logo

pdf Quyết định số 40/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 40/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

pdf Nghị định số 48/2001/NĐ-CP

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân do Chính Phủ ban hành

pdf Nghị định số 43/2001/NĐ-CP

Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

pdf Quyết định số 111/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 111/2001/QĐ-TTg về chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 4162/2001/QĐ-UB

Quyết định số 4162/2001/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa trong năm 2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 797/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 797/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thủy sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 789/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 789/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 3/2 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 785/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 785/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty May Sài Gòn 3 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 735/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 735/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Da giày SAGODA thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 734/QĐ-TTg

Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May Sài Sòn 2 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 736/QĐ-TTg

Quyết định số 736/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 640/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 640/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May Đồng Nai thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Thông tư số 29/2001/TT-BTC

Thông tư số 29/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn một số cơ chế tài chính áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài Chính ban hành

pdf Quyết định số 70/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 70/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và người bán nguyên liệu do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

pdf Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Chính Phủ ban hành

pdf Thông tư số 27/2001/TT-BTC

Thông tư số 27/2001/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

pdf Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế (YTECO) thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế (YTECO) thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg về việc chuyển công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX...

Tổng cổng: 666 tài liệu / 34 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net