logo

Đề thi mônSinh học Lớp 8 học kỳ 1


Họ và tên..................................... Lớp:........... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : Sinh học 8 Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm khách quan: Chọn chữ cái đầu câu trả lời đúng: Câu 1: a. Máu đỏ tươi được vận chuyển trong động mạch. b. Máu đỏ tươi được vận chuyển trong tĩnh mạch. c. Cả a,b đều sai. Câu 2: Các tác nhân gây hại cho đường dẫn khí là: a. Bụi, ni tơ o xít c. Khói thuốc lá, vi sinh vật gây bệnh. b. Lưu huỳnh o xít, các bon o xít. d. Cả a,b,c đúng. Câu 3: Các chất trong thức ăn: a. Chất hữu cơ, chất vô cơ. b. Gluxít, lipít. c. Cả a,b đúng. Câu 4: Loại thức ăn bị biến đổi về mặt hoá học trong khoang miệng: a. Prôtêin, tinh bột, lipít. b. Tinh bột chín. c. Mỡ thực vật. Câu 5: Các thức ăn được biến đổi về mặt hoá học, ở dạ dày. a. Tất cả các thức ăn. b. Gluxít. c. Prôtêin. Câu 6: Cơ quan có vai trò khử độc trong chất dinh dưỡng hấp thụ là: a. Gan b. Thận. c. Ruột non. Phần II: Tự luận: Câu 1: Những đặc điểm cấu tạo nào của cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng tham gia bảo vệ phổi tránh các tác nhân có hại? Câu 2: Hãy trình bày các nguêyn tắc cần tuân thủ khi truyền máu? Nếu không tuân thủ theo nguyên tắc thì hậu quả sảy ra như thế nào? Câu 3: Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng? Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net