logo

Bức thư của Tổng Thống Lihcoln

Bức thư của Tổng thống Lihcoln gửi cho thầy hiệu trưởng trường học nơi con trai ông theo học từ lâu đã được biết hết. Bức thư được dịch sang tiếng Việt và ngày càng trở nên rất phổ biến.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net