logo

Đề ôn thi trắc nghiệm: Thương mại điện tử


---------------  --------------- Đề ôn thi trắc nghiệm Thương mại điện tử Chương 1: Kiến thức chung về thương mại điện tử: Kết quả Câu hỏi 1 : Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn B2B B2C C2C P2P Điểm : 0/1 Câu hỏi 2 : Đối tượng chính tham gia website TMĐT là: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Nhà cung cấp dịch vụ Internet Nhà phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp Doanh nghiệp kinh doanh TMĐT và người mua hàng trên website Người xây dựng website Điểm : 0/3 Câu hỏi 3 : Phát biểu sau đúng hay sai? “TMĐT giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh vì doanh nghiệp chỉ cần xây dựng website cho mình là có thể có được khách hàng từ Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Đúng Sai Điểm : 0/1 Câu hỏi 4 : Đến tháng 11/2007, trên thế giới có khoảng X% dân số truy cập Internet: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn 19.1% 19.6% 17.5% 15.7% Điểm : 0/1 Câu hỏi 5 : Tiềm năng phát triển TMĐT ở Việt Nam cao bởi các lý do: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều mặt hàng Du lịch Việt Nam cần tận dụng thương mại điện tử để quảng bá Doanh nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm trong việc thực hiện TMĐT Nhà nước chủ trương thúc đẩy thương mại điện tử phát triển Điểm : 0/3 Câu hỏi 6 : Tỷ lệ dân số truy cập Internet đến tháng 11/2007: Liệt kê Tương ứng với Thế giới / 19.1% Châu Á / 12.4% Việt Nam / 21.4% Điểm : 0/3 Câu hỏi 7 : Cấp độ phát triển TMĐT từ thấp đến cao: Liệt kê Tương ứng với / thương mại thông tin (i-commerce, Cấ p độ 1 i=information: thông tin) / thương mại giao dịch (t-commerce, Cấ p độ 2 t=transaction: giao dịch) / thương mại tích hợp (c-business, Cấ p độ 3 c=colaborating: tích hợp) Điểm : 0/3 Câu hỏi 8 : Các lợi ích của thương mại điện tử mang lại cho người tiêu dùng bao gồm: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ Giá thấp hơn, giao hàng nhanh hơn, đặc biệt với các hàng hóa số hóa được Thông tin phong phú, thuận tiện và chất lượng cao hơn Giảm chi phí thông tin liên lạc Điểm : 0/3 Câu hỏi 9 : Hãy chỉ ra các đặc trưng của thương mại điện tử? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Các bên tiến hành giao dịch trong thương mại điện tử không cần tiếp xúc trực tiếp Thương mại điện tử được thực hiện trong một thị trường không biên giới Hoạt động giao dịch thương mại điện tử đều có sự tham gia ít nhất hai chủ thể: người bán và người mua Đối với thương mại điện tử, mạng lưới thông tin là phương tiện trao đổi dữ liệu. Điểm : 0/2 Câu hỏi 10 : Loại hình Thương mại điện tử mà đối tác kinh doanh là các doanh nghiệp: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn B2B B2C C2C P2P Điểm : 0/1 Câu hỏi 11 : Thương mại điện tử là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Thanh toán qua mạng Internet Buôn bán qua mạng Internet Kinh doanh qua mạng Internet Là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử Điểm : 0/1 Câu hỏi 12 : Lợi ích website mang lại cho doanh nghiệp gồm: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Vươn đến thị trường quốc tế Tiết kiệm chi phí nhân lực, marketing… Tăng tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp Tất cả đều đúng Điểm : 0/1 Câu hỏi 13 : Trong các câu bên dưới, câu nào sai? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng hiệu quả trong quảng cáo Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới Thương mại điện tử hoàn toàn độc lập với các hoạt động thương mại truyền thống Thương mại điện tử là hoạt động còn mới mẻ ở Việt Nam Điểm : 0/1 Câu hỏi 14 : Đến tháng 02/2007, trên Internet có khoảng bao nhiêu trang web? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn X = 27.9 tỷ X = 29.7 tỷ X = 113 triệu X = 1.1 tỷ Điểm : 0/1 Câu hỏi 15 : Tần suất cập nhật website của các doanh nghiệp (%): Liệt kê Tương ứng với Hàng ngày / 64.5% Hàng tuần / 12.7% Hàng tháng / 6.6% Thỉnh thoảng / 16.2% Điểm : 0/4 Câu hỏi 16 : Theo anh chị, mệnh đề nào dưới đây là đúng về khái niệm E-Business? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn E-Business là công ty điện tử hóa các hoạt động chức năng bên trong dùng các công nghệ của Internet E-Business là việc thực hiện các hoạt động thương mại dựa trên các công cụ điện tử, đặc biệt là email và WWW E-Business là tất cả các website hoặc trang thông tin có ảnh hưởng và có tác dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động thương mại, mua bán, trao đổi… trong hiện tại hay tương lai Thương mại điện tử là việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet Điểm : 0/1 Tổng điểm của bạn là 0/30 Chương 2: Kiến thực cơ bản về Internet và mạng: Kết quả Câu hỏi 1 : Anh/chị cho biết, đâu là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn XML HTML Java Perl Điểm : 0/1 Câu hỏi 2 : TCP/IP là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Giao thức truyền siêu văn bản Giao thức dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ và máy dùng dịch vụ Một bộ các giao thức truyền thông mà Internet và hầu hết các mạng máy tính thương mại đang chạy trên đó Giao thức được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông Điểm : 0/1 Câu hỏi 3 : Intranet là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Là mạng của các mạng Là mạng máy tính toàn cầu Là mạng dùng để chia sẻ thông tin trong nội bộ tổ chức Cả 3 câu trên đều đúng Điểm : 0/1 Câu hỏi 4 : Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet là: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn ISP IAP ICP DNP Điểm : 0/1 Câu hỏi 5 : Giao thức HTTP đuợc sử dụng trong dịch vụ: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Truyền tập tin (File Transfer Protocol-FTP) Thư điện tử (Mail) World Wide Web (WWW) Cả 3 câu trên đều đúng Điểm : 0/1 Câu hỏi 6 : WWW được Tim Berners-Lee phát minh vào năm nào? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn 1990 1988 1989 1991 Điểm : 0/1 Câu hỏi 7 : Website là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Một trang web Một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web với một tên miền nhất định Một nơi để doanh nghiệp tự giới thiệu mình trên mạng Một show-room (phòng trưng bày) của doanh nghiệp trên mạng Internet Điểm : 0/1 Câu hỏi 8 : Giao thức SMTP và POP3 đuợc sử dụng trong dịch vụ: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn World Wide Web (WWW) Truyền tập tin (File Transfer Protocol-FTP) Thư điện tử (MAIL) Dịch vụ Telnet Điểm : 0/1 Câu hỏi 9 : Tên miền nào dưới đây là tên miền cấp 2: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn .vn .edu.vn .ctu.edu.vn www.ctu.edu.vn Điểm : 0/1 Câu hỏi 10 : Internet là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Là mạng của các mạng, tức bao gồm nhiều mạng máy tính được nối lại với nhau Mạng thông tin toàn cầu Tập hợp các trang web cung cấp thông tin toàn cầu Kho chứa thông tin ở dạng web Điểm : 0/1 Câu hỏi 11 : Tên miền (domain name) là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Là tên của một mạng cục bộ Là tên của các máy chủ trên mạng Internet Là một chuổi số được tách biệt nhau bằng dấu chấm (.) Là chuỗi ký tự thay thế cho địa chỉ IP Điểm : 0/1 Câu hỏi 12 : Những địa chỉ mail sau đây, địa chỉ nào là hợp lệ? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn student @ctu.edu.vn student ctu.edu.vn [email protected] Cả ba câu trên đều sai Điểm : 0/1 Câu hỏi 13 : Wi-Fi là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến Phạm vi truyền vài km Tốc độ truyền khoảng 11 Mbps Tiêu thụ năng lượng rất lớn Điểm : 0/2 Câu hỏi 14 : Các chương trình nào dưới đây có thể sử dụng gởi và nhận thư điện tử? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Outlook Express MS. Word MS. Outlook Pegasus mail Điểm : 0/3 Câu hỏi 15 : Để duyệt web, người ta có thể dùng những ứng dụng nào dưới đây? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Internet Explorer Opera Outlook Express (gửi mail) Netscape Điểm : 0/3 Câu hỏi 16 : Webserver của ÐHCT có địa chỉ IP là 203.162.139.20 và đuợc ánh xạ thành tên miền là www.ctu.edu.vn. Cách truy cập vào Website ĐHCT: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn www.ctu.edu.vn http://www.ctu.edu.vn http:// 203.162.139.20 Cả 3 câu trên đều đúng Điểm : 0/1 Câu hỏi 17 : Các cá nhân, tổ chức muốn gia nhập vào mạng Internet cần phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ nào? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IAP) Nhà cung cấp nội dung Internet (ICP) Nhà cấp phát tên miền Internet (DNP) Điểm : 0/1 Câu hỏi 18 : Mạng cục bộ (LAN) là gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Mạng kết nối các máy tính trong một khu vực khoảng vài trǎm mét Mạng kết nối bằng sóng radio Kết nối máy tính trong nội bộ các quốc gia hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục mạng được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ trung bình Điểm : 0/1 Chương 3: Ứng dụng CNTT và TMĐT trong doanh nghiệp: Kết quả Câu hỏi 1 : Hiện nay hình thức kết nối Internet nào là phổ biến nhất? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn ADSL Đường truyền riêng Quay số Mạng không dây Điểm : 0/1 Câu hỏi 2 : Các công việc quản lý tích hợp các hoạt động "mặt tiền" của doanh nghiệp thuộc hệ thống quản lý tích hợp nào? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn ERP (Enterprise Resource Planning): hoạch định tài nguyên doanh nghiệp CRM (Customer Relationship Management): quản lý quan hệ khách hàng SCM (Supply Chain Management): quản lý dây chuyền cung cấp CMS (Content Management System): hệ thống quản lý nội dung Điểm : 0/2 Câu hỏi 3 : Đến năm 2008 có khoảng bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp Việt Nam kết nối Internet? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn 99% 97% 89% 83% Điểm : 0/1 Câu hỏi 4 : Website nào dưới đây gọi là cổng thương mại điện tử quốc gia? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn www.ecvn.gov.vn www.vnemart.com www.golmart.com.vn www.goodsonlines.com.vn Điểm : 0/1 Câu hỏi 5 : Theo kết quả điều tra của Bộ Công thương, năm 2008 có bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn 10,2% 12% 18,1% 6,3% Điểm : 0/0 Câu hỏi 6 : Tình hình xây dựng website (%) của doanh nghiệp ở VN (Nguồn: Bộ Công thương-2008): Liệt kê Tương ứng với Doanh nghiệp không có website / 50.6% Doanh nghiệp có website / 45.3% Doanh nghiệp sẽ xây dựng website trong / 4.1% thời gian tới Điểm : 0/3 Câu hỏi 7 : Đa số doanh nghiệp sử dụng Internet nhằm mục đích gì? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Sử dụng email Xây dựng website Tham gia sàn giao dịch Nhận đặt hàng Điểm : 0/1 Câu hỏi 8 : Theo kết quả điều tra của Bộ Công thương, năm 2008 tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt bao nhiêu? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn 4,3% 3,2% 3.5% 12,3% Chương 4: Duy trì và phát triển web site TMĐT: Kết quả Câu hỏi 1 : Phát biểu sau đây đúng hay sai? “Cần phải làm cho website của DN thật đẹp với nhiều hình ảnh bắt mắt. Thông tin đưa lên mỗi trang phải thật chi tiết. Mỗi Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Đúng Sai Điểm : 0/1 Câu hỏi 2 : www.amazon.com là một website về mô hình: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Bán hàng qua mạng, siêu thị điện tử, e-shop Đầu giá qua mạng Tin tức trực tuyến Website giới thiệu doanh nghiệp Điểm : 0/1 Câu hỏi 3 : Phát biểu sau đúng hay sai? “Đối với DN vừa và nhỏ, DN nên mua dịch vụ trọn gói về xây dựng, triển khai, tư vấn, vận hành TMĐT thay vì phải đầu tư cho nh� Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Đúng Sai Điểm : 0/1 Câu hỏi 4 : Khi bắt đầu xây dựng website TMĐT doanh nghiệp nên: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Chọn dịch vụ hosting miễn phí để tiết kiệm chi phí ban đầu Tránh chọn hosting không có khả năng mở rộng và nâng cấp Gộp việc mua tên miền và hosting để đơn giản Nên chọn host giá rẻ Điểm : 0/1 Câu hỏi 5 : Những yếu tố tạo nên một website hiệu quả: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Chất lượng website, nội dung phong phú, hình ảnh sinh động Chất lượng website, hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng Chất lượng website, marketing website và hỗ trợ người xem Chất lượng website, hình ảnh sinh động, trưng bày nhiều sản phẩm/dịch vụ Điểm : 0/1 Câu hỏi 6 : Trình tự các bước xây dựng giải pháp TMĐT: Liệt kê Tương ứng với / Xây dựng mục tiêu kinh doanh và Bước 1 phương thức kinh doanh TMĐT / Xác định giải pháp điện tử phù Bước 2 hợp với sản phẩm và thị trường / Xây dựng Website cho chính mình Bước 3 dựa trên các giải pháp đã được xác định Điểm : 0/3 Câu hỏi 7 : www.vnemart.com là một website thuộc mô hình: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Cửa hàng điện tử, siêu thị điện tử Đấu giá trực tuyến Sàn giao dịch B2B Cổng thông tin Điểm : 0/1 Câu hỏi 8 : Các website TMĐT ở Việt Nam hiện nay thanh toán hình thức nào là chủ yếu: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Chuyển khoản (T/T) và tín dụng thư (L/C) Tiền mặt (cash) và chuyển khoản (T/T) Tín dụng thư (L/C) và thẻ tín dụng (credit card) Chuyển khoản (T/T), tín dụng thư (L/C) và thẻ tín dụng (credit card) Điểm : 0/1 Câu hỏi 9 : Để một website hoạt động cần có: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Tên miền, lưu trữ và người quản trị Tên miền, nội dung và người quản trị Tên miền, lưu trữ và nội dung Tên miền và server Điểm : 0/1 Câu hỏi 10 : Đối với thực trạng Việt Nam hiện nay các doanh nghiệp nên: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Xây dựng website cho mình Chú trọng quảng bá thông tin qua mạng Kết hợp Thương mại điện tử với các hoạt động thương mại truyền thống Tất cả đều đúng Điểm : 0/1 Câu hỏi 11 : Để có thể thành công trong thương mại điện tử, doanh nghiệp phải tạo được: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Nét đặc trưng riêng Một website thật đẹp Bán hàng thật rẻ Cung cấp thông tin thật nhiều Điểm : 0/1 Câu hỏi 12 : Website chưa mang lại hiệu quả mong đợi cho doanh nghiệp là vì: Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Chưa được nhiều người biết đến Chưa thu hút người xem và quay lại xem Chưa được cập nhật, chăm sóc thường xuyên Tất cả các câu trên Điểm : 0/1 Câu hỏi 13 : Nơi đâu được xem là sàn giao dịch? Lựa chọn của Cần Trả lời Feedback bạn chọn Nơi giao dịch giữa các doanh nghiệp Nơi giao dịch giữa các doanh nghiệp và cá nhân Nơi giao dịch giữa các cá nhân
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net