logo

doc Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Biểu mẫu về đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

doc Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Biểu mẫu về đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

doc Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

biểu mẫu về đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động)

doc Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN)

doc Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

doc Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

doc Đơn đăng ký kinh doanh

Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

xls Personal Daily report

Personal Daily report

doc Đơn xin cấp sổ nhật trình

đơn xin cấp sổ nhật trình

doc ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

doc BIỂU MẪU '"ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG "

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng theo Mẫu số 16-HSB

doc BIỂU MẪU '" ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ"

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12

doc BIỂU MẪU "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ "

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế khi bạn bị mất thẻ, hoặc hư thẻ.

doc BIỂU MẪU "ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG - Phụ lục số 9 "

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

doc BIỂU MẪU " Đơn xin đăng ký giao dịch trái phiếu"

Mẫu đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Phụ lục số 01 (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

doc BIỂU MẪU " ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ PHIẾU.... (tên cổ phiếu) "

Mẫu đơn dùng đăng ký giao dịch cổ phiếu trái phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

doc BIỂU MẪU " ĐƠN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU "

Mẫu đơn dùng đăng ký giao dịch cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

doc BIỂU MẪU " ĐƠN XIN MUA CỔ PHẦN (Đối với tổ chức)"

Mẫu đơn xin mua cổ phần ( đối với tổ chức) do ngân hàng TMCP Nông thôn miền tây soạn thảo.

doc BIỂU MẪU " ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO"

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo phụ lục 1THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

doc BIỂU MẪU "ĐƠN XIN PHÉP RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO"

Mẫu Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo theo phụ lục 1 THÔNG TƯ SỐ 79/2005/TT-BVHTT NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

Tổng cổng: 68 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net