logo

Bài 8: TỔNG QUAN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                             Bài 8: TỔNG QUAN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG                                                                                                    Những khái niệm cơ bản Phân loại phần mềm ứng dụng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                             MỤC TIÊU BÀI HỌC                                                                                                    Hiểu biết phần mềm ứng dụng. Hiểu biết nhóm tính năng phần mềm ứng dụng Cài đặt các phần mềm thông dụng  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                             Những khái niệm cơ bản                                                                                                    Là những chương trình giúp người sử dụng tương tác với máy tính để hoàn thành một  số công việc như: xử lý văn bản, quản lý cơ sở dữ liệu, trình chiếu các báo cáo … Phần mềm văn phòng: được sử dụng trong các công việc hàng ngày  như soạn thảo văn bản, bảng tính, tạo biểu mẫu, trình diễn … Phần mềm kế toán: dành cho doanh nghiệp tổng hợp kết quả, tạo các  bảng báo cáo. Phần mềm đồ họa: dùng để thiết kế, quảng cáo, xử lý ảnh… Phần mềm đa phương tiện: tạo album ảnh cá nhân, tạo blog, cắt,   ghép, lồng nhạc... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                             Phân loại phần mềm ứng dụng                                                                                                    Phần mềm văn phòng. Có nhiều hãng viết phần mềm văn phòng khác nhau. PO WIN AC EX WE CE CE WO RP SS L RD OIN T Thông dụng là bộ Microsoft Office của hãng Microsoft Chương trình thuộc mã nguồn mở như Open Office, KDE, AbiWord TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Phân loại phần mềm ứng dụng Phần mềm kế toán Dùng để quản lý và theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Phân loại phần mềm ứng dụng Phần mềm đồ họa 2D: Là những hình ảnh phẳng. Phần mềm thông dụng: Adobe Illustrator, Corel Draw, …. ILL AU CO PH US TO OT RE TR DE OS L D AT SK HO RA OR P W 3D: Là những hình ảnh có hình khối không gian 3 chiều. Phần mềm thông dụng: AutoCAD, 3D Studio Max, … TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Phân loại phần mềm ứng dụng Phần mềm đa phương tiện: ACDSee, Picasa, Proshow Gold … Giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, sắp sếp, chỉnh sửa và nâng cao chất lượng ảnh cũng như tạo đĩa CD ảnh, làm trình chiếu ảnh cá nhân và nhiều tính năng khác.  AC PIC PR D S OS AS HO EE A W TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Phân loại phần mềm ứng dụng Công cụ tiện ích Dùng để quản lý máy tính tốt hơn. Ví dụ như trình tiện ích để phục hồi hệ  thống, sao lưu dữ liệu, giúp máy hoạt động với tình trạng tối ưu. BA RE KE ST CK YB OR OA UP E RD TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Phụ Lục  Tiến hành cài đặt bộ office ­ Đưa ra các yêu cầu về thông số của phần cứng trước  khi cài đặt Office(Ram, dung lượng ổ đĩa) ­ Tiến hành cài đặt toàn bộ các chương trình trong bộ  Office  ­ Gỡ bỏ các chương trình trong bộ office trong máy ­ Tiến hành cài đặt bộ office bằng cách chọn từng  chương trình 1. ­ Tìm hiểu thêm các tool  hỗ trợ cho office rồI down về  sau đó cài và thử chức năng của nó. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                                                                                                                                Các sự cố thưòng xảy ra trong Microsoft Word ­ Mất các thành phần cơ bản của cửa sổ làm  việc( mất thanh menu, mất thanh standard,  formatting…) ­ Gõ chữ không nhận đúng font ­ Không gõ được font tiếng việt ­ Màn hình soạn thảo tốI om ­ Các chữ bị gạch chân màu xanh và màu đỏ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  http://ispace.edu.vn 
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net