logo

doc Hãy nêu một nội dung của tư tưởng Triết học phương Đông thời cổ đại và ý nghĩa phương pháp luận rút ra

Nếu Phương Đông là chiếc nôi lớn của văn minh nhân loại thì Ấn Độ Và Trung Quốc là những trung tâm văn hoá triết học cổ xưa rực rỡ, phong phú nhất của nền văn minh ấy. Một trong những tư tưởng triết học phương Đông thời đó mà ý nghĩa của nó vẫn còn có giá trị cho đến tận ngày nay về vấn đề luân lý, đạo đức, chính trị - xã hội đó là những tư tưởng triết học của Nho Gia.

doc Tiểu luận triết học - Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vận dụng quan điểm trong triết học mác - lê nin để phân tích quá trình chuyển', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tài liệu về Triết học

Triết học là hỡnh thỏi ý thức xó hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ được thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mó cổ đại và ở các nước khác. nước khác. Theo quan điểm của mác xít triết học là một hỡnh thỏi ý thức xó hội, là học thuyết về những nguyờn tắc chung nhất của tồn tại và...

doc Tiểu luận Triết học: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét những sự vật hiện tượng và những phản ánh của chúng vào tư duy, chủ yếu là trong mối liên hệ qua lại của chúng, trong sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận để hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của phép biện chứng duy vật trong lịch sử triết học.

doc Tiểu luận triết học - Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận Triết học: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến

Tiểu luận Triết học "Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến" có kết cấu nội dung các chương như sau: Chương 1 - phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến; chương 2 - xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế, thời cơ và thách thức; chương 3 - những giải pháp và kiến nghị. Hy vọng bài tiểu luận này sẽ đem lại những kiến thức bổ ích cho các bạn.

doc Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học - Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát....tuy nhiên,...

doc 7 Câu hỏi ôn tập Triết học

Mời các bạn tham khảo tài liệu "7 Câu hỏi ôn tập Triết học" bao gồm các câu hỏi giúp các bạn hệ thống lại kiến thức môn học. Trong đó có các nội dung như: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức; phân tích mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận; biện chứng giữa lực lượng sản xuất & quan hệ sản xuất... Hi vọng tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập và ôn thi của các bạn.

doc Đại cương về logic

Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v… cảm giác, tri giác, biểu tượng. Những hình ảnh do nhận thức cảm tính đem lại là nguồn gốc duy nhất của sự hiểu biết của chúng ta về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhận thức cảm tính mới chỉ cung cấp cho ta tri thức về những biểu hiện bề ngoài của sự vật. Để...

pdf KHOA HỌC LÔGÍC - HỌC THUYẾT VỀ KHÁI NIỆM

tài liệu “Bách khoa thư các khoa học triết học – Khoa học logic” được biên soạn với mục đích để thử nhận diện mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tác phẩm trong sự nghiệp.Là sức mạnh bản thể tồn tại cho mình, Khái niệm là cái gì tự do,và; vì lẽ từng mỗi moomen của nó là cái toàn bộ giống như bản thân.khái niệm và được thiết định như là sự thống nhất không thể tách rời với nó....

pdf HỌC THUYẾT VỀ BẢN CHẤT

tài liệu “Bách khoa thư các khoa học triết học – Khoa học logic” được biên soạn với mục đích để thử nhận diện mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tác phẩm trong sự nghiệp.Là sức mạnh bản thể tồn tại cho mình, Khái niệm là cái gì tự do,và; vì lẽ từng mỗi moomen của nó là cái toàn bộ giống như bản thân.Bản chất là Khái niệm với tư cách là Khái niệm đã được thiết định.Trong Bản chất, những qui định chỉ là (có tính) quan hệ, chứ chưa như là đã được phản...

doc Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần

doc Tiểu luận môn Triết học: Lý luận của Chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Phát triển con người Việt Nam toàn diện - đó cũng chính là động lực, là mục tiêu nhân đạo của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta đang từng bước tiến hành. Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sự phát triển nền kinh tế đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu hơn về vai trò của con người theo quan điểm của chủ nghĩa Mác.

doc Tiểu luận triết về ảnh hưởng của Nho giáo

Triết học ra đời đã làm thay đổi nhận thức, quan niệm của xã hội loài người về thiên nhiên, về con người và về thế giới xung quanh. Triết học hình thành, tồn tại phát triển cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thể kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp.

doc Các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Giai đoạn nào có ý nghĩa vạch đường cho cách mạng Việt Nam?

Từ 1890-1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống khổ cực của đồng bào. Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình.

doc Tài liệu Triết

1. Sản xuất vật chất - cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Theo Ph.Ăngghen, "điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là...

doc BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG....CỦA NN

BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, BỘ MÁY, HÌNH THỨC VÀ  I.BẢN CHẤT KIỂU NN    1.Tính giai cấp – thuộc tính cơ bản,nổi trội của NN= về nguyên tắc NN mang bản chất của gc thống trị XH * nguyên

doc Giáo trình Triết học

¾ Định nghĩa vật chất của Lênin: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". Với định nghĩa này, vật chất được hiểu như sau:  Phạm trù triết học  “Vật chất chỉ thực tại khách quan” nghĩa là vật chất tồn tại độc lập với ý thức của con người và loài người. Tồn tại khách quan là thuộc tính cơ bản nhất của vật chất, phân...

doc Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac - "Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phâ

Chúng ta đang sống trong một mạng lưới sụ sống rộng lớn. Giống như một mạng nhện, càng có nhiều mối liên hệ thỡ mạng lưới càng bền vững. Chúng ta đó biết tất cả những mối liờn kết trong sự sống sẽ khụng tồn tại và phát triển được nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Với tốc độ phá hoại môi trường như hiện nay của con người, môi trường của chúng ta đang dần bị suy thoái, mối liên kết của các mạng lưới sự sống đang dần bị phá vỡ. Sự tăng trưởng kinh tế...

Tổng cổng: 118 tài liệu / 6 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net