logo

Lý thuyết về anten phát hình_chương 8

Có rất nhiều vấn đề về anten mà các sách đã viết, song có lẽ viết về anten phát hình thì hầu như rất ít tài liệu. Ở đây, người thực hiện nêu ra một số đặc điểm cũng như các công thức tính toán tương đối dựa vào tài liệu nước ngoài. Anten phát hình khác với anten thu hình, anten phát hình phải được thiết kế để bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau:c
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

doc Năm nguyên tắc vàng cho chiếc điện thoại

doc 10 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

doc Giao tiếp bằng điện thoại

pdf Bài giảng thiết bị Siemens S7-300

pdf Hướng dẫn sử dụng S7 - 200

doc Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1a

doc Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần: hệ thống thông tin công nghiệp 1b

doc Giáo trình môn Cơ sở mạng thông tin - ĐH Bách Khoa Hà Nội

doc GSM Roaming

pdf Phương thức xây dựng Ontology

Tổng cổng: 247 tài liệu / 25 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net