logo

BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG....CỦA NN

BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC VÀ  I.BẢN CHẤT KIỂU NN    1.Tính giai cấp – thuộc tính cơ bản,nổi trội của NN= về nguyên tắc NN mang bản chất của gc thống trị XH * nguyên
BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC VÀ  KIỂU NN I.BẢN CHẤT    1.Tính giai cấp – thuộc tính cơ bản,nổi trội của NN= về nguyên tắc NN mang bản chất của gc thống trị XH * nguyên nhân: _ NN là sản phẩm của XH có gc=> bản chất gc sâu sắc * biểu hiện : _ NN bị quy định bởi cskt của gc cầm quyền _ NN là bộ máy cưỡng chế đb nằm trong tay gc thống trị, là công cụ duy trì sự thtrị of gc cq và bảo vệ lợi ích of gc mình _ quyền lực of gc thtrị thể hiện ở phương diện KT,CT,TT( KT: tạo cho người chủ sở hữu knăng bắt những người bị bóc lột phụ thuộc về kt; CT: NN là bộ máy bạo lực do gc thtrị dùng để trấn áp các gc khác; TT: qua NN biến hệ tư tưởng of gc mình thành hệ tư tưởng thống trị tòan XH) 2. Tính xã hội: _ NN sinh ra ko chỉ do nhu cầu of gc thtrị mà còn do nhu cầu quản lý của cả XH _ NN ngoài tư cách là công cụ đảm bảo sự thtrị của gccq mà còn là thiết chế quyền lực công khai gq các vấn đề chug of cả xh  II.CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN: 1. NN thiết lập quyền lực công cộng đbiệt: quyền lực này đc thông qua 1 hệ thống cq chức năng NN và 1 lớp người chuyên làm nghề cai trị đó là công chức NN = nó tách khỏi dân cư,không hòa nhập cộng đồng 2. NN thực hiện quản lý dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ: việc phân chia này đảm bảo cho hoạt động quản lý of NN tập trung, thống nhất và chặt chẽ hơn, phạm vi tác động of NN trên quy mô rộg hơn. 3. NN có chủ quyền quốc gia: CQQG mang nội dung chính trị pháp lý, nó thể hiện quyền độc lập tự quyết of NN đối với chính sách ĐN,ĐNg 4. NN ban hành PL và đảm bảo thực thi trên thực tế: PL có sức mạnh quyền lực NN = mang tính bắt buộc chung 5. NN có quyền quy định các loại thuế và thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ = quyền va trách nhiệm of NN III.CHỨC NĂNG:  do bản chất, cơ sở kt và cơ cấu gc of XH quyết định * Dựa vào từng lĩnh vực tác động of NN: CN kinh tế, xh,quốc phòng… * Dựa vào nội dung hoạt động và tính chất quyền năng of NN: LP,HP,TP(chủ thể thực hiện là chính phủ, bộ và cơ quan chính quyền địa phương) * Dựa trên phạm vi tác động : đối nội và đối ngoại Phương pháp thực hiện CN: giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế IV. BỘ MÁY NN: Phụ thuộc vào chức năng NN, năng lực con người trong BMNN,cơ chế( cách thức tổ chức BM do con người nghĩ ra) * hệ thống cq NN: gồm nhiều cq, có mối liên kết 1 * cơ quan NN: _ bộ phận cơ bản cấu thành BMNN,gồm 1 hay 1 số con người cụ thể _ tổ chức HĐ theo quy định PL ( PL là cơ sở pháp lý cho tổ chức và HĐ) _ mỗi cơ quan NN có thẩm quyền riêng độc lấp vs cq khác _ nhân danh NN thực thi quyền lực NN _ họat độg phi lợi nhuận _ dựa theo cấu trúc qlực NN: LP,HP,TP _ dựa trên pvi HĐ : cq ở TW, địa phương _ dựa vào trật tự hình thành : cq dân cử, cq ko do dân cử V.HÌNH THỨC NN:    1.Hình thức chính thể: trao cho ai; trình tự thủ tục; mối quan hệ * chính thể quân chủ: quyền lực tối cao tập trung toàn bộ hay 1 phần vào tay 1 người; nguyên tắc: truyền ngôi, tồn tại suốt đời _ CT quân chủ chuyên chế( tuyệt đối) : quyền lực tập trung vào tay vua, vua có qlực vô hạn _ CT quân chủ hạn chế: vua chỉ nắm giữ 1 phần quyền lực( qchủ nhị nguyên và đại nghị) * chính thể cộng hòa: quyền lực tối cao NN tập trung vào cơ quan bầu ra theo nhiệm kì _ cộng hòa dân chủ: qlực tập trung trong tay cq đại diện of ND được hình thành = con đường bầu cử _ cộng hòa quý tộc: qlực tập trung trong tay cq đại diẹn cho giới quý tộc được hình thành = con đường bầu cử 2. Cấu trúc NN: * cấu trúc đơn nhất: _ NN có chủ quyền quốc gia chung.Sự thống nhất và tòan vẹn lthổ về mặt chủ quyền of NN ko bị chia cắt bởi các đơn vị hành chính _ có 1 hệ thống cq và PL chung, thống nhất từ TW đến địa phương _ công dân có quốc tịch chung thống nhất * cấu trúc liên bang: sự liên hợp hai hay nhiều NN có tính tòan diện và ổn định về việc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ để tổ chức vận hành quyền lực NN _ chủ quyền QG chung thống nhất _ hệ thống cq và PL chung và riêng cho từng bang _ công dân có quốc tịch chung và riêng theo từng bang * NN liên minh: sự lkết 2 hay nhiều QG ko có tính ổn định và tòan diện về các đvị hành chính lthổ và cơ chế vận hành quyền lưc NN. Sự liên kết vì những mục đích có tính tạm thời * NN qúa độ là chưa xđịnh đầy đủ dấu hiệu of 1 NN nên fân chia lthổ và vận hành qlực hạn chế 3.Chế độ chính trị : phương pháp DC và phản DC 2
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net