báo cáo thực tập dược sĩ tại khoa dược bệnh viên trung ương quân đội 108

Báo cáo thực tập Dược sĩ tại Khoa Dược Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 giới thiệu chung về Bệnh viện 108, giới thiệu chung về Khoa dược, tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ bệnh viện Trung ương Quân đội 108; công tác dược chinh kiểm nghiệm, công tác cấp phát
PDF 04/08/2017 10 172 26 Chia sẻ

báo cáo thực tập dược sĩ tại khoa dược bệnh viên trung ương quân đội 108

báo cáo thực tập dược sĩ tại khoa dược bệnh viên trung ương quân đội 108

Tải về để xem đầy đủ hơn