logo

Đánh giá Thần kinh- Tâm lý

Đây là một cách kiểm tra sự phát triển não bộ của con quý vị. Trong khi các loại xét nghiệm khác nhắm vào các phần khác của não bộ (ví dụ xét nghiệm điện não đồ (EEG) là để kiểm tra điện não, và chụp hình cộng hưởng từ (MRI) là để xem xét cấu trúc não) thì cuộc kiểm tra này là để xem xét các mối quan hệ giữa não bộ và hành vi. Ví dụ, chúng tôi đo khả năng trí nhớ, sự tập trung và các kỹ năng ngôn ngữ. Cuộc kiểm tra này sẽ...
Neuropsychology Evaluation / Vietnamese Giáo Dục Bệnh Nhân Và Gia Đình KHOA THẦN KINH Đánh Giá Thần Kinh–Tâm Lý Bác sĩ của con quý vị vừa yêu cầu cuộc đánh Ai tham gia chăm sóc cho con tôi? giá thần kinh–tâm lý do Dịch Vụ Thần Kinh– Bác sĩ thần kinh–tâm lý - Một bác sĩ tâm lý Tâm Lý thuộc Khoa Thần Kinh tiến hành. có giấy phép hành nghề, chuyên nghiên cứu các mối quan hệ giữa hành vi và não bộ và giám sát Cuộc hẹn của quý vị vào ________________ chuyèn viên đo lường tàm lý. tại lúc __________________ với Bác Sĩ Hillary Chuyên viên đo lường tâm lý - Một chuyên Shurtleff hoặc Bác Sĩ Molly Warner và chuyên viên tiến hành các kiểm tra theo chuẩn mực. viên đo lường tâm lý, Donna Dwyer-O'Connor, BS, hay Joanne Sparrow, MS. Cuộc đánh giá diễn ra trong bao lâu? Thời gian kiểm tra sẽ khác nhau phụ thuộc Xin đăng ký tại lầu 6 khu vực “Cá Voi” vào vào tuổi và khả năng của con quý vị. Cuộc kiểm lúc __________________ (30 phút trước cuộc tra dành cho trẻ ở tuổi đến trường và các em hẹn). Bệnh Viện Nhi Đồng có ba phòng dịch vụ thanh thiếu niên từ 13-19 tuổi thường mất trọn Thần Kinh–Tâm Lý và quý vị sẽ đến phòng thuộc một ngày. Đối với trẻ ở tuổi mẫu giáo thì có thể Khoa Thần Kinh. chỉ mất nửa ngày. Trẻ sơ sinh và các bệnh nhân không nói được thường kiểm tra từ một đến hai Đánh giá thần kinh–tâm lý là gì? tiếng. Đây là một cách kiểm tra sự phát triển não bộ của con quý vị. Trong khi các loại xét nghiệm khác nhắm vào các phần khác của não bộ (ví dụ xét nghiệm điện não đồ (EEG) là để kiểm tra điện não, và chụp hình cộng hưởng từ (MRI) là để xem xét cấu trúc não) thì cuộc kiểm tra này là để xem xét các mối quan hệ giữa não bộ và hành vi. Ví dụ, chúng tôi đo khả năng trí nhớ, sự tập trung và các kỹ năng ngôn ngữ. Cuộc kiểm tra này sẽ đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của con quý vị và góp phần vào việc điều trị, lập kế hoạch học tập và điều chỉnh hành vi. (Tiếp mặt sau) Đánh Giá Thần Kinh - Tâm Lý Đ Điều gì xảy ra trong quá trình • Cho cháu uống thuốc bình thường trước khi đánh giá? đến cuộc hẹn và trong ngày hôm đó. Nếu con quý vị còn nhỏ hoặc không thể nói • Hãy mang theo những đồ cháu thường dùng được, cả quý vị và con quý vị sẽ gặp bác sĩ thần như kính hay thiết bị trợ thính. kinh–tâm lý để nói chuyện về quá trình phát triển và quan sát hành vi. Nếu con quý vị biết nói và Khi nào tôi có thể nhận được kết quả có thể tự tham gia được, chuyên viên đo lường tâm lý sẽ băt đầu việc đánh giá. Cuộc kiểm tra cuộc kiểm tra? Quý vị sẽ lên kế hoạch cho lần gặp sau với này có thể bao gồm các đồ chơi lắp ghép, hình bác sĩ thần kinh–tâm lý và nhận kết quả vào lần khối và phần hỏi-đáp. Vào cùng thời gian đó, quý đó. Chuyên viên đo lường tâm lý tiến hành cuộc vị sẽ gặp bác sĩ thần kinh–tâm lý để nói chuyện kiểm tra không thể cung cấp cho quý vị bất cứ về quá trình phát triển và các khả năng điều khiển thông tin cụ thể nào về kết quả cuộc kiểm tra. hành vi, hoà nhập xã hội và học tập của con quý Quý vị cũng sẽ nhận được một bản báo cáo qua vị. Con quý vị sẽ được nghỉ giải lao nhiều lần đường bưu điện. Bản báo cáo này, và bất cứ trong ngày hôm đó tùy vào tuổi và khả năng tập thông tin nào khác về con quý vị được bảo mật và trung của cháu. Quý vị sẽ rảnh rỗi trong ngày chỉ được cung cấp cho những người mà quý vị hôm đó khi chờ con mình kiểm tra. cho phép bằng văn bản. Tôi chuẩn bị cho con mình như thế nào? Trước cuộc hẹn, xin hãy: • Tìm hồ sơ kết quả các cuộc kiểm tra trước đây, các Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và phiếu báo kết quả học tập ở trường học của con quý vị, và đem chúng đến cuộc hẹn. • Bảo đảm với cháu là cháu sẽ không phải tiêm và không phải chịu đau. • Nếu con quý vị ở tuổi đến trường, hãy miêu tả cuộc kiểm tra giống như một buổi đến trường. • Nếu con quý vị ở tuổi chưa đi học, hãy miêu tả cuộc kiểm tra giống như chơi trò chơi trong ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đó có nghe, nói chuyện, và ghi nhớ. Hãy cho • Dịch Vụ Thần Kinh-Tâm Lý thuộc Khoa Thần Kinh (206) cháu biết quý vị sẽ ở gần chỗ cháu. (Bố mẹ 987-2081 không được phép vào phòng kiểm tra.) • Nhà Chăm Sóc Sức Khỏe của Con Quý Vị Bệnh Viện Nhi Đồng sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng hình thức khác • Hãy cho cháu biết chúng có thể nghỉ để đi vệ tùy theo yêu cầu. Hãy gọi Phòng Thông Tin Tiếp Thị theo số sinh và ăn trưa. (206) 987-5205. Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh Viện Nhi Đồng kiểm • Đảm bảo chắc chắn rằng con quý vị đã được tra lại. Tuy nhiên, con quý vị có thể có những nhu cầu riêng. Trước khi quý ngủ ngon đêm hôm trước và ăn sáng vào ngày vị làm theo hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của con mình. kiểm tra. Pub. 2/07 (dl) Tr 4/07 (rkn/hnn) © 2007 Bệnh Viện Nhi Đồng và Trung Tâm Y Tế Vùng, Seattle, Washington, giữ tất cả bản quyền. PE642 V
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net