logo

Đại cương về quản trị nhân sự


Quaûn Trò Nhaân Söï QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Thảo Soạn: Bùi Hoàng Lợi Tủ Sách Của Nhà Quản Trị Kinh Doanh Trang 1 Quaûn Trò Nhaân Söï Phần một: Tổng quát Chương một: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự I. Điểm xuất phát • Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) • Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự • Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự • Thành quả chưa đánh giá khách quan Bốn bật quản trị nhân sự 1#. Giới hạng trong điều hành quản lý 2#. Trưởng bộ phận áp dụng phương thức Quản Trị Nhân Sự theo chỉ đạo của lãnh đạo, không tạo được ảnh hưởng hậu thuẩn 3#. Quản trị trực tuyến kiêm luôn điều hành nhân sự, trưởng bộ phận chỉ bổ sung thiếu sót 4#. Trưởng bộ phận là đối tác chiến lược, thành viên của ban lãnh đạo. Trưởng bộ phận đại diện cho toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo nhằm thiết kế, kiểm nghiệm và ứng dụng những mô hình quản trị nhân sự vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Có mô thức Quản Trị Nhân Sự thì thiếu khảo nghiệm chi tiết có khảo nghiệm chi tiết thì thiếu mô thức -,nhà nghiên cứu thì thiếu: tổng thể, hội nhập, so sánh đa văn hoá Mô hình tuần hoàn quan điểm tổng thể định hướng viễn cảnh QTNS Tuyển dụng Đánh giá Phát triển Khách hàng-Nhân viên- thành tích Cổ đông-Môi trường Mức lương II. Định nghĩa QTNN là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. • Tài nguyên nhân sự là tất cả mọi có nhân tham gia bất cứ hoạt động nào • Tổ chức có thể lớn nhỏ đơn giản hay phức tạp, là chính trị hay tranh cử • Quản trị nhận sự hiện diện khắp mọi phòng ban III. Mục tiêu QTNS Quản trị nhận sự nhằm phụ vụ Trang 2 Quaûn Trò Nhaân Söï • Khách hàng: QTNS định hướng thị trường • Cổ đông: QTNS định hường lợi nhuận • Nhân viên: QTNS định hướng nhân bản • Môi trường: QTNS định hường sinh thái Định hướng theo tầm nhìn chiến lược, tài nguyên nhân viên và chức năng nhân sự Để phục vụ nhân viên thì nhà quản trị giúp nhân viên đạt mục tiêu cá nhân của họ, được đo lường bằng sự thoả mãn công việc (mức độ cảm thấy tích cực hay tiêu cực với công việc). Thể hiện bởi sự gắn bó tích cực. Cung cấp cho họ môi trường làm việc tốt, và chính bản thân công việc. Nhà quản trị phải chú ý khái niệm chất lượng cuộc đời làm việc, chất lượng cuộc sống toàn diện, chứ không phải chỉ nơi họ làm việc IV. Chức năng phòng nhân sự TRƯỞNG BỘ PHẬN NHÂN SỰ Nguyên Hoạch Đào tạo Quản trị Quan hệ Dịch vụ Y tế cứu tài định tài Tuyển và tiền lao Và và nguyên nguyên dụng phát lương động phúc an triển lợi toàn nhân sự nhân sự Giám đốc nhân sự đảm nhận chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát của bộ phận riêng mình theo tuyến nhằm phụ vụ các bộ phận khác hoàn thành mục tiêu nhân sự. Nhiệm vụ và trách nhiệm của giám đốc nhân sự Chú ý rằng các công ty có chính sách và chiến lược khác nhau • Bản chất công việc • Trình độ và tay nghề có trình độ học vấn, đào tạo và có kinh nghiệm. Cử nhân kinh tế là tối thiểu, cử nhân tâm lý học. Tuy nhiên cần có MBA theo xu hướng thông tin máy tính. Khả năng truyền thông, phân tích giỏi, kiên nhẫn đối phó xung đột, mâu thuẩn, khả năng điều hàng khi có sức ép. Công bằng, thuyết phục và kiến thức về computer. Trang 3 Quaûn Trò Nhaân Söï V. Vai trò Chính sách: đề ra, bảo đảm thực thi chính sách trong toàn tổ chức, có khả năng giải quyết khó khăn Cố vấn: cho cấp quản trị khác. Dịch vụ: cung cấp dịch vụ như tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi cho bộ phận khác Kiểm tra: giám sát các bộ phận khác thự hiện các chính sách, chương trình về nhân sự. VI. Cơ cấu tổ chức (công ty lớn) Phó tổng giám đốc tài nguyên nhân sự (cấp cao) Giám đốc tuyển dụng – giám đốc lương bổng – giám đốc đào tạo phát triển – giám đốc an toàn lao động – giám đốc quan hệ lao động nhân sự (trung cấp) Các chuyên viên (nhân viên tài nguyên nhân sự) VII. Xu hướng – ảnh hưởng 1. Xu hướng và thách đố • Thông tin, giáo dục làm cho trình độ cao, làm cho chuyên môn cao, kiến thức, kỹ năng thay đổi dẫn đến giá trị, thái độ thay đổi. Anh hưởng đến quyền hạn, thoả mãn, hài lòng của nhân viên. • Giá trị sống thay đổi xem việc làm là phần tổng thể trong phong cách sống, phương tiện để hoàn thành mục tiêu, mục đích sống cá nhân • Các nước phát triển máy móc làm việc thay nên năng suất thấp, chán việc • Nạn Stress đã gia tăng làm ảnh hưởng chất lượng sống làm việc • Khuynh hướng chuyển động, tái bố trí trong công việc đang thịnh hành nhằm chống nhàm chán gọi là đa dạng hoá công việc • Trách nhiệm xã hội được đề cao 2. Đòi hỏi của nhân viên Điều kiện và việc làm • Làm việc an toàn – Không buồn chán – Tuyển dụng ổn định • Làm việc mà nhân viên sử dụng được khả năng thụ đắc của mình • Khung cảnh làm việc thích hợp – Vật chất hợp lý Quyền lợi – Lương bổng • Tôn trọng phẩm giá con người – Được cảm thấy mình quan trọng • Thoả mãn điều khiển của cấp trên và làm việc với người khác • Được cấp trên lắng nghe – Tham dự và ảnh hưởng trực tiếp quyết định • Được biết cấp trên mong đợi điều gì qua công tác của mình • Thành tích phải đánh giá khách quan - Không thiên vị • Lương công bằng – Phúc lợi hợp lý – Trả theo sự đóng góp Cơ hội thăng tiến • Cơ hội kỹ năng mới – Thăng thưởng bình đẳng • Đào tạo phát triển – Cấp trên nhận biết thành tích quá khứ • Cải thiện mức sống - Công việc có tương lai VIII. Đạo đức trong quản trị nhân sự Kiến thức – Công bằng Trang 4 Quaûn Trò Nhaân Söï Chương hai: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự I Tổng quát môi trường Theo quan điểm vạn năng (quản trị là tất cả) nhà quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thành công của tổ chức. Thành công của huấn luận viên được chia sẽ qua vinh quang chiến thắng. Khi có mâu thuẩn bất kỳ nào thì huấn luận viên là đích cho mủi tên công kích, như vậy địa vị họ phụ thuộc vào sự chiến thắng. HLV là người thiệt thòi khi thành công người ta đánh giá không hết ảnh hưởng, khi thất bại họ là người duy nhất gánh chịu. Rõ ràng họ là nhà quản trị không phải là thánh và họ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường. Theo quan điểm biểu tượng thì nhà quản trị ảnh hưởng hạn chế đền kết quản của tổ chức bởi vì có nhiều yếu tố môi trường Môi trường là: Không khí văn hoá của tổ chức - Môi trường tổng quát kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật – Môi trường đặc thù (bên công ty vi mô và tác vụ: khách hàng, đối thủ, cung ứng, lao động, chính quyền) Tạo bầu không khí văn hoá của tổ chức: Đưa ra các chuẩn mực hiện thời – Nêu lên các hướng đi mới –Thiết lập các chuẩn mực mới – Xác định dị biệt giữa các loại chuẩn mực (khoản cách văn hoá) – Lấp đầy khoản cách. A. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự Thay đổi nhận thức về giá trị • Nhân viên tạo ý nghĩa cho cuôc sống – Thoả mãn nhu cầu cá nhân gia tăng • Đòi hỏi về tự do cá nhân gia tăng Thay đổi trong môi trường kinh tế • Toàn cầu hoá về kinh tế – Cạnh tranh trên toàn cầu quyết liệt • Nhân loại có ý thức cao về thời gian Thay đổi trong môi trường lao động • Tỷ lệ nhân viên nữ gia tăng – Trình độ học vấn gia tăng • Tay nghề gia tăng – Về hưu trễ Thay đổi trong môi trường công nghệ • Công nghệ phát triển mạnh – Giá công nghệ hạ – Chu kỳ sản phẩm ngắn Tư duy, chất lượng, sáng tạo quản trị được đòi hỏi hành động cao. Nhược điểm các doanh nghệp không thành công • Trong tổ chức có bị tranh giành quyền lực chính trị nội bộ không • Bầu không khí tin tưởng lẫn nhau giữa các từng lớp • Sự lãng công ở các cấp dưới như thế nào, tại sao • Doanh nghiệp có một viễn cảnh tổng thể không hay chỉ bộ phận kế hoạch trung ương Ưu điểm các doanh nghệp thành công • Thành viên lãnh đạo làm gương, lãnh đạo ưu tú • Bầu khí tin tưởng lẫn nhau giữa các từng lớp • Cơ cấu tổ chức mang hình thức phối hợp • DN có viễn cảnh tổng thể, nhất trí giữa các nhóm, khách hàng, cổ đông và môi trường được tham gia góp ý. Liên kết các đúc kết đóng góp B. Môi trường theo quan điểm QTNS DÂN SỐ – LAO ĐỘNG KINH TẾ LUẬT PHÁP Sứ mạng Chiến lược VĂN mục tiêu chính sách HOÁ XH Mar ket ting Sản xuất QUẢN TRỊ Trang 5 NHÂN SỰ Quaûn Trò Nhaân Söï Chức năng Tài chính khác CHÍNH KHOA QUYỀN HỌC KỸ Văn hoá công Cổ đông ĐOÀN THUẬT ty công đoàn THỂ ĐỐI THỦ CẠNH KHÁCH TRANH HÀNG II. Môi trường quản trị nhân sự A> Bên ngoài Khung cảnh kinh tế • Chu kỳ kinh tế – Chu kỳ kinh doanh. Trong suy thoái Các công ty Mỹ dùng Việt kiều vào Làm việc trong thời gian ngắn 3 tháng rồi cho nghỉ đã khai thác được. Bởi theo luật tại Mỹ 3 tháng phải cho vào biên chế hoặc cho nghỉ việc, tức họ làm thế để giảm chi phí. Dân số lực - lượng lao động • Dùng cả khoa học dân số vào phân tích • Thống kê trong các ngành nghề Luật lệ nhà nước • Luật lao động tác động mạnh nhất Văn hoá xã hội • Đẳng cấp, mức thang giá trị với đà phát triển trong ngoài tổ chức • Chuẩn mực. Chúng ta thấy bầu không khí tự nhiên học tập của sinh viên Mỹ • Sự thay đổi giá trị văn hoá là thách thức – thay đổi thái độ làm việc, nghĩ ngơi gây ra thách đố cho nhà quản trị • Sự thay đổi về lối sống trong xã hội ảnh hưởng đến cấu trúc trong xã hội. Đối thủ cạnh tranh • Chế độ chính sách để giữ nhân viên, cải tiến môi trường làm việc, phúc lợi • Tại sao nhân viên giỏi ra đi? PR của tổ chức như thế nào để thu hút Khoa học kỹ thuật • Đặc điểm khoa học kỹ thuật ngày nay • Sắp xếp lực lượng dư thừa nếu coputer trợ giúp chẵn hạn Khách hàng • Thượng đế – ông vua – Ông chủ Chính quyền và đoàn thể • Sở lao động – Thương binh xã hội – Hội A> Bên trong Sứ mạng mục tiêu của công ty • Hiểu – ảnh hưởng đến các bộ phận – Các bộ phận dựa vào đó định hướng cho bộ phận mình như thế nào Chính sách chiến lược của công ty Chính sách chỉ nam hướng dẫn hay giải thích cân nhắc, ảnh hưởng đến hành xử của các cấp quản trị như thế nào. Vấn đề rắc rối ở các cấp giải quyết như thế nào giữa các cấp. Các chính sách ảnh hưởng: * Nơi làm việc an toàn – khuyến khích làm việc – trả lương đãi ngộ cho năng suất cao về phẩm và lượng – ưu tiên cứu xét địa vị trong công ty nếu họ chứng tỏ được Bầu không khí văn hoá của công ty • Văn hoá chỉ về hệ thống giá trị được chia sẽ, các điều tối kỵ các điều trân trọng. Chúng cho biết thành viên phải hành động như thế nào với các thành viên bên trong và bên ngoài, nó điều khiển cư xử của thành viên mình. Trang 6 Quaûn Trò Nhaân Söï • Mọi tổ chức điều có hệ thống khuôn mẫu giá trị, các biểu tượng, nghi thức, huyền thoại và thực tiễn phát triển theo thời gian • Trong công ty hệ thống giá trị, các niềm tin, thói quen được chia sẽ trong phạm vi một tổ chức, tác động các cấu trúc chính quy tạo ra chuẩn mực hành vi. Quyết định được thực hiện hai chiều, tin tưởng giữa các cấp, bí mật không bao trùm, nhân viên được khuyến khích sáng tạo giải quyết vấn đề. • Truyền thông – Động viên – Phong cách lãnh đạo ? Cổ đông – Công đoàn • Cổ đông không điều hành nhưng gây ảnh hưởng trong hội đồng quản trị công ty, họ có quyền chấp vấn lãnh đạo. • Ở các nước tư bản công đoàn là một lực lượng đối phó mạnh, họ có cấp công đoàn từ cơ sở đến trung ương, họ sẽ đình công nếu kết quả tồi với họ III. Xây dựng bầu không khí văn hoá DN Văn hoá DN là phong tục, tập quán, nghi thức, các giá trị được chia sẽ tạo thành chuẩn mực hành vi chi phối hành vi ứng xử của nhân viên Có nét đặc thù cá biệt, một hành lang phong cách làm việc, ứng xử, linh hồn của doanh nghiệp, tiềm thức của tổ chức và điều khiển mối quan hệ. 1. Theo định hướng viễn cảnh và tin tưởng nhau • Có tinh thần cầu tiến, cởi mở – định hướng toàn cầu: tầm nhìn bao quát • Tất cả các nhân viên đều cảm nhận được ý nghĩa của sự đóng góp của mình • Quá trình đưa ra quyết định theo hướng nhất trí giữa lãnh đạo và nhân viên • Tin cậy, lắng nghe, góp ý lẫn nhau để cùng xây dựng phát triển • Phù hợp với đơn vị, hướng đến từng đơn vị trong tổ chức • Thường xuyên thay đổi để phù hợp với môi trường bên trong và bên ngoài • Phù hợp bên trong: viễn cảnh – cơ cấu tổ chức – phong cách lãnh đạo 2. Mang tính phối hợp “ Tổ chức liên kết gồm các thành viên có óc kinh doanh” • Cơ cấu tổ chức có tính cách tập thể đáp ứng nhu cầu tâm lý nhóm và cá nhân nghĩa là đưa ra được ý nghĩa tập thể và cá nhân trong một tổ chức • Thực hiện một mức độ tổ chức cao thu hút có định hướng những thành viên ở các cấp tham dự • Số lượng tối thiểu cấp lãnh đạo, mức độ tin tưởng tối đa và phân quyền • Thực hiện quan điểm phố hợp bằng cách hướng về hiệu quả và thiết kế cơ cấu linh hoạt để thích ứng nhanh với những thay đổi bên ngoài. • Như vậy trong tương lai gần ngày càng thích ứng với các doanh nghiệp quy mô hoặc liên kết Trang 7 Quaûn Trò Nhaân Söï Chương ba: Phân tách công việc Định nghĩa Công việc: một số công tác cụ thể phải hoàn thành nếu tổ chức muốn đạt mục tiêu Phân tách công việc: là một tiến trình xác định một cách có hệ thống các nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong một tổ chức • Nhân viên thực hiện những công tác gì? Khi nào hoàn tất? • Công việc thực hiện ở đâu? Làm công việc đó như thế nào? • Tại sao phải thực hiện công việc đó? Cần tiêu chuẩn nào đề thực hiện Mô tả và ghi lại cụ thể mục tiêu công việc, các nhiệm vụ và hoạt động của nó, các điều kiện hoàn thành công việc, các kỹ năng, kiến thức và thái độ cần thiết để hoàn thành công việc. Nó giúp nhà quản trị nhìn thấy bao quát về công việc. Thu thập để tách từ trong thực tế từ lần đầu tiên, có thêm công việc mới hay thay đổi do hậu quả HOẠCH ĐỊNH Công tác cụ Trách Nhiệm TUYỂN MỘ thể hiệ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỄN Phân Mô tả công việc ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC tích LƯƠNG BỔNG PHÚC LỢI công AN TOÀN VÀ Y TẾ việc Mô tả tiêu chuẩn công GIAO TẾ NHÂN SỰ & QUAN iệ HỆ LAO ĐỘNG NGHIÊN CỨU Kiến Kỹ Khả QUYỂN DỤNG BÌNH thức năng năng ĐẲNG Lợi điểm của phân tách công việc • Bảo đảm thành công trong việc sắp xếp, thuyên chuyển, thăng thưởng • Loại bỏ bất bình đẳng về mức lương thông qua nhiệm vụ và công việc • Tạo kích thích lao động qua việc sấp xếp các mức thăng thưởng • Tiết kiệm thời gian, sức lực qua việc tiêu chuẩn hoá công việc từ đó giúp nhà quản trị có cơ sở làm kế hoạch và phân chi thời biểu công tác • Giảm bớt số người cần thay thế do thiếu hiểu biết về công việc trình độ • Tạo cơ sở để cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau nhiều hơn I. Các phương pháp phân tích công việc • Bảng câu hỏi: gởi cho nhân viên, nhân viên công nhân phải mô tả nhiệm vụ, mục đích, khối lượng hoặc số sản phẩm công việc. Thời gian xử lý không có, công nhân không điền vào chi tiết • Quan sát: công việc đòi hỏi kỹ năng, nếu làm việc trí óc thì không đủ • Phỏng vấn: phỏng vấn cá nhân, quản đốc để lấy thêm thông tin họ, và kiểm tra lại họ khai có đúng không. Có thể phỏng vấn nhóm nhân viên sau đó nhóm quản đốc • Ghi chép lại trong nhật ký: yêu cầu công nhân ghi lại mô tả hoạt động hằng ngày, nhờ vào phương pháp này để biết công nhân phóng đại tầm quan trọng của công việc trong các phương pháp trước • Bảng danh sách kiểm tra: danh sách các mục liên quan đến công việc, những người quản trị trực tiếp công nhân kiểm tra • Phối hợp các phương pháp: nhằm mục đích phân tách chính xác • Phương pháp khác: phương pháp khác, dữ kiện, quy định của chính phủ II. Tiến trình phân tách công việc Nghiên cứu kỹ sơ đồ của tổ chức, nói chuyện với các cá nhân quen thuộc với công việc đó, giới thiệu và giải thích lý do, tạo mối tin tưởng không làm trì trệ công việc Bước Tiến trình phân tách công việc 1 Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tách công việc: có nó mới ấn định các phương pháp thu thập thông tin 2 Thu thập thông tin cơ bản: sơ đồ tổ chức cho ta biết công việc này liên hệ với công việc khác như thế nào chức vụ và tuyến quyền hạn, tiến trình công việc hiểu rõ chi Trang 8 Quaûn Trò Nhaân Söï tiết từ đầu vào đến đầu ra, bản mô tả công việc hiện có giứp ta xây dự một bản công việc hoàn chỉnh hơn 3 Lựa chọn các công việc tiêu biểu: cần thiết khi có nhiều công việc giống nhau, tiết kiểm thời gian, VD: trong dây chuyền sản xuất 4 Thu thập thông tin phân tách công việc: dùng các phương pháp phân tách để thu thập thông tin các hoạt động, thái độ ứng xử, điều kiện làm việc, cá tính và khả năng 5 Kiểm tra lại thông tin với các thành viên: đạt được sự đồng tình của đương sự về bản phân tích công việc, họ có cơ hội xét lại họ 6 Triển khai bản mô tả công việc, mô tả tiêu chuẩn công việc: phân tách công việc xong nhà quản trị phải soạn 2 bản này IV. Mô tả công việc Là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến các công tác cụ thể, các nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc. Được mô tả liệt kê chính xác, xúc tích những điều mà công nhân viên phải thực hiện. Làm cái gì, làm thế nào, và các điều kiệm mà các nhiệm vụ đó được thực thi 1. Các nhiệm vụ chủ yếu phải hoàn thành 2. Tỷ lệ thời gian cho mỗi nhiệm vụ 3. Các tiêu chuẩn hoàn thành công việc 4. Điều kiện, nơi làm việc, rủi ro có thể sảy ra 5. Số người làm với từng công việc, mối quan hệ tường trình, báo cáo 6. Máy móc và thiết bị thực hiện công việc Bản mô tả công việc Tên công ty: ………………………………………………………………… Chức vụ……………………………………………………………………… Phòng/ bộ phận:…………………………………………………………….. Nơi làm việc…………………………………………………………………. Báo cáo cho………………………………………………………………….. Mục đích công việc………………………………………………………….. Phạm vi công việc…………………………………………………………… Nhiệm vụ và tráchnhiệm……………………………………………………. Tiêu chuẩn…………………………………………………………………… Mức phấn đấu……………………………………………………………….. Trang 9 Quaûn Trò Nhaân Söï V. Mô tả tiêu chuẩn công việc Là bảng trình bày các điều kiện, tiêu chuẩn tối thiếu có thể chấp nhận được mà một người cần phải có để hoàn thành một công việc nhất định nào đó. Trình độ học vấn, kinh nghiệm, nhân cách và khả năng thể lực. 1. Dữ kiện tổng quát: Ở bộ phận nào, tên công việc, các tuyến quyền hạn, trách nhiệm 2. Bản chất công việc: hành chính, cơ khí, hay giao tiếp. Ngoài trời, cực, bẩn? Mối tương quan với các công việc khác để biết bản chất quan trọng không? 3. Trả lương: phương pháp nào? Bao nhiêu? Phụ thưởng, chia lời, phủ cấp, phụ trợ 4. Điều khoản huấn luyện: ở đâu, bao nhiêu lâu, cách thực hiện huấn luyện 5. Cơ hội thăng thưởng: lý do, tuyến, thời hạn thăng thưởng 6. Các tiêu chuẩn của nhân viên: dựa vào từng loại công việc: trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng kinh nghiệm, giới tính, đặc tính cá nhân, khung tuổi, trí thông minh, nhanh, sức mạnh, chính xác, trung thực, phán đoán, khả năng lãnh đạo tỉ mĩ , thận trọng, trách nhiệm, rủi ro (cho điểm và đưa vào ma trận) Sau khi phân tích xong: • Kiểm tra lại các kết luận của mình cho cấp trên, đánh giá tính chính xác hữu dụng. Phân tích công việc chí phí không cao, khả năng công tác cao • Thảo ra bản mô tả tiêu chuẩn công việc, đánh giá công việc để tính lương. Trang 10 Quaûn Trò Nhaân Söï Phần hai: Hoạch định, Tuyển mộ, Tuyển chọn nhân viên Chương bốn: Hoạch định tài nguyên nhân sự Làm thế nào để đúng người, đúng việc, đúng lúc thoả mãn các mục tiêu? I. Tổng quát Định nghĩa: là một tiến trình triển khai thực hiện, các kế hoạch các chương trình nhằm đảm bảo cơ quan có đúng số lượng, đúng người, bố trí đúng nơi đúng lúc và đúng chỗ • Hoạch định: là tiên liêu, tiên đoán, dự báo những biến thiên để phòng ngừa rủi ro trong tương lai. • Xu hướng lâu dài: là dự báo nhu cầu đối với sản phẩm hay nhân sự của một tổ chức trên năm năm • Biến thiên theo chu kỳ: là một sự biến động mà chúng ta có thể tiên đoán được một cách hợp lý về tuyến xu hướng xảy ra trong giai đoạn hơn 1 năm (chính trị, chiến tranh, kinh tế, nhu cầu…) • Biến thiên theo mùa: là những thay đổi có thể tiên đoán được một cách hợp lý thường xảy ra trong giai đoạn một năm (bánh trung thu, giáng sinh) • Biến thiên ngẩu nhiên: những thay đổi không theo mô hình nào cả II. Tiến trình hoạch định tài nguyên nhân sự Nghiên cứu kỹ chiến lược của tổ chức, tham gia soạn thảo chiến lược toàn cô quan là một lợi thế. Hoạch định từng bộ phận và toàn cơ quan Môi trường ngoài – Môi trường trong Hoạch định chiến lược Hoạch định tài nguyên nhân sự Bước 1 Dự báo nhu cầu Khả năng sản có TNNS So sánh giữa nhu cầu về khả năng sẵn có Cung = cầu Dư thừa nhân viên Khiếm dụng nhân viên Bước 2 Đề ra chính sách & kế hoạch Bước 3 Không Hạn chế tuyển dụng Tuyển mộ Thuyên chuyển hành Giảm giờ lao động Thăng, giáng chức động Về hưu sớm - nghỉ tạm thời Tuyển chọn Đào tạo phát triển Bước 4 Kiểm soát và đánh giá Bước trong hình trên Các kế hoạch tổng thể Phân tách công việc Trang 11 Quaûn Trò Nhaân Söï Chúng ta cần nhân lực nào để hoàn Nhân lực nào đã có sẳn thành công việc trong cơ quan Có ăn khớp không? Nếu không chúng ta loại người nào và làm cách nào đề tuyển mộ họ * Đánh giá thành tích * Ngân hàng dữ kiện của cơ quan * Đào tạo * Phát triển nhân viên các cấp quản trị Bước một: Đề ra và dự báo nhu cầu Ngoài nhu cầu sản phẩm dịch vụ dự phòng doanh thu, khối lượng đáp ứng còn • Số người thay thế dự kiến – chất lượng và nhân cách của nhân viên • Những quyết định nâng cấp sản phẩm dịch vụ thâm nhập thị trường mới • Những thay đổi về khoa học kỹ thuật, quản trị là tăng năng suất • Nguồn tài chính có sẵn a. Dự báo nhu cầu tài nguyên nhân sự b. Dự báo khả năng sẵn có về tài nguyên nhân sự Cung cấp phương tiện tính toán bao nhiêu và loại công nhân viên nào, nguồn cung cấp nhân sự lấy từ đâu, trong cơ quan huấn luyện để co khả năng cho tương lai Công ty nhỏ thì biết khả năng của nhân viên. Lớn thì sao? Cần quản trị hồ sơ khoa học, biết rõ nhân viên không phải là chuyện dễ dàng • Hệ thống hồ sơ thường và h ồ sơ thuyên chuyển Khoản để trống Ngày tháng:…………………. Bộ phận: Phòng ban: Ngành - nhóm Địa điểm Thời gian phục Ngày sinh Gia đình Chức danh công việc vụ công ty Trình độ học Văn bằng, năm học, lãnh vực chuyên môn vấn MBA - ĐH 1….. 2…. 3….. Các khoá do công ty đào tạo hỗ trợ Tên khoá Đề tài Năm Tên khoá Đề tài năm - - - - - -… -… -… -… -… Sở thích nghề nghiệp và sở thích phát triển Quan tâm Có Chấp nhận Có Thuyên Có Hình việc làm khác không thuyên không chuyển để không chuyển thăng tiến Nếu có loại gì ? Diễn giải cụ thể bất cứ điều kiện nào Các tên mã số Loại đào tạo nào mà bạn A>Trao dồi kỹ năng tin có thể thụ đắc được B> Kinh nghiệm thăng tiến Kể các loại công tác mà bạn tin có đủ khả năng hoàn thành Sinh ngữ Viết Nói …. .… …. …. 1. 2. Trang 12 Quaûn Trò Nhaân Söï Các sinh hoạt đoàn đội toàn thể Hội viên tổ chức nào?Chức vụ (5 năm) ………………………………………………………………………………………. Kỹ năng Loại Chứng nhận Loại Chứng nhận ………….. ……………. …………….. …………… Kinh nghiệm Địa điểm Từ năm Đến năm Ghi chú Diễn giải Diễn giải kinh nghiệm khác, giải trí, sở thích ,dữ kiện cá nhân • Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực Cho thấy khả năng hoàn thành công tác hiện nay, khả năng thăng tiến với vị trí quan trọng, làm thẻ hồ sơ cho mỗi chức vụ thành tích hiện tại, tiềm năng tương lai thăng tiến, cần đào tạo mỗi ứng cử viên • Hệ thống thông tin máy tính Phải vi tính hoá thông tin bằng các phần mềm, khi cần gõ tên vào và máy tính cho khả năng của nhân viên đó. - Mã số kinh nghiệm trong công việc: bộ mô tả kinh nghiệm, chức danh, mã số, ngày sinh, mô tả các công việc hiện tại, trước, tương lai - Kiến thức sản xuất – Ngoại ngữ – Sở thích nghề –Thành tích công tác - Kinh nghiệm – Trình độ học vấn – Các khoá đào tạo Bước 2: Đề ra chính sách Chính sách – Thủ tục – Kế hoạch cụ thể Ap dụng chính sách cũ hay đổi mới, dư thừa, thiếu thì sao? Nhân viên cần có chính sách cụ thể gì? Ngân sách trình phải phù hợp cho ban giám đốc phê chuẩn Bước 3: Thực hiện các kế hoạch • Khiếm dụng nhân viên: thiếu nhân viên theo khả năng, thuyên chuyển đúng khả năng và tiềm năng của họ, thăng giáng chức, thiếu hẳn phải tuyển mộ - Thuyên chuyển: lý do thuyên chuyển, đi đâu, đáp ứng nhu cầu nhân viên? Nhàm chán không vui khi làm ở vị trí đó? Nhu cầu sản xuất hay bộ phận khác - Thăng chức: nhờ vào thông tin cá nhân, hồ sơ nhân viên, vì điều kiện văn hoá? - Giáng chức: khác trên hay tế nhị, phức tạp, khó khăn - Tuyển mộ tuyển chọn: xem sau • Thặng dư nhân viên: hạn chế tuyển dụng – giảm giờ lao động – cho về hưu sớm – giản thợ – cho nghỉ tạm thời Bước 4: Kiểm tra và đánh giá: Sau đó rút kinh nghiệm III. Các phương pháp dự báo 1. Phân tích xu hướng: (Trend analysis) phân tích lôgic qua cuối kỳ mỗi năm 2. Phân tích tỷ suất nhân quả: Tỉ xuất giữa một số nguyên nhân nào đó với công nhân cần phải có để đạt được. Tam suất chẳn hạn (năng suất được giữ nguyên) 3. Phân tích tương quan: Tìm mối tương quan giữa hai biến số. VD: hoạt động kinh doanh so với tuyển dụng. Có thể dự báo hoạt động kinh doanh và nhu cầu nhân sự tương đối chính xác. Đưa lên đồ thị từng biến ứng với mức độ sau đó vẽ đường qua theo xu hướng từ đó dự đoán. 4. Sử dụng máy tính: Nhập lượng và phần mềm sẽ cho kết quả. Phụ thuộc vào mức độ của phần mềm đó thiết kế như thế nào 5. Phán đoán của cấp quản trị: Quan trọng, nhạy cảm, óc phán đoán 6. Kỹ thuật Delphi: Công ty Rand. Tốn kém • Đưa cho các nhóm chuyên viên bảng vấn lục yêu cầu họ cho biết giải pháp • Nộp lại cho ban tổ chức • Thu thập lại và hiệu chỉnh và đưa ra bản vấn lục gởi tiếp cho chuyên viên • Tiếp tục cho đến khi đạt nhất trí Ngoài ra còn có dự báo từ khởi điểm lên, cấp đưới đệ trình lên, mô phỏng trong Computer. Sau khi xong nhà quản trị tiến hành tuyển mộ nhân viên chương 5 Trang 13 Quaûn Trò Nhaân Söï Chương năm: Tuyển mộ nhân viên I. Tiến trình tuyển mộ Tuyển mộ nhân viên là một tiến trình thu hút những người có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm. A. Tổng quát Tuyển mộ nhân viên là một quá trình phức tạp, phòng nhân sự nhận phiếu yêu cầu tuyển mộ, trong phiếu có chức danh công việc, tên bộ phận và ngày tháng làm việc. Phòng nhân sự sẽ đối chiếu với bản mô tả công việc xét xem công nhân viên sắp tuyển cần hội điều kiện trình độ nào, tiếp là hiện nay trong công ty có nhân viên hội đủ điều đó không hay phải tuyển mộ từ bên ngoài. Chú ý nó tốn kém. Hoạch định tài nguyên nhân sự, tìm các giải pháp khác sau đó đi đến tuyển mộ, dùng các phương pháp nội bộ để xét nguồn nội bộ hay dùng các phương pháp bên ngoài để xét nguồn bên ngoài và cuối cùng đi đến các nhân được tuyển mộ chú ý rằng tất cả quy trình nàu nằm trong môi trường bên ngoài và bên trong. B. Tìm giải pháp khác Vì yếu tố tốn kém nên có thể tìm giải pháp khác thích hợp hơn, các chi phí nghiên cứu, phỏng vấn, công ty môi giới, phân công lại, đào tạo lại. 1. Giờ phụ trội Các công ty dệt may, thực phẩm vào mùa thì thuê mướn thêm không còn phù hợp nên họ khuyến khích công nhân làm thêm giờ, nếu họ tuyển vào nhu cầu sản xuất trở lại bình thường thì khó lòng cho nhân viên nghỉ việc. Yếu tố chúng tả phải xem xét là thời gian làm thêm không quá nhiều, nếu thế công nhân mệt và chúng ta trả lượng trội cao hơn lương chính thức, mức sống cao sẽ quen với họ sau này trở lại thu nhập thấp họ không còn làm việc tốt 2. Hợp đồng gia công Ký hợp đồng với các hãng khách sản xuất cho mình nếu thuận lợi 3. Mướn nhân viên hãng khác Ít áp dụng hình thức này, các công ty nhỏ thì còn có chứ các ngành công nghiệp thì không, các nền kinh tế tiến tiến còn có công ty cung ứng lao động tạm thời. Nhưng thường công nhân làm việc không tốt, năng lực không cao 4. Nhân viên tạm thời Thích hợp cho khiếm dụnh nhân công theo mùa, biến thiến đột xuất, ngẩu nhiên. Tuyển nhân viên tạm thời nên tránh những đáng tiết sảy ra sau này nên nói rõ II. Tuyển mộ nhân viên A. Nguồn nội bộ Phức tạp, áp dụng cho thuyên chuyển, công ty có thể niêm yết chỗ trống và thông tin trong toàn công ty. Ghi rõ chỗ làm còn trống, thủ tục cần thiết phải làm đăng ký, các tiêu chuẩn, lương bổng sức khoẽ, quyền lợi. Tóm lại mời đăng ký chỗ còn trống Dựa vào hồ sơ lưu trữ các nhà quản trị dễ tìm người thích hợp, có thể tổ chức trắc nghiệm phỏng vấn để tuyển chọn chính xác hơn Yếu tố thời gian là nổi bật trọng tuyển mộ nay, hướng đến thăng tiến cho nhân viên trong nội bộ Lợi điểm là nhân viên thấy thăng tiến, nên họ gắn bó làm việc tích cực hơn, đánh giá khả năng họ chính xác hơn, họ là người quen thuộc nên hoà nhập vào công ty nhanh giảm đào tạo và chi phí. B. Nguồn bên ngoài Nguồn tuyển mộ 1. Bạn bè nhân viên: công nhân viên trong tổ chức thường biết rõ bạn bè, họ giới thiệu công ty có chất lượng, họ thích họ muốn bạn bè vào làm chung. Có thể thiên vị và ảnh hưởng không tốt, cần giải thích trách nhiệm người giới thiệu, chỉ ưu tiên khi bằng điểm với nguồn khác. 2. Nhân viên cũ: chúng ta thường coi rẻ những người này bởi nhiều lý do, nhưng phải xem xét lại họ ở trong điều kiện nào? Khi họ trở về có thể là nhân viên làm nhiệt tình, năng động và trung thực hơn. Các nhân viên khác trong công ty có thể xem thường và họ có thể rời khi nào họ muốn 3. Ứng viên tự nộp đơn xin việc: Thông tin đăng báo hay phương tiện khác của công ty các ứng cử viên này tự nộp, còn có khi ứng cử viên đến tìm việc cả khi không đăng báo nguồn này ta cũng chú ý. Trang 14 Quaûn Trò Nhaân Söï 4. Nhân viên hãng khác: Tuyển dụng nhân viên có sẵn tay nghề là một phương pháp phổ biến nhất, ít chi phí đào tạo lại, không tập sự. Cũng có những quan điểm tuyển từ công ty đối thủ là không đạo đức và cướp các nhân viên, sảy ra cạnh tranh và có thể bị trả đũa. Nhật bản xem yếu tố thâm niên còn Mỹ thì việc lào lương ấy 5. Các trường đại học và cao đẳng: là nguồn nhân lực quan trọng, dễ đào tạo vương lên và cóc sáng kiến. Có nhiều công ty đã tài trợ học bổng để đón đầu trước 6. Người thất nghiệp: chúng ta xem tại sao họ lại thất nghiệp để khai thác 7. Người làm nghề tự do: kỹ thuật và chuyên môn họ cao Phương pháp tuyển mộ Quảng cáo, đến trường, cơ quan lao động, nhân viên giới thiệu, tham gia ngày hội việc làm, thông qua các nhà quản trị, các hiệp hội chuyên nghiệp theo ngành nghề 1. Quảng cáo: trên phương tiên báo chí, tốn kém, giá cả cao, khi sách tới tay bạn thì giá cả lạc hậu rồi. Các nước phát triển thì có nhiều tờ báo miễn phí phát nơi công cộng, đắt tiền ở các nhật báo nổi tiếng. Cũng là nguồn nhân viên trẻ tuổi, áp dụng khi phương pháp khác tốn kém. Tình trạng nhu cầu khan hiếm tại công ty cũng có thể dẫn đến nhân viên làm việc kém, mạng internet cũng đang thịnh hành. 2. Cử chuyên viên tuyển mộ đến các trường: thường gọi là ngày hội việc làm, các đại học có trung tâm hỗ trợ sinh viên, sinh viên được tư vấn, trang bị kỹ năng, có báo tạp chí mô tả chi tiết, sinh viên còn tìm tài liệu khác ở đây. Trung tâm còn hướng dẫn trác nghiệm, viết đơn. Các trường tạo điều kiện dễ dàng cho các công ty cử người phỏng vấn 1. Sự thông minh và khả năng 1. Thứ hạng – nỗ lực đạt – điểm 2. Động lực 2. Nỗ lực sinh hoạt học tập 3. Khả năng phán đoán trưởng thành 3. Quyết định chọn trường ngành ọhc 4. Khả năng phân tích 4. Lý do thích môn học nào 5. Khả năng lãnh đạo quan hê người 5. Tham dự các sinh hoạt ngoại khoá 3. Cơ quan tuyển dụng: Cơ quan tư tuyển kỹ hơn công, tuyển nhân viên văn phòng tốt hơn, ở Việt Nam giá rẻ hơn nhưng vẫn tốn kém. 4. Thuê chuyên gia tuyển mộ: thuê chuyên gia tuyển theo hợp đồng từng vụ việc 5. Sinh viên thực tập: ở Việt Nam thực tập không có lương ăn một bữa cơm là may rồi, sinh viên này đáp ứng khả năng và tư cách làm việc không? 6. Nhờ nhân viên giới thiệu 7. Ứng viên tự nộp đơn 8. Hãng săn tìm cấp quản trị 9. Dịch vụ dữ kiện lý lịch: Tại đây lưu trữ các nhân viên đang tìm việc Trang 15 Quaûn Trò Nhaân Söï Chương sáu: Tuyển chọn nhân viên I. Anh hưởng của yếu tố môi trường Môi trường bên trong Không đơn giản phải dựa vào khoa học định hướng chiến lược viễn cảnh. Tuyển mộ là tập trung ứng cử viên lại, còn tuyển chọn là xem trong số ứng cử viên đó ai là người đủ điều kiện làm việc cho công ty. Phẩm chất của nhân viên là quan trọng, tuỳ theo yếu tố thời gian và tài chính để xem xét, tuyển lựa thì phải có thời gian, trình độ, sức lực và tài chính. Nhà quản trị cần loại phẩm chất gì? Loại công việc đòi hỏi yếu tố nhân cách nào quan trọng nhất. Người bị loại không xấu nhưng họ không phù hợp với công việc. Bầu không khí văn hoá công ty quan trọng nó cho phép có tuyển được người năng động, tham vọng, thông minh và sáng tạo. Công đoàn cũng có thể phả ứng Môi trường bên ngoài Xem chương 2 II. Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên Dự trên chiến lược sử dụng nhân sự, định hướng viễn cảnh của công ty, và bầu không khí văn hoá công ty. Các tiêu chuẩn thuộc vế kỹ năng: Cấp cao Kỹ năng quản trị Cấp trung Kỹ năng kỹ thuật Cấp thấp Nghiệp vụ chuyên môn Nhân viên Khả năng cá nhân: • Tính hiếu học – Tính cố gắng – Liêm chính – Khả năng chịu đựng Khả năng giao tế: • Vai trò chính người hướng dẫn – Vai trò phụ người hỗ trợ • Khả năng xã giao – Tánh lạc quan thực tế Khả năng lãnh đạo: • Khả năng đưa ra mục tiêu – Khả năng giải quyết vấn đề • Khả năng làm gương – Khả năng quản trị nguồn tài nguyên Khả năng chuyên môn: • Tri thức chuyên môn – Mua bán giỏi • Nhanh trí – Có cái nhì tổng quát Trang 16 Quaûn Trò Nhaân Söï III. Phát hoạ quá trình tuyển chọn nhân viên Xét hồ sơ xin việc Môi Trắc nghiệm Ưng trườn Phỏng vấn sơ bộ viên Phỏng vấn kỹ g bên Tham khảo và sưu tra lý lịch bị trong Quyết định tuyển chọn loại Khám sức khoẻ ngoài Tuyển dụng bổ nhiêm Trước khi tuyển mộ các công ty chuẩn bị rất kỹ, mô tả chi tiết (chuẩn bị) Gia đoạn chính thức A. Xét hồ sơ xin việc Nếu mẩu công ty thiết kế thì càng tốt đánh giá kỹ hơn, thông tin ứng cử viên điền vào được so sánh với bản mô tả công việc xem các tiêu chuẩn phù hợp hay không, so sánh nhiệm vụ, trách nhiệm, chức vụ trong quá khứ. Mẫu đơn chỉ tiên đoán một số điểm ở một số chức vụ nào đó thôi. Có thể sử dụng các trọng số để đáng giá cá thông tin ứng cử viên điền vào khoản trống, sau đó đánh giá định lượng. Kỹ thuật phân tách hồi quy ở toán học, chương bốn Các công ty nước ngoài thì phát các mẫu đơn sau khi đã qua vòng sơ bộ tại ngay khi phỏng vấn sơ bộ hoặc có thể về nhà điền và đem nộp. Có công ty phỏ vấn, phân tách dữ kiện và coi tướng số. Xét hồ sơ xin việc ít phí tổn, không cần nhiều người, thời gian ngắn. Sau khi hoàn tất chứng ta cho điểm và xếp theo hạn B. Trắc nghiệm Tiết kiệm được chi phí lao động nhờ tuyển được ứng cử viên có năng suất làm việc cao. Nếu lập trình và trắc nghiệm trên máy tính thì năng suất lao động tăng cao. • Tiên đoán ứng cứ viên thành công trong công việc ở mức độ nào • Khám phá tài năng có khi ứng cử viên không biết • Kết quả cao hơn phỏng vấn, thành kiến, khuynh hướng của ứng cử viên • Giúp công ty tìm được sắc thái đặc biệt cá tính, năng khiếu tiềm ẩn • Tìm ứng cử viên vào chung một lĩnh vực không dị biệt nhiều • Tiết kiệm chi phí vì có năng suất làm việc cao Mục đích trắc nghiệm • Giảm chi phí huấn luyện, đào tạo phù hợp năng khiếu • Giảm thiểu rỏi ro do năng lực của nhân viên • Rút ngắn thời gian tập sự – thăng thưởng hợp lý • Giao việc đúng khả năng – giảm bỏ việc không thích hợp Giới hạn của phương pháp trắc nghiệm Cần phải hoạch định chính xác và tạo ra hiệu năng cao, vô hiệu là do áp dụng vô ý thức. Chuyên viên trắc nghiêm cần biết, và yêu cầu: • Vấn đề công ty – Tình hình và cách điều hành của chỉ huy • Khung cảnh công ty – Mối tương quan các nhóm làm việc trong công ty • Những dữ kiện liên quan đến chức vụ công ty đang tuyển • Có chứng chỉ chuyên môn để chứng minh lý thuyết và thực hành • Hiểu con người khá vững chắc – Có uy tín thanh danh • Tình tình phù hợp công việc Cuối cùng trắc nghiệm cũng chỉ có tính tương đối mà thôi chư chính xác Phương pháp trắc nghiệm Bút vấn trắc nghiệm – Khẩu vấn trắc nghiệm – Máy trắc nghiệm – Dụng cụ Phân loại trắc nghiệm Trang 17 Quaûn Trò Nhaân Söï • Kiến thức tổng quát: Bao hàm nhiều lĩnh vực kinh tế, địa lý, sử, giáo dục, triết, toán văn, khoa học khác, nghệ thuật. • Trắc nghiệm tâm lý: Quan trọng, biết tâm sinh lý, bản chất người. Có thể trắc nghiệm cá nhân sau đó nhóm • Trắc nghiệm trí thông minh: Cổ điển, tìm hiểu óc suy luận, tuổi tác hiểu biết nên chỉ có giá trị tương đối mà thôi. IQ=tuổi tinh thần/tuổi thật (%) • Trắc nghiệm về cá tính: Nguyên nhân thất bại của ứng cử viên khi làm việc bắt nguồn từ cá tính thì nguy hiểm. • Trắc nghiệm năng khiếu và khả năng chuyên môn: Năng khiếu từ bẩm sinh, chuyên môn từ thực tiễn • Trắc nghiệm vế khả năng vận dụng đầu óc vào cơ bắp: Đo lường sức mạnh sự khéo léo phối hợp tay chân. • Trắc nghiệm khả năng nhận thức: Phương pháp đo lường khả năng học hỏi, lựa chọn ứng cử viên chư có kinh nghiệm • Trắc nghiệm sở thích nghiề nghiệp: Cho biết khả năng thoả mãn nghề nghiệp. So sánh sở thích cá nhân với những người thành công công việc • Các loại trắc nghiệm sử dụng thuốc: Ở nước phát triển, trắc nghiệm bằng thuốc và hiện tượng • Các loại trắc nghiệm chuyên môn: Dùng cho công việc cụ thể, hiệu quả tin cậy và có giá trị Nhận xét: không có giá trị tuyệt đối, tuỳ vào bản chất khách quan, biên soạn. Phải biết mục đích, lĩnh vự gì mình tìm hiểu, có sẵn hay sáng tạo, kết quả thực nghiệm phải khách quan. Giá trị trắc nghiệm phải chú ý chưa có bài nào đạt 100% cả. C. Phỏng vấn sơ bộ • Sau khi xem xét hồ sơ sơ bộ, ứng cử viên đã thi trắc nghiệm thì mời ứng cử viên đến phỏng vấn. Yếu tố tâm lý, tế nhị, các xúc thể hiện rõ ở ứng cử viên • Tiếp viên phải cởi mở, vui vẽ, gây thiện chí, giải thích hướng dẫn, am tường, có kiến thức tổng quát về công ty, có tư cách, giao tiếp, đẹp, gọn gàng • Giai đoạn sơ khởi để loại ứng cử viên không đủ yêu cầu, hỏi ngay về cá nhân và kiến thức, kinh nghiệm theo nhu cầu công ty • Các ứng cử viên tỏ ra có trình độ và kinh nghiệm không phải lĩnh vực công ty đang cần thì cần tạm giữ lại không loại ngay để xem xét D. Phỏng vấn sâu Là phương pháp thông dụnh nhất trong tổ chức, chọ lựa từng ứng cử viên một thích hợp, áp dụng rộng rãi các phương pháp hữu hiệu để phỏng vấn 1. Mục đích: đi sâu vào chuyên môn. Sơ bộ: Cung cấp cho ứng cử viên đẩy đủ thông tin về công ty, và thông tin liên quan đến ứng cử viên. Trái lại công ty muốn kiểm tra lại dữ kiện mà ứng cử viên đã cung cấp, bổ túc tài liệu còn thiếu để chứng minh trung thực. Trong tương lai có thể gặp nhau nếu ứng cử viên không đậu, ứng cử viên có đủ sức với công việc sau này không, đánh giá trực tiếp sắc thái bên ngoài và đánh giá tài năng, thông minh, ý chí, nghị lực, thích nghi, phán đoán, suy luận… 2. Ai phụ trách phỏng vấn: Tuỳ thuộc vào công việc chức vu Giám đốc trưởng phòng nhân viên nhân sự: Phỏng vấn các ứng cử viên có chức vụ tương đối cao, vì ông ta biết nhiều về công ty, biết nghiệp vụ chuyên môn, các các nhân điều hành khác cung cấp thông tin để ông ta phỏng vấn tốt hơn. Tổng giám đốc: Đối với chức vụ cao quan trọng, vì những người này sau này trực tiếp làm việc với giám đốc, các chức vụ khác ông ta chỉ tham gia và quyết định Vị chỉ huy trực tiếp ứng cử viên: Vì ông ta hiểu rõ cần tuyển lọai ứng cử viên nào, biết rõ ứng cử viên nào thích hợp, về kỹ thuật nhận xét chính xác hơn, về tâm lý ông ta có trách nhiệm thực hiện và duy trì mối liên hệ vớ ứng cử viên. Chuyên viên phỏng vấn: Các công ty thường đào tạo, huấn luyện ứng cử viên phỏng vấn chuyên nghiệp, rút tỉa những điểm chính yếu cần phải biết, diễn dịch phố hợp chứng minh tránh nhầm lẫn để đi đến nhận xét ứng cử viên khách quan hơn 3. Vai trò của phỏng vấn Trang 18 Quaûn Trò Nhaân Söï Chuẩn bị: Ứng cử viên phải chuẩn bị tâm lý, tinh thần, giấy tờ. Phỏ vấn viên thì phải ghi ra những điểm thắc mắc của mình về hồ sơ của ứng cử viên để hỏi, chuẩn bị vật dụng để phục vụ cho phỏng vấn. Không khí buổi phỏng vấn: Hai chiều, ứng cử viên còn đến thăm dò tìm hiểu công ty, điều kiện làm việc của công ty. Phỏng vấn viên có khi trình độ thấp hơn ứng viên nên hỏi dỡ gây khó chịu, Ngược lại thì đặc câu hỏi quá cao gây sợ cho ứng viên. Do đó phải thoải mái, phỏ vấn viên tạo cơ hội cho ứng viên hỏi, không nên tiếp trong phòng làm việc, không nên ghi chú nhiều, có thể cùng nhau giải khác, dành thời gian tốt cho buổi phỏng vấn, tạo khung cảnh, thông cảm và hướng dẫn Đặc câu hỏi: Các điểm cần chú ý. Mục tiêu phỏng vấn, hiểu rõ lãnh vực phỏng vấn, đặc câu hỏi chính xác ngắn gọn, tạo cho ứng viên có cơ hội trình bày đầy đủ, điều hướng khởi dẫn để ứng viên không trách né câu trả lời. Sự kiện đó là gì, tại sao sảy ra, ở đâu, như thế nào, lúc nào, hậu quả. • Nghề nghiệp: Chức vụ trước đây, làm sao xin được việc đó, cách xử sự với cấp trên, cùng cấp, cấp dưới. Một vài chi tiết liên hệ đến chỉ huy của ứng cử viên phải khách quan, lý do nghỉ việc chỗ cũ • Cơ sở công việc: Tầm quan trọng của những cơ sở mà ứng cử viên từng làm việc, phương pháp làm việc cơ sở này, những sản phẩm dịch vụ cung ứng của công ty củ, những ưu điểm khuyết điểm của cơ sở đó, chính sách của cơ sở đó, tại sao ứng cử viên muốn thay đổi chỗ làm, cơ sở nào giúp ứng cử viên biết và muốn làm việc tại công ty, ý kiến ứng viên về công ty. • Trình độ học vấn: Thích môn nào, lý do. Ghét, lý do. Làm thêm công việc gì khi còn đi học. Từng làm hội viên hội nào chức vụ, lý do gia nhập. Đã thi hành nghĩa vụ quân sự, tại sao, lý do khác. Tham gia khoá tu nghiệp, huấn luyện hàm thụ không. Ai đài thọ học phí, sở thích cá nhân. • Nhân sinh quan: Theo đuổi mục đích cuộc sống, làm gì để đạt mục đích đó. Theo ứng viên để thành công cuộc đời cần có đức tính nào. Những gì kích thích và lôi cuốn ứng cử viên nhất như thiện cảm, khó khăn, sợ hãi, tiền, ganh tị, đấu tranh, tò mò, mạo hiểm. Cảm nghĩ ứng cử viên về chủ cũ. Quan niệm thế nào về vai trò của mình đối với cấp đưới. Làm thế nào để điều khiển và hướng dẫn cấp đưới. Có khi nào người khách tìm đến ứng cử viên tâm sự, hay ứng cử viên tâm sự với người khác. Ưng viên có dịp nào phán xét người khác không. Để nhận xét ứng cử viên dự vào tiêu chuẩn, nguyên tắc, phương pháp nào. Dùng trực giác hay suy luận để nhận xét. Có khả năng nhận xét người ngay buổi gặp đầy tiên, phương pháp nào, nguyên tắc nào. Có khi nào kiểm soát hành vi của chính mình không, bằng cách nào. Nghề nghiệp nào ứng cử viên cho là thích hợp nhất với mình, nhưng chưa chắc công việc ứng viên đang xin phù hợp vì sự sống. Nhiều bạn không, giao tiếp gặp khó khăn gì. Kể những thành công và thất bại của đời mình. Mua chịu không, tín dụng như thế nào. Quan niệm của mình về vị chỉ huy mà mình thích nhất. Những yếu tố nào khiến cho tổ chức thành công. 4. Thời gian phỏng vấn: Loại bỏ ứng viên kém sau 15-20 phút, ứng viên giỏi thì tăng 40-45 phút, không nên kéo dài thời gian phỏng vấn 5. Phân loại phỏng vấn: Có nhiều loại, cơ bản có hai. • Phỏng vấn theo mẩu: Dựa vào câu hỏi có sẵn, ứng dụng trong công việc cụ thể, thời gian hạn hẹp. Tiên đoán ứng cử viên thành công trong lãnh vực nào đó. Dựa vào mẫu để khám phá giá trị tin tức, dữ kiện khá chính xác. Biết ứng viên sẽ làm được gì và có thể làm được gì. Giảm thiểu trình độ sai lầm định giá ứng viên. • Phỏng vấn không theo mẫu: Tìm hiểu sâu hơn các vấn đề không thể trả lời, miễn cưởng, tự ái, an ninh… Trường hợp này phải hỏi gián tiếp hỏi xung quanh những điểm đó. Ưng viên có thể vô tình cung cấp dữ kiện cần thiết. Dùng những câu hỏi tiếp theo để biết sâu hơn. Cho ứng viên tự do trả lời sau đó ngắt lời và hỏi dồn dập như: rồi chuyện gì sảy ra, như thế nào, hoàn cảnh lúc đó, làm sao anh giải quyết, giải quyết theo chiều hướng nào, hợp lý không theo anh, cảm tưởng của anh ngay bây giờ với hiện tượng như thế. Đây là loại phỏng vấn phức tạp, tế nhị, phải có năng khiếu, khéo léo, kinh nghiệm. Có thể so sánh với các tài liệu liên quan đến ứng cử viên 6. Phương pháp phỏng vấn • Phỏng vấn hội đồng: Tốn kém, thường chức vụ cần là quản trị • Phỏng vấn căng thăng: Trình độ và nghiệp vụ chuyên môn cao • Phỏng vấn mô tả hành vi: Ứng viên đưa ra ví dụ và họ giải quyết • Phỏng vấn cá nhân, nhóm: Một – một, một – nhóm, nhóm – một 7. Những đề nghị thực tiễn Trang 19 Quaûn Trò Nhaân Söï • Nên làm: Cho ứng viên biết chức vụ, bàn luận về chức vụ này. Cho tiếp xúc với nhân viên đang đảm trách với chức vụ đang tuyển. Cho ứng viên tham quan công ty, có thể lập phúc trình nhận định anh ta. Nên áp dụng phương pháp nhóm. Trình bày sơ qua việc và điều kiện làm việc. Có thể cho xem sản phẩm đang sản xuất. Trình bày thực trạng của công ty. Vấn đề phức tạp phải gặp sau này. Trình bày sự kiện, cho ứng viên phê bình giải thích. Tạo tương quan bình đẳng hai người, sau này ứng viên có thể chức cao hơn, tạo cơ hội diễn tả của ứng viên • Nên tránh: Thiếu mục tiêu. Phán đoán sớm. Trấn áp. Cho điểm bình quân chủ nghĩa. Anh hưởng hào nhoáng bên ngoài ứng viên. Câu hỏi nội dung không cố định. Thiên kiến. Thiếu đào tạo về phỏng vấn. Không chú trong ngôn ngữ lời nói. Không nên so sánh với người khác. Không cho mình là nhân vật quan trọng. Không tạo cảm tưởng lạc quan về quyền lợi ứng viên. Không che đậy thực trạng. E. Sưu tra lý lịch Xem lý lịch và nghe người thứ ba nói về ứng viên (đệ tam nhân), ở Việt Nam khó vì………………………………………………………………………………….? F. Khám sức khoẽ G. Sử dụng phiếu điểm Lợi: Ghi nhớ chi tiết, rõ, không nhầm lẫn ứng cử viên khác. Cụ thể hoáquan niệm phỏng vấn. Phân tích trạnh thái ứng viên. Phán đoán, đánh giá về ứng viên chính xác. Kết luận chính xác khách quan hơn. Hại: Không có mục đích xác định vế bản thể của ứng viên. Chỉ ứng định vị thứ trong nhóm. Không trung thực tuyệt đối nếu không quen sử dụng. Soạn còn khuyết điểm. Mỗi loại thì khác nhau cho từng công việc. Phải có ma trân về các gia đoạn tuyển chọn với số ứng viên tham dự, loại, đậu Ma trân chọn vị lãnh đạo với các tiêu chuẩn cần thiết, các bên trực tiếp tham gia đánh giá, và đánh giá Phiếu điểm: Các yếu tố 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm Giọng nói Có tình cảm Trong Đều Nặng nề Thích hợp.. Thường Yếu Giọng cao Khác Khác Khác Khác Khác Trang 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net