logo

Bản đồ tư duy là gì

Tr c nay, chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t , đ ng th ng, con ướ ằ ự ườ ẳ số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não – não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp...
Trước nay, chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não – não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta sử dụng tối đa khả năng của bộ não, Tony Buzan đã đưa ra Bản đồ tư duy để giúp mọi người thực hiện được mục tiêu này Bản đồ tư duy là gì? Bản đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. Đây là phương  pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não của bạn rồi  đưa thông tin ra ngoài bộ não. Nó là một phương tiện ghi  chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó,  “Sắp xếp” ý nghĩ của bạn. Ví dụ về bản đồ tư duy Bản đồ tư duy giúp gì cho bạn? Với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt động của bộ não, Bản  đồ tư duy sẽ giúp bạn: 1.Sáng tạo hơn 2.Tiết kiệm thời gian 3.Ghi nhớ tốt hơn 4.Nhìn thấy bức tranh tổng thể 5.Tổ chức và phân loại suy nghĩ của bạn Một số hướng dẫn khi tạo bản đồ tư duy 1.Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề. Tại sao lại  phải dùng hình ảnh? Vì một hình ảnh có thể diễn đạt được cả ngàn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một  hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp chúng ta tập trung được vào  chủ đề và làm cho chúng ta hưng phấn hơn. 2.Luôn sử dụng màu sắc. Bởi vì màu sắc cũng có tác dụng  kích thích não như hình ảnh 3.NỐI các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối  các nhánh nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một, nối các  nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai,.... bằng các đường kẻ. Các  đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm th ì càng được tô đậm hơn, dày hơn. Khi chúng ta nối các đường với nhau, bạn sẽ hi ểu và nhớ nhi ều th ứ hơn r ất nhi ều do bộ não của chúng ta làm vi ệc bằng sự l i ên t ưởng 4.Mỗi t ừ/ ảnh/ý nên đứng độc l ập và được nằm trên m đường ột kẻ 5.T ạo ra m ki ểu bản đồ r iêng cho mình (K i ểu đường kẻ, màu ột sắc, . . . ) 6.Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường th ẳng vì các đường cong được t ổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của m hơn r ất nhi ều ắt 7.Bố tr í thông t in đều quanh hình ảnh trung tâm Bản đồ t ư duy t rên m t í nh - Phần m hỗ t rợ vẽ bản áy ềm đồ t ư duy t rên m t í nh áy • MindManager – Phần m này đã được sử dụng khá nhi ều t ại ềm Vi ệt Nam. MindManager chỉ chạy được trên hệ đi ều hành Microsof t Windows • FreeMind Phần m nguồn m chạy trên hệ đi ều hành ềm ở, Windows, Mac và Linux. Hi ện nay nhóm mã nguồn m của HueCIT ở đã nghiên cứu và vi ết tà i l i ệu hướng dẫn sử dụng • M ột số phần m khác: ConceptDraw MINDMAP, Visual Mind, ềm Axon Idea Processor , Insp i ra t i on , . . . Về tác giả Tony Buzan Tony Buzan là người sáng t ạo ra phương pháp t ư duy Mind Map (b ản đồ t ư duy) . Tony Buzan t ừng nhận bằng Danh dự về tâm lý học, văn chương Anh, toán học và nhi ều môn khoa học t ự nhiên của tr ường ĐH Bri t i s h Columbia năm 1964. Tony Buzan là tác gi ả hàng đầu th ế gi ới về não bộ. Ông đã vi ết 92 đầu sách và được dịch ra trên 30 th ứ t i ếng, với hơn 3 tr i ệu bản, t ại 125 quốc gia trên th ế gi ới . Tony Buzan được bi ết đến nhi ều nhất qua cuốn “Use your head”. Trong đó, ông tr ì nh bày cách th ức ghi nhớ t ự nhiên của não bộ cùng với các phương pháp Mind Map. Ngoài ra , ông còn có m số sách nổi t i ếng khác như Use your memory, Mind Map ột Book
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net