logo

Báo cáo " Thử nghiệm tạo phôi heo bằng phương pháp vi tiêm tinh trùng đã xử lý cực đầu ( ICSI)"

• Đối tượng nghiên cứu: Heo nhà (Sus scrofa domestica). • Dụng cụ thí nghiệm: - Holding pipette và injection pipette. - Kính hiển vi đảo ngược. • Môi trường xử lý tinh trùng và trứng. • Môi trường thực hiện vi tiêm. • Môi trường nuôi phôi sau vi tiêm.
THỬ NGHIỆM TẠO PHÔI HEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI TIÊM TINH TRÙNG ĐÃ XỬ LÝ CỰC ĐẦU (ICSI) Báo cáo: NGUYỄN THỊ HOÀI NHƯ. MSSV : 0615084 NỘI DUNG • Vật liệu-Phương pháp. • Kết quả-Biện luận. • Kết luận-Đề nghị. VẬT LIỆU • Đối tượng nghiên cứu: Heo nhà (Sus scrofa domestica). • Dụng cụ thí nghiệm: - Holding pipette và injection pipette. - Kính hiển vi đảo ngược. • Môi trường xử lý tinh trùng và trứng. Injection pipette • Môi trường thực hiện vi tiêm. • Môi trường nuôi phôi sau vi tiêm. Holding pipette PHƯƠNG PHÁP • Thu nhận trứng và tinh trùng. • Khử cực đầu tinh trùng. • Thực hiện vi tiêm. • Quan sát phôi sau 6 giờ. Kết quả-Biện luận Lô thí ngiêm Số trứng vi Số trứng T ỉ l ệ% tiêm không bị thoái hóa sau vi tiêm 6 giờ 1 8 6 75 2 7 6 85.71429 3 8 6 75 4 7 5 71.42857 5 4 4 100 6 6 4 66.66667 7 8 7 87.5 8 8 6 75 9 7 6 85.71429 10 5 3 60 Trung bình 6.8 5.3 78.20238 Kết luận-Đề nghị • Có thể áp dụng qui trình ICSI với tinh trùng đã khử đầu để tăng hiệu quả tạo phôi heo. • Thử nghiệm chuyển phôi với phương pháp này cho heo để sinh sản. • Áp dụng qui trình này với đối tượng khác như chó,ngựa… • Thử nghiệm trên người. TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA TẤT CẢ QUÝ ĐẠI BIỂU!
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net