logo

Bài Kiểm Tra giữa kì lớp PM11


Bài Kiểm Tra giữa kì lớp PM11 Thời gian 90 phút 1 - Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính như sau: Thiết lập trên D:\Initial size(MB): 1024MB, Maximum sizze(MB):1024MB 2 - Sử dụng Group policy làm mất Folder option của menu tool và mất Add and Remove program trong control panel. 3 - Trên thanh Menustart của máy tính bị mất một số công cụ như: Run, Logoff, Control Panel. Hãy khắc phục lại các công cụ bị mất trên Menustart. 4 - Người dừng có thói quen sử dụng biểu tượng Show desktop trên thanh Quick Launch, nhưng biểu tượng này bị mất , hãy khôi phục lại biểu tượng này. 5 -Các biểu tượng trên máy tính bị thay đổi kích cỡ và font chữ, hãy khôi phục cho các biểu tượng trở lại như ban đầu. 6 - Thiết lập dung lượng đĩa cứng dành cho Recycle Bin là 5%. 7- Đặt tên cho máy tính là 8- Gỡ bỏ các chương trình Game của Windowns. 9- Thiết lập độ phân giải cho màn hình là 800x600 pixel 10- Dùng Group policy để thực hiện các công việc sau: - Cấm truy cập ổ đĩa c - Khoá Run - Không cho máy nhận USB - Khoá Command Prompt - Khoá thanh Tasbar Manager - Khoá Registry Yêu cầu: - Mỗi học viên làm bài cảu mình ra giấy theo từng câu và làm thực hành trên máy - Giáo viên sẽ chấm bài trên giấy + kiểm 3 trong 10 câu bất kì trên máy. - Thời gian chấm bắt đầu từ 9h45.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net