logo

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

doc Luật đầu tư số 59/2005/QH11 năm 2005

pdf Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP

Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP ngày 9 tháng 10 năm 2009 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2015.

pdf Quyết định số 126/2009/QĐ-CP

Quyết định số 126/2009/QĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển.

pdf Quyết định số 131/ 2009/ QĐ- TTg

Quyết định số 131/ 2009/ QĐ- TTg ngày 2 tháng 11 năm 2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sách nông thôn.

pdf Hiệp định số 79/2005/LPQT

Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri

pdf Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

pdf Văn bản Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

pdf Hiệp định về khuyến khích đầu tư và Bảo hộ đầu tư

Hiệp định về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

pdf Hướng dẫn số 1585/TLĐ

Hướng dẫn số 1585/TLĐ về việc hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

pdf Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành

Tổng cổng: 74 tài liệu / 8 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net