logo

Bài 4: DISPLAY


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Bài 4: DISPLAY Giới thiệu Display Themes Tab Desktop Tab Screen Saver Tab Appearance Tab Settings Tab Chuẩn đoán và xử lý sự cố Bài tập tình huống TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Mục tiêu bài học Hiểu biết các tính năng Display Tổ chức Display Nhận diện và khắc phục lỗi Display TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Giới thiệu Display Cách thay đổi sự hiển thị cho Desktop, giao diện, màu sắc, màn hình,… Vào Display Chọn Start  Settings  Control Panel Double vào Display Right Click vào Desktop chọn Properties Các thành phần thuộc Display Thay đổi bộ sưu tập giao diện Bảo vệ màn hình Độ phân giải, Tần số TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Themes Tab Là bộ sưu tập các kiểu giao diện được thiết kễ sẵn thay đổi cho Windows Thay đổi Chọn Windows XP, kiểu giao diện mới Chọn Windows Classic, kiểu gia diện cũ More themes online… cập nhật themes trên mạng Browse… tìm themes trên đĩa, các tập tin (*.Theme) Tự tạo Themes Save lưu themes tự tạo Delete xóa themes tự tạo TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Desktop Tab Thay đội hình nền, ẩn hoặc hiển thị các icons, làm sạch desktop. Thay đổi hình nền Background: chọn hình nền Browse: tìm hình trên đĩa Position: vị trí của hình Color: màu Desktop TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Desktop Tab Customize Desktop Ẩn hiện các Icons Thay đổi biểu tượng Phục hồi các biểu tượng Làm sạch desktop TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Screen Saver Tab Screen saver dùng để bảo vệ màn hình, tiết kiệm điện năng, thư giản, bảo vệ  tránh xâm nhập vào máy khi đi vắng… Screen Saver Chọn các chương trình Wait: qui định thời gian chờ On Resume, password protect: mật mã bảo vệ màn hình Settings Chọn các thông số screen saver Thêm, bớt thành phần TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Appearance Tab Appearance dùng để thay đổi chi tiết các thành phần của Windows,… Thay đổi chung Windows and buttons: thay đổi cửa sổ và nút lệnh. Color scheme: chọn bộ màu Font size: chọn kích cở font TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Appearance Tab Thay đổi từng phần Effects: thay đổi đặc biệt TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Appearance Tab Thay đổi từng phần Advanced: thay đổi theo từng đối tượng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Settings Tab Settings dùng để thay đổi độ phân giải màn hình, màu, tần số,… Display Screen resolution: thay đổi độ phân giải màn hình. Color quality: chất lượng màu. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Settings Tab Advanced Thay đổi tần số màn hình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Settings Tab Graphic properties Xem thông tin màn hình Rotation: xoay màn hình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Chuẩn đoán và xử lý sự cố Khắc phục sự cố về độ phân giải, tần số không phù hợp,… Sự cố độ phân giải, tần số Màn hình chớp liên tục, thay đổi tần số màn hình Thay đổi độ phân giải màn hình, màn hình tối đen Trường hợp màn hình xoay ngược. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Chuẩn đoán và xử lý sự cố Các Icons có kích thước lớn hơn bình thường Font chữ thay đổi trên Start Menu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                                                        Bài tập tình huống Các tình huống Icons, Start Menu, Password Screen Saver,… Ẩn/hiện các Icons hệ thống, Recycle Bin Dùng Customize Desktop… Ẩn/hiện các icons hệ thống trong Group Policy. Thay đổi cách hiển thị Start Menu Start Menu Clasic start menu Expaned menu Password Screen saver On resume, password protect Thay đổi password screen saver TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  http://ispace.edu.vn
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net