logo

Bài thuyết trình môn quản trị học


NHÓM 5 – TC12A GVHD: Thầy Lê Quan Việt DANH  CH  HÓ M SÁ N Ớ  Ệ G I ITH I U Công ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam. Nhà máy xe máy S ố  ấy  gi phép:1521/ P. gày  ấp:   G N c   22/ 1996 03/ S ố ao  ng:2. l độ   108  ười ng   Loạihì doanh    nh  ệ :Li doanh  nghi p   ên  Lĩnh  ực  ạtđộng   t ­Xe  áy   v ho   :Ô ô   M ­Xe  Đạp Tổng  ốn  u ư:209. v đầ t   252. 000  SD U Nhà máy ô tô C ÁC   Ò N G   ẢN   ẨM D S PH C ÁC   O ẠT  N G   H ỘI H ĐỘ Xà Ngày 17-20/10, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng trực tiếp tài trợ với tổng giá trị 242 triệu đồng cho gia đình 121 nạn nhân 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong cơn bão số 9 Đại diện công ty Honda Việt Nam trao tặng quà ủng hộ cho những gia đình nạn nhân cơn bão số 9 Tổng số tiền Honda ủng hộ đến nay là hơn 560 TÌ H   U ỐN G   Ụ  Ể N H C TH ề ngày  3,cả r m   ườidân  C hi u  20/   tă ng   qua ạiphố  oàng  oa  l  H H Thám ,H à  ộibấtngờ  ứng  ến  ộtchi c  H onda    N     ch ki m   ế xe  m ớicáu  ạnh,nằm   ẫy  ục    c   g g bên  ỉa    a r c, v hè.Phí tướ   chì ì t m   ển  ớidòng  ữ Xe  onda  ang  igãy  nh nh ấ bi v   ch “ H đ đ  cổ  ốt. ph ” N gày  1  ng  guyễn  23/ Ô N Xuân  ắng  ua  ếc  w ar Th m chi xe  e  R SX cho con   à  guyễn  ị  gáil N Anh  ớigi Th Vân  v   á  15. 900. đồ 000  ng   HEAD Machino - Nơi chị Vân Anh đã mua chiếc xe Wave RSX bị gãy cổ phốt. Đến ốingày  2,chị  t   27/   Vân  Anh  i u  ển  ếc  này  it   đ ề khi chi xe  đ  ừ C ông y  ay  i H à về  a  ận  Li Tr t m M nh    đị ph xã  ên  ung huyện  ừ  ( T Li ,H à  ội  ỗng  ên  ị  êm   N )b nhi b gãy  ổ  ốt c ph   Cổ phốt xe bị gãy sau   ainạn  ảy a,cha  N gay  khit   x r   con anh  ã  i n hoạicho  ửa  đ đệ t   c hàng  bán  của  ông y  onda   hông  xe  C t H để t báo  được  ướng  và  h dẫn  em   r ki m  r đ xe a  ể ta   Cổ phốt của chiếc xe Honda Wave RSX bị gãy rất ngọt G I IQ U Y ẾT  ỦA   O N D A   Ả  C H Ệ N VI T  A M N gày  2,đạidi n  ông y  onda  ã  ử  28/     ệ C t H đ c nhân  ên  ỹ  vi k t ậtxuống  ểm  r và  ang oàn  ộ  ổ  ốtvề  hu   ki ta  m t b c ph   công  t   y. Vết gãy cổ phốt N gày  3,ông  ni   m ada  21/   Shi chiShi cho  ết  ổ  ốtbị  bi :C ph   cong  ề  v phí sau  vậtlệu  ị  ến  ạng ạiphần  a  và   i b bi d t     ể ta hành  gãy.Ki m  r t phần  độ  ứng  ậtlêu ạiphần  ị  và  c v  i t   b gãy,t tcả  u  ttêu   ấ   đề đạ  i chuẩn  ố  ỹ huậtcủa  onda  ệtN am . s k t   H Vi     Có vết bi cổ lái lõm vào phần sau của chén cổ. C ông y  onda  ứa à  ẽ  n    ửa  ữa, t H h l s đề bù,s ch   hay hế  ếc  nhưng  t t chi xe  yêu  ầu  a  ì   ải c gi đ nh ph   t ừa  ận ỗil do  ườiđi u  ển  ương i n  h nh l  à  ng   ề khi ph tệ Không đồng ý với kết quả trên nên chiều 13/4/2009, chiếc xe Honda Wave RSX bị gãy cổ phốt lại xuất hiện trên phố kèm theo bảng chữ mới: "Dấu hỏi về chất lượng - Không thể đổ lỗi cho người tiêu dùng Chiếc xe Honda Wave RSX gãy cổ phốt tái xuất trên đường Hoàng Hoa Thám với tấm biển mới. N H ẬN   XÉT  ÁC H   I IQ U Y Ế T C G Ả  C ỦA  O N D A  Ệ T  AM H VI N C Á C H   I IQ U Y ẾT  ỦA   H Ó M G Ả  C N Click to ƯỚTitle TR add C KHI XẢY RA SỰ TRƯỚC CỐ Click to add Title ClickTRONG KHI to add Title XẢY RA SỰ TRONG CỐ Click to add Title Click to add TitleXẢY SAU KHI RA SỰ CỐ SAU
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net