đồ án phần mềm quản lý điểm bằng access

Đồ án môn Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản: Trong hệ thống quản lý hiện nay ở tất cả các trường học, việc quản lý điểm của học sinh, sinh viên là vô cùng quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu đó nhóm 1 đã bắt tay vào việc nghiên cứu một phần mềm
WORD 14/11/2017 22 233 10 Chia sẻ

đồ án phần mềm quản lý điểm bằng access

đồ án phần mềm quản lý điểm bằng access

Tải về để xem đầy đủ hơn