bị phân tích dưới tác dụng của ánh sáng, ví dụ: CF2Cl2 + hν (λ < 250 nm) → CF2Cl + Cl nguyên tử clo vừa được giải phóng sẽ tham gia xúc tác cho quá trình phân hủy vài phân tử ozon của tầng ozon: Cl + O3 → ClO + O2 ClO + O → Cl + O2 • Các Halon (Halons) và các hydrocacbon brom hóa Halon là các hợp chất tương tụ CFC nhưng có chứa flo, clo và brom. Các halon thường gặp là CBrClF2 (Halon-1211), CBrF3 (Halon-1301) và C2Br2F4 (Halon-2402). Cũng như CFC, halon là các hợp chất có nguồn gốc nhân tạo. Halon được dùng vào mục đích cứu hỏa, đặc biệt đối với những vụ cháy không thể dập bằng nước. Các hợp chất hydrocacbon brom hóa như bromometan (CH3Br) được dùng để diệt nấm, chủ yếu lại có nguồn gốc tự nhiên. Các hợp chất này đều bị phân tích dưới tác dụng của ánh sáng trong tầng bình lưu, giải phóng ra nguyên tử brôm. Sự có mặt của các nguyên tử brôm, ngay cả ở nồng độ rất nhỏ (≈ 0,02 ppb) đã có thể làm tăng 20% tốc độ phân hủy ozon của nguyên tử clo. Mặt khác, bản thân brôm cũng có khả năng phân hủy ozon mạnh hơn so với clo. May mắn là nồng độ các hợp chất loại này trong khí quyển tuy đang tăng, nhưng vẫn còn khá thấp (CF2ClBr: 1,7 × 10−3 ppb; CF3Br: 2,0 × 10−3 ppb; CH3Br: 0,013 ppb).
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net