logo

Bài giảng Tổ chức sự kiện - TS. Lưu Kiếm Thanh


KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TS. Lưu Kiếm Thanh HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 77-Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội ĐT: 04.8357083 NR: 04.8636227 DĐ: 0913045209 E-mail: [email protected] 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 1 Nội dung chương trình 1. Sự kiện: mục tiêu và phân loại 2. Tổ chức sự kiện 3. Những điều cần lưu ý 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 2 1 Sự kiện: mục tiêu và phân loại 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 3 1.1. Mục tiêu Tổ chức sự kiện - Event Management: lễ khai trương, ra mắt sản phẩm mới, hội nghị khách hàng v.v... 1 mảng của PR. - Media Kit: quan hệ báo chí-truyền thông. - Crisis Management: quản lý khủng hoảng. - Government Relations: quan hệ với chính phủ. - Reputation Management: quản lý danh tiếng của công ty. - Investor Relations: quan hệ với các nhà đầu tư. - Social Responsibility: trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 4 1.1. Mục tiêu Tổ chức sự kiện: Công cụ tiếp thị Tổ chức những sự kiện đặc biệt - công cụ phổ biến nhất trong hoạt động tiếp thị với mục đích là gây sự chú ý cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, tạo sự quan tâm hơn nữa từ khách hàng, từ đó giúp tăng doanh số bán của công ty. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 5 1.1. Mục tiêu Tổ chức sự kiện: Cần có những … Tri thức … Kỹ năng … Sức khoẻ … 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 6 1.1. Mục tiêu Tổ chức sự kiện: Nghề của những ý tưởng Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo, có đầu óc tổ chức, biết cách xoay xở tình thế và ứng phó trong mọi tình huống…, đó là những phẩm chất của những người làm công việc tổ chức sự kiện. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 7 1.2. Phân loại Khai trương, khánh thành; động thổ, khởi công. Giới thiệu sản phẩm mới; hội nghị khách hàng. Hội chợ Hội nghị, hội thảo; họp báo. Diễn trình; phát biểu của CEO trước công chúng. Biểu diễn nghệ thuật; Trình diễn thời trang. Chương trình Team building.. Các kỳ nghỉ, các ngày lễ. Kỷ niệm thành lập; nhận danh hiệu. Tiệc chiêu đãi; tiệc trại (catering) Tổ chức các trò chơi và cuộc thi (thể thao). 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 8 1.2. Phân loại Sự kiện trong nhà Sự kiện ngoài trời 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 9 2 Tổ chức sự kiện 2.1. Chuẩn bị (Before planning) Ý tưởng (concept) Mục đích sự kiện (objective) Ngân sách (budget) 2.2. Lập kế hoạch (Action plan) Chương trình nghị sự Những người tham gia Điều kiện vật chất 2.3. Triển khai (action) Tiến hành Kiểm tra Đánh giá 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 10 2.1. Chuẩn bị Ý tưởng (concept) Mục đích sự kiện (objective) Ngân sách (budget) 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 11 2.1. Chuẩn bị Có một lý thuyết chung ở Mỹ cho rằng cứ mỗi giờ sự kiện đòi hỏi phải mất từ 5 đến 10 giờ lập kế hoạch tổ chức. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 12 2.1. Ý tưởng "Trong một thời gian ngắn phải thiết kế ra một chương trình khá hoàn hảo. Không chỉ đơn thuần là mình "lồng" tên của công ty lên từng sản phẩm mà phải làm sao cho sản phẩm ấy được "sống" trong sự chiêm ngưỡng của khách hàng"... 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 13 2.1. Mục đích "Trong một thời gian ngắn phải thiết kế ra một chương trình khá hoàn hảo. Không chỉ đơn thuần là mình "lồng" tên của công ty lên từng sản phẩm mà phải làm sao cho sản phẩm ấy được "sống" trong sự chiêm ngưỡng của khách hàng"... 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 14 2.1. Ngân sách Kế hoạch ngân sách (Budget plans) Chỉ ra kế hoạch ngắn hạn để tạo lợi nhuận và quan trọng để so sánh kết quả đạt được với kế hoạch. Xác định được mục tiêu phấn đấu. Dự báo được sản phẩm, doanh thu, chi phí căn cứ trên các dữ liệu thu thập từ thị trường và phân tích dữ liệu qua các năm trước. Xác định được lượng vốn và nguồn vốn. Trình bày và giải thích để tìm kiếm sự hỗ trợ và tham gia. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 15 Tài chính NHÂN SỰ Có đủ vốn? BẤT ĐỘNG SẢN Vốn loại nào (đầu tư/nợ)? TÀI NGUYÊN TÀI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ CNTT (IT) Tình trạng ngâm PHÂN PHỐI vốn? (so với chi-thu) TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH = TRỤ CỘT NGÂN SÁCH = TRỤ CỘT 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 16 Mô hình tài chính KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT TRẢ LƯƠNG CHI PHÍ/LỢI TỨC CHI PHÍ/LỢI TỨC TRẢ LÃI NỢ VAY TRẢ LÃI NỢ VAY MUA NGUYÊN THU HỒI VỐN THU HỒI VỐN VẬT LIỆU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẤU HAO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH MÔ HÌNH MÔ HÌNH ĐẦU TƯ MỚI DỰ BÁO LƯU LƯỢNG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG TRẢ CỔ PHẦN TIỀN MẶT TIỀN MẶT DỰ KIẾN LỜI LỖ DỰ KIẾN LỜI LỖ ĐÓNG THUẾ BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI BÁO CÁO QUỸ SỬ DỤNG BÁO CÁO QUỸ SỬ DỤNG TRẢ NỢ 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 17 2.2. Lập kế hoạch Chương trình nghị sự Những người tham gia Điều kiện vật chất 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 18 2.2. Lập kế hoạch Có một lý thuyết chung ở Mỹ cho rằng cứ mỗi giờ sự kiện đòi hỏi phải mất từ 5 đến 10 giờ lập kế hoạch tổ chức. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 19 Kế hoạch là gì? Bản hướng dẫn: cho ai đó thực hiện việc gì đó trong một giai đoạn đã định với một nguồn vốn 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/[email protected] 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net