logo

doc Đề thi Kinh tế vi mô Đề 16_ K33

doc Đề thi Kinh tế vi mô Đề 11_ K33

doc Đề thi Kinh tế vi mô Đề 6_ K33

doc Đề thi Kinh tế vi mô Đề 1_ K33

pdf Luận văn " Phân tích tài chính"

doc Lý thuyết và bài tập ôn tập môn Kinh tế công cộng - ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt

Lý thuyết và bài tập ôn tập môn Kinh tế công cộng do ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt biên soạn, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức về môn Kinh tế công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

ppt Bài thuyết trình " The Psychology of Selling: Why people buy, what people buy"

 An aroused need that stimulates behavior intended to satisfy that need.  All buying behaviors must be based on the needs, but the needs that are promoted by effective culimuti (Buying Motive), will become buying action.

ppt Bài giảng " Lạm phát"

 Lạm phát là một phạm trù kinh tế khách quan phát sinh từ chế độ lưu thông tiền giấy  Lạm phát là hiện tượng tiền lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết = làm cho chúng mất giá = giá cả hàng hóa tăng lên đồng loạt  Đặc trưng của lạm phát – lượng tiền trong lưu thông tăng quá mức = đồng tiền mất giá – mức giá cả chung tăng lên

doc Cước hàng không

1. Khái niệm Cước (charge) là số tiền phải trả cho việc chuyên chở một lô hàng và các dịch vụ có liên quan đến vận chuyển. Mức cước hay giá cước (rate) là số tiền mà người vận chuyển thu trên một khối lượng đơn vị hàng hoá vận chuyển. Mức cước áp dụng là mức ghi trong biểu cước hàng hoá có hiệu lực vào ngày phát hành vận đơn.

doc 16 Đề thi môn kinh tế lượng

Câu 1. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau:...a. Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính của tổng đầu tư theo lãi suất ngân hàng và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được. b. Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa...

ppt Chương 3 Kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Kiểm định giả và thuyết mô hình", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...Ba gỉa thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là các phương sai số ngẫu nhiên trong hàm quy tổng thể có phương sai không đổi.

ppt Chương 2 Kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Mô hình hồi quy bội ( nhiều biến)", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...bằng việc đưa ra những công thức ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai để xem xét khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

ppt Giáo trình Kinh tế lượng_ Chương 1

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Mô hình hồi quy 2 biến", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...

ppt Giáo trình Kinh tế lượng_ Chương mở đầu

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Mở đầu", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...

doc Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học vi mô

1/ Giá sản phẩm X tăng lên hấp dẫn đến phần chi tiêu của sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm X là: a) ED 1 b) ED

pdf HUA Nhập môn kinh tế lượng_ Chương 14

Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Thực hiện một đề tài thực nghiệm"

pdf HUA Nhập môn kinh tế lượng_ Chương 13

Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Các mô hình hệ phương trình"

pdf HUA Nhập môn kinh tế lượng_ Chương 12

Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Biến phụ thuộc định tính và giới hạn"

pdf HUA Nhập môn kinh tế lượng_ Chương 11

Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Dự báo"

pdf HUA Nhập môn kinh tế lượng_ Chương 10

Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Các mô hình độ trễ phân phối"

Tổng cổng: 237 tài liệu / 12 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net