logo

Đề thi môn Vật lý Lớp 7 học kỳ 1


Họ và tên..................................... Lớp:........... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : Vật Lý 7 Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài: I- Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 1. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Mặt trời B. Ngọn đuốc đang cháy C. Mặt trăng D. Con đom đóm đang bay lập loè trong đêm 2. Chiếu một tia sáng tới gương phẳng, ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc: A. Bằng góc phản xạ B. Bằng góc tới C. Bằng nửa góc tới D. Bằng hai lần góc phản xạ 3. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng được đi xa? A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại B. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song. C. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy vật ở xa 4. Âm phát ra càng thấp khi: A. Tần số dao động càng nhỏ B. Vận tốc truyền âm càng nhỏ C. Biên độ dao động càng nhỏ D. Thời gian để thực hiện một dao động càng nhỏ 5. Khi ta đang nghe đài thì : A. Màng loa của đài bị nén B. Màng loa của đài bị bẹp C. Màng loa của đài bị dao động D. Màng loa của đài bị căng ra 6. Âm phát ra càng to khi: A. Nguồn âm có kích thước càng lớn B. Nguồn âm dao động càng mạnh C. Nguồn âm dao động càng nhanh D. Nguồn âm có khối lượng càng lớn II- Dùng từ (cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau: 7. Hiện tượng(1)...................... xảy ra khi Mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái đất. Hiện tượng(2)....................... xảy ra khi ta đứng trên Trái đất trong vùng bóng tối của Mặt trăng. 8. Khi một vật đặt cách 3 gương ( gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm) một khoảng bằng nhau thì ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng(3)...................... ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lồi và(4)....................... ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm. 9. Khi đưa một vật đang phát ra âm vào trong môi trường chân không thì vật đó vẫn (5)........................ nhưng ta không nghe được âm đó nữa vì (6)................................... III. Hãy viết câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau: 10. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm. a) Hãy vẽ ảnh của S tạo bởi gương theo hai cách ( Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và áp dụng định luật phản xạ ánh sáng) b) Ảnh vẽ theo hai cách tên có trùng nhau không? 11. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích. 12. Hải đang chơi ghi ta: a) Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh, gảy nhẹ ? b) Dao động của các dây đàn ghi ta khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi nốt cao nốt thấp? Bài làm: ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….....
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net