logo

Bài giảng Chống độc: Ngộ độc cấp Barbituric

Ngộ độc cấp barbituri là ngộ độc rất thường gặp trong các khoa Hồi sức cấp cứu. Nhiều bệnh nhân uống với mục đích tự tử vì vậy uống với số lượng nhiều, nhiều loại thuốc, bệnh cảnh lâm sàng thường phức tạp và nặng.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net