logo

Máy thu hình số_chương 4

Trong chương này chỉ nghiên cứu máy thu hình số với tín hiệu ở đầu vào từ Anten là tín hiệu tương tự. Điều này làm cho việc số hóa từng phần trong hệ thống truyền hình số được giải quyết tính tương hợp của nó với truyền hình tương tự.máy thu hình loại này có những đặc điểm chính : với sự tiếp nhận tín hiệu tương tự từ đài phát tín hiệu được chuyển thành dạng số nhờ bộ chuyển đổi ADC trong TV sau khi xử lý, tín hiệu tín hiệu lại được chuyển sang dạng tương...
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

doc Năm nguyên tắc vàng cho chiếc điện thoại

doc 10 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

doc Giao tiếp bằng điện thoại

pdf Bài giảng thiết bị Siemens S7-300

pdf Hướng dẫn sử dụng S7 - 200

doc Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1a

doc Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1b

doc Giáo trình môn Cơ sở mạng thông tin - ĐH Bách Khoa Hà Nội

doc GSM Roaming

pdf Phương thức xây dựng Ontology

Tổng cổng: 247 tài liệu / 25 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net