logo

Bonjour Vietnam


Bonjour Vietnam    Sáng tác: Marc Lavoine    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer  Que je porte depuis que je suis née.  Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,  Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.  Je ne sais de toi que des images de la guerre,  Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère...  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.  Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.  Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,  Qui me portent depuis que je suis née.  Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,  Les marchés flottants et les sampans de bois.  Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,  Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.  Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.  Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,  Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,  Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,  Toucher mon âme, mes racines, ma terre...  Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.  Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).    Thương chào Việt Nam    Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,  Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam  Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời. Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,  Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.  Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,  Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam  Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá, Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa, Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,  tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi  Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam (2 lần)    (Bản dịch của anh Ðào Hùng ­ Pháp ­ trên diễn đàn của Silicon Band)  
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net